Struktura organizacyjna Urzędu Komisji - Komisja Nadzoru Finansowego

Urząd Komisji

Struktura organizacyjna Urzędu Komisji

Data aktualizacji:

Dyrektor Generalna

 • Dyrektor - Renata Oszast
 • Sekretariat tel.: (22) 262-57-77

Pion Nadzoru Bankowego – (PNB)

Dyrektor Zarządzający Pionem - Emil Radziszewski
Sekretariat tel.: (22) 262-40-53

Departament Licencji Bankowych – (DLB)

 • Dyrektor - Wojciech Konopka
 • Z-ca Dyrektora - Piotr Pawłowski
 • Sekretariat tel.: (22) 262-48-13

Departament Bankowości Komercyjnej – (DBK)

 • Dyrektor - Artur Ratasiewicz
 • Z-ca Dyrektora - Anna Wojczakowska
 • Z-ca Dyrektora - Joanna Zagórska-Bożek
 • Sekretariat tel.: (22) 262-48-17 

Departament Bankowości Spółdzielczej – (DBS)

 • Dyrektor - Bogdan Furtak
 • Z-ca Dyrektora - Urszula Leszczyńska
 • Z-ca Dyrektora - Artur Zając
 • Sekretariat tel.: (22) 262-48-11

Departament Inspekcji Bankowych – (DIB)

 • Dyrektor - Krzysztof Owczarek
 • Z-ca Dyrektora - Agnieszka Jabłońska
 • Z-ca Dyrektora - Jolanta Olczak
 • Sekretariat tel.: (22) 262-46-47 

Departament Bankowości Równoległej – (DBR)

 • Dyrektor - Sebastian Bogdan
 • Z-ca Dyrektora - Lilla Szkop
 • Sekretariat tel.: (22) 262-41-26

Pion Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym – (PNK)

p.o. Dyrektora Zarządzającego Pionem - Piotr Koziński
Sekretariat tel.: (22) 262-55-05

Departament Firm Inwestycyjnych – (DIF)

 • Dyrektor - Agata Gawin 
 • Z-ca Dyrektora - Marta Kłosińska
 • Z-ca Dyrektora - Dorota Nowalińska
 • Sekretariat tel.: (22) 262-50-91

Departament Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych – (DFF)

 • Dyrektor - Piotr Koziński
 • Z-ca Dyrektora - Rafał Niedbała
 • Z-ca Dyrektora - Józef Andrzej Szerega
 • Sekretariat tel.: (22) 262-50-37

Departament Spółek Publicznych – (DSP)

 • Dyrektor - Agnieszka Bogaj-Gryglicka
 • Z-ca Dyrektora - Magdalena Wysocka
 • p.o. Z-cy Dyrektora - Ireneusz Matusielański
 • Sekretariat tel.: (22) 262-54-01

Departament Infrastruktury i Obrotu Giełdowego – (DIO)

 • Dyrektor - Dorota Ubysz
 • Sekretariat tel.: (22) 262-55-15

Pion Nadzoru Ubezpieczeniowego – (PNU)

Sekretariat tel.: (22) 262-49-55

Departament Licencji Ubezpieczeniowych – (DLU)

 • Dyrektor - Wojciech Kiziński
 • Z-ca Dyrektora - Ewa Krajewska
 • Sekretariat tel.: (22) 262-49-76

Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego – (DNU)

 • Dyrektor - Mariusz Smętek
 • Z-ca Dyrektora - Daria Ringwelska
 • Z-ca Dyrektora - Paweł Lizak
 • Sekretariat tel.: (22) 262-54-85

Departament Inspekcji Ubezpieczeniowych – (DIU)

 • p.o. Dyrektora - Sławomir Pomarański
 • Z-ca Dyrektora - Damian Kaczmarski
 • Sekretariat tel.: (22) 262-49-55

Departament Nadzoru nad Systemem Zarządzania i Dystrybucją Ubezpieczeń – (DZD)

 • Dyrektor - Maciej Podlewski
 • Z-ca Dyrektora - Anna Wawrzeniecka
 • Sekretariat tel.: (22) 262-53-33

Pion Zarządzania i Organizacji – (PZO)

Departament Finansów (DFN)

 • Dyrektor - Zbigniew Bryczek
 • Sekretariat tel.: (22) 262-57-77

Departament Zakupów – (DZA)

 • Dyrektor - Sławomir Małaczek
 • Sekretariat tel.: (22) 262-57-77

Departament Administracji – (DAD)

