Informacje na forum dyskusyjnym - Komisja Nadzoru Finansowego

Emitenci

Informacje na forum dyskusyjnym

Data aktualizacji:

Forum dyskusyjne to moduł utworzony na stronie emisji, umożliwiający komunikację emitentów z inwestorami. Stanowi element promocji. Informacje udostępnione na forum nie powinny więc zastępować dokumentu ofertowego czy zawierać szerszego zakresu informacji niż to co znajduje się na stronie emisji lub w dokumencie ofertowym.

Prowadząc promocję oferty na forum emitenci powinni pamiętać by: 

  • zapewnić inwestorom równy i jednakowy dostęp do informacji publikowanych przez emitenta w związku z prowadzoną ofertą;
  • forum dyskusyjne nie stanowiło miejsca wymiany dokumentów i danych jedynie pomiędzy aktywnymi uczestnikami forum bez jednoczesnego udostępniania tych danych na stronie emisji;
  • wszelkie informacje, które emitenci udostępniają na indywidualną prośbę inwestora zostały niezwłocznie przekazane do wiadomości ogółu poprzez ich publikację na stronie emisji.