Lista ostrzeżeń publicznych KNF

Zgodnie z art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2059) KNF podaje do publicznej wiadomości informacje o złożonych przez siebie zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 215 i art. 216 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz.105, z późn. zm.), art. 171 ust. 1–3 ustawy - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.), art. 56a i art. 57 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 312), art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 895, z późn. zm.), art. 89 i art. 90 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 1881, z późn. zm.), art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 686, z późn. zm.), art. 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1808, z późn. zm.), art. 287 i art. 290–296 ustawy o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 95, z późn. zm.), art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, z późn. zm.), art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080, z późn. zm.) lub art. 150 i art. 151 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2020 r., poz. 794, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 6b ust. 6 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja informuje także o postępowaniach karnych prowadzonych z urzędu lub w wyniku zawiadomienia złożonego przez podmiot inny niż Komisja, w przypadku których Przewodniczący Komisji skorzystał z uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.

Ostrzeżenia organizacji międzynarodowych oraz zagranicznych organów nadzoru.

Wyszukiwarka podmiotów

Znalezione podmioty

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 171 ust. 1–3 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF)

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 171 ust. 1–3 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF)

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 171 ust. 1–3 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF)
Lp. Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) Właściwa prokuratura Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* Informacje istotne Data złożenia zawiadomienia/ Data złożenia wniosku o korzystanie z uprawnień pokrzywdzonego Data rozstrzygnięcia
1 1. CERTO Kancelaria M. Janowicz – Stradomska i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie
2. LoanMe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
3. Ulgaoddlugu.pl sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
4. XL Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
1. KRS 399383

2. KRS 544100

3. KRS 874075

4. KRS 896090
Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
2 1. Grand Marshall Ltd. z siedzibą w Republice Wysp Marshalla, administrator platformy handlowej GrandTrade Exchange (www.grandtrade.exchange) 

2. Grand Nova Ltd. z siedzibą we Wspólnocie Dominiki, administrator platform handlowych: GrandTrade Exchange (www.grandtrade.exchange), SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange) oraz LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange)

3. Capital Mog Co Ltd. z siedzibą w Japonii, administrator platform handlowych: SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange), LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange)

4. Clear Media Ltd. z siedzibą w Hongkongu, administrator platformy handlowej TradeMarkets Exchange (www.trademarkets.exchange)
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
3 ACM Alpha Consulting Management AG z siedzibą w Wollerau, Szwajcaria podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
4 ACM Alpha Consulting Management EST z siedzibą w Vaduz, Lichtenstein podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
5 Alkor Trade sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie (obecnie JW Investments sp. z o.o.) KRS 371362 Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce) brak Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
6 Amber Gold sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (w upadłości likwidacyjnej) KRS 322228 Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Oliwa (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Łodzi) brak Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
7 Anderson Holding Polska sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach KRS 416988 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
8 ARTGOL Mobilny Serwis Komputerowy Artur Golo NIP 9531580331 Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Północ 31 grudnia 2015 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz - Północ wydał postanowienie o umorzeniu postępowania. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
9 Atlantic Global Asset Management SA z siedzibą w Republice Zielonego Przