Struktura organizacyjna Urzędu Komisji - Komisja Nadzoru Finansowego

Urząd Komisji

Struktura organizacyjna Urzędu Komisji

Data aktualizacji:

Dyrektor Generalny

 • Dyrektor - Marta Perycz
 • Sekretariat tel.: (22) 262-44-99

Pion Nadzoru Bankowego (PNB)

Dyrektor Zarządzający Pionem - Emil Radziszewski
Sekretariat tel.: (22) 262-40-53

Departament Licencji Bankowych (DLB)

 • Dyrektor - Wojciech Konopka
 • Z-ca Dyrektora - Piotr Pawłowski
 • Sekretariat tel.: (22) 262-48-13

Departament Bankowości Komercyjnej (DBK)

 • Dyrektor - Artur Ratasiewicz
 • Z-ca Dyrektora - Anna Wojczakowska
 • Z-ca Dyrektora - Joanna Zagórska-Bożek
 • Sekretariat tel.: (22) 262-48-17 

Departament Bankowości Spółdzielczej (DBS)

 • Dyrektor - Bogdan Furtak
 • Z-ca Dyrektora - Urszula Leszczyńska
 • Z-ca Dyrektora - Artur Zając
 • Sekretariat tel.: (22) 262-48-11

Departament Inspekcji Bankowych (DIB)

 • Dyrektor - Krzysztof Owczarek
 • Z-ca Dyrektora - Agnieszka Jabłońska
 • Z-ca Dyrektora - Jolanta Olczak
 • Sekretariat tel.: (22) 262-46-47 

Departament Bankowości Równoległej (DBR)

 • Dyrektor - Sebastian Bogdan
 • Z-ca Dyrektora - Małgorzata Korsakowska-Słowik
 • Z-ca Dyrektora - Lilla Szkop
 • Sekretariat tel.: (22) 262-41-26

Zespół Analizy Zgłoszeń i Sygnałów (ZAZ)

Pion Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym (PNK)

Dyrektor Zarządzający Pionem - Piotr Koziński
Sekretariat tel.: (22) 262-55-05

Departament Firm Inwestycyjnych (DIF)

 • Dyrektor - Agata Gawin 
 • Z-ca Dyrektora - Marta Kłosińska
 • Z-ca Dyrektora - Dorota Nowalińska
 • Sekretariat tel.: (22) 262-50-91

Departament Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych (DFF)

 • Dyrektor - Rafał Niedbała
 • Z-ca Dyrektora - Józef Andrzej Szerega
 • Z-ca Dyrektora - Aleksandra Gromniak-Kołek
 • Sekretariat tel.: (22) 262-50-37

Departament Spółek Publicznych (DSP)

 • Dyrektor - Agnieszka Bogaj-Gryglicka
 • Z-ca Dyrektora - Magdalena Wysocka
 • p.o. Z-cy Dyrektora - Ireneusz Matusielański
 • Sekretariat tel.: (22) 262-54-01

Departament Infrastruktury i Obrotu Giełdowego (DIO)

 • Dyrektor - Dorota Ubysz
 • Z-ca Dyrektora - Arkadiusz Jaskólski 
 • Z-ca Dyrektora - Robert Lizak
 • Sekretariat tel.: (22) 262-55-15

Pion Nadzoru Ubezpieczeniowego (PNU)

Sekretariat tel.: (22) 262-49-55

Departament Licencji Ubezpieczeniowych (DLU)

 • Dyrektor - Wojciech Kiziński
 • Z-ca Dyrektora - Ewa Krajewska
 • Sekretariat tel.: (22) 262-49-76

Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego (DNU)

 • Dyrektor - Mariusz Smętek
 • Z-ca Dyrektora - Daria Ringwelska
 • Z-ca Dyrektora - Paweł Lizak
 • Sekretariat tel.: (22) 262-54-85

Departament Inspekcji Ubezpieczeniowych (DIU)

 • p.o. Dyrektora - Sławomir Pomarański
 • Z-ca Dyrektora - Damian Kaczmarski
 • Sekretariat tel.: (22) 262-49-55

Departament Nadzoru nad Systemem Zarządzania i Dystrybucją Ubezpieczeń (DZD)

 • Dyrektor - Maciej Podlewski
 • Z-ca Dyrektora - Anna Wawrzeniecka
 • Sekretariat tel.: (22) 262-53-33

Pion Zarządzania i Organizacji (PZO)

Departament Finansów (DFN)

 • Dyrektor - Zbigniew Bryczek
 • Sekretariat tel.: (22) 262-57-77

Departament Zakupów (DZA)