 • Dyrektor - Rafał Kacprzak
 • Sekretariat tel.: (22) 262-57-77

Departament Strategii i Efektywności Organizacyjnej (DSE)

 • Dyrektor - Joanna Marzycka
 • Sekretariat tel.: (22) 262-57-77

Pion Informatyczny – (PIT)

Sekretariat tel.: (22) 262-55-90

Departament Informatyki – (DIT)

 • Dyrektor - Tomasz Wiśniewski
 • Z-ca Dyrektora - Dariusz Kobusiński
 • Sekretariat tel.: (22) 262-55-90

Centrum Analiz Danych Nadzorczych – (CAD)

 • Dyrektor - Mariusz Sienkiewicz 
 • Sekretariat tel.: (22) 262-55-90

Pion Bezpieczeństwa - (PBZ)

Dyrektor Zarządzający Pionem - Krzysztof Dąbrowski
Sekretariat tel.: (22) 262-56-56

Departament Cyberbezpieczeństwa – (DCB)

 • Dyrektor - Krzysztof Zieliński
 • Z-ca Dyrektora - Paweł Rzewuski
 • Sekretariat tel.: (22) 262-56-56

Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji – (DBI)

 • Dyrektor - Bartłomiej Getlich
 • Sekretariat tel.: (22) 262-56-56

Pion Prawno-Regulacyjny – (PPR)

Departament Prawny – (DPP) 

 • Dyrektor - Agata Tupaj-Cholewa
 • Z-ca Dyrektora - Łukasz Słapek
 • Z-ca Dyrektora - Łukasz Machalski
 • Sekretariat tel.: (22) 262-59-99

Departament Postępowań Sankcyjnych – (DPS)

 • Dyrektor - Anna Romanowska-Zielonka
 • Z-ca Dyrektora - Anna Redestowicz-Janczura
 • Sekretariat tel.: (22) 262-55-61

Departament Spraw Karnych – (DSK)

 • Dyrektor - Norbert Sewruk
 • Z-ca Dyrektora - Katarzyna Bartold
 • Sekretariat tel.: (22) 262-55-61

Departament Instytucji Pożyczkowych (DIP)

 • Dyrektor - Agnieszka Beata Kowalska
 • Sekretariat tel.: (22) 262-40-54

Departament Compliance – (DCO)

 • Dyrektor - Justyna Emmerle-Kliniewska
 • Sekretariat tel.: (22) 262-57-79

Departament Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (DML)

 • p.o. Dyrektor - Justyna Emmerle-Kliniewska
 • Z-ca Dyrektora - Anna Grądziel 
 • Sekretariat tel.: (22) 262-57-79

Departament Rozwoju Regulacji – (DRR)

 • Dyrektor - Kamil Liberadzki
 • Z-ca Dyrektora - Robert Wiśniewski
 • Sekretariat tel.: (22) 262-48-14

Departament Analiz Ekonomicznych – (DAE)

 • Dyrektor - Michał Kruszka
 • Sekretariat tel.: (22) 262-51-53

Gabinet Komisji – (GKO)

 • Dyrektor - Magdalena Gronowska-Sienkiel
 • p.o. Z-cy Dyrektora - Dominika Strzelczyk
 • Sekretariat tel.: (22) 262-58-88

Departament Komunikacji Społecznej – (DKS)

 • Dyrektor - Jacek Barszczewski
 • Z-ca Dyrektora - Daria Bujno
 • Sekretariat tel.: (22) 262-56-66

Departament Audytu Wewnętrznego – (DAW)

 • Dyrektor - Karol Kwiatkowski
 • Sekretariat tel.: (22) 262-51-55

Departament Współpracy Międzynarodowej – (DWM)

 • Dyrektor - Damian Jaworski
 • Sekretariat tel.: (22) 262-51-53

Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi – (DZL)

 • Dyrektor - Marta Perycz
 • Sekretariat tel.: (22) 262-50-98

Departament Innowacji Finansowych FinTech – (DFT)

 • Dyrektor - Zbigniew Wiliński
 • p.o. Z-cy Dyrektora - Mateusz Włodarczyk
 • Sekretariat tel.: (22) 262-56-56

Zespół Nadzoru nad Rynkiem Kryptoaktywów (ZRK) 

Zespół Nadzoru nad Rynkiem Wtórnym Nieobsługiwanych Kredytów (ZWK)