Historia - Komisja Nadzoru Finansowego

O nas

Historia

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) to instytucja nadzorująca sektor finansowy w Polsce. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący. Obsługę Komisji i Przewodniczącego zapewnia Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF).
budynek_1
Historia KNF sięga 2006 roku, kiedy to została utworzona na mocy ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Instytucja ta powstała w odpowiedzi na potrzebę skutecznego nadzoru nad sektorem finansowym, zastępując wcześniejsze instytucje nadzorcze, takie jak Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Dzisiejsze trzy piony nadzorcze UKNF odpowiadają historycznemu podziałowi instytucji finansowych na nadzorujące instytucje bankowe, ubezpieczeniowe oraz rynku kapitałowego.
Budynek_2

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.

Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.

Nadzór nad działalnością Urzędu Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.

Budynek_3
Oferty pracy