 • Dyrektor - Sławomir Małaczek
 • Sekretariat tel.: (22) 262-57-77

Departament Administracji (DAD)

 • Dyrektor - Rafał Kacprzak
 • Sekretariat tel.: (22) 262-57-77

Departament Strategii i Efektywności Organizacyjnej (DSE)

 • Dyrektor - Joanna Marzycka
 • Sekretariat tel.: (22) 262-57-77

Pion Informatyczny (PIT)

Sekretariat tel.: (22) 262-55-90

Departament Informatyki (DIT)

 • Dyrektor - Tomasz Wiśniewski
 • Z-ca Dyrektora - Dariusz Kobusiński
 • Sekretariat tel.: (22) 262-55-90

Centrum Analiz Danych Nadzorczych (CAD)

 • Dyrektor - Mariusz Sienkiewicz 
 • Sekretariat tel.: (22) 262-55-90

Pion Bezpieczeństwa (PBZ)

Dyrektor Zarządzający Pionem - Krzysztof Dąbrowski
Sekretariat tel.: (22) 262-56-56

Departament Cyberbezpieczeństwa (DCB)

 • Dyrektor - Krzysztof Zieliński
 • Z-ca Dyrektora - Paweł Rzewuski
 • Sekretariat tel.: (22) 262-56-56

Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji (DBI)

 • Dyrektor - Bartłomiej Getlich
 • Sekretariat tel.: (22) 262-56-56

Pion Prawno-Regulacyjny (PPR)

Departament Prawny (DPP) 

 • p.o. Dyrektora - Magdalena Gronowska-Sienkiel 
 • Z-ca Dyrektora - Łukasz Słapek
 • Z-ca Dyrektora - Łukasz Machalski
 • p.o. Z-cy Dyrektora - Dominika Waltz-Komierowska
 • p.o. Z-cy Dyrektora - Marcin Kusiński
 • Sekretariat tel.: (22) 262-59-99

Departament Postępowań Sankcyjnych (DPS)

 • Dyrektor - Anna Romanowska-Zielonka
 • Z-ca Dyrektora - Anna Redestowicz-Janczura
 • Sekretariat tel.: (22) 262-55-61

Departament Spraw Karnych (DSK)

 • Dyrektor - Norbert Sewruk
 • Z-ca Dyrektora - Katarzyna Bartold
 • Sekretariat tel.: (22) 262-56-50

Departament Instytucji Pożyczkowych (DIP)

 • Dyrektor - Agnieszka Beata Kowalska
 • Sekretariat tel.: (22) 262-40-54

Departament Compliance (DCO)

 • Dyrektor - Justyna Emmerle-Kliniewska
 • p.o. Z-cy Dyrektora - Justyna Kowalczyk
 • Sekretariat tel.: (22) 262-57-79

Departament Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (DML)

 • p.o. Dyrektora - Justyna Emmerle-Kliniewska
 • Z-ca Dyrektora - Anna Grądziel 
 • Sekretariat tel.: (22) 262-57-79

Departament Rozwoju Regulacji (DRR)

 • p.o. Dyrektora - Janusz Ryfka
 • Sekretariat tel.: (22) 262-48-14

Departament Analiz Ekonomicznych (DAE)

 • Dyrektor - Michał Kruszka
 • Sekretariat tel.: (22) 262-51-53

Gabinet Komisji (GKO)

 • Dyrektor - Magdalena Gronowska-Sienkiel
 • Z-ca Dyrektora - Dominika Strzelczyk
 • Sekretariat tel.: (22) 262-58-88

Departament Komunikacji Społecznej (DKS)

 • Dyrektor - Jacek Barszczewski
 • Z-ca Dyrektora - Daria Bujno
 • Sekretariat tel.: (22) 262-56-66

Departament Audytu Wewnętrznego (DAW)

 • Dyrektor - Karol Kwiatkowski
 • Sekretariat tel.: (22) 262-51-55

Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM)

 • Dyrektor - Damian Jaworski
 • Sekretariat tel.: (22) 262-51-53

Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi (DZL)

 • p.o. Dyrektora - Marta Perycz
 • p.o. Z-cy Dyrektora - Justyna Hetmanowska-Graf
 • Sekretariat tel.: (22) 262-50-98

Departament Innowacji Finansowych FinTech (DFT)

 • Dyrektor - Zbigniew Wiliński
 • Z-ca Dyrektora - Mateusz Włodarczyk
 • Sekretariat tel.: (22) 262-56-56

Zespół Nadzoru nad Rynkiem Kryptoaktywów (ZRK) 

Zespół Nadzoru nad Rynkiem Wtórnym Nieobsługiwanych Kredytów (ZWK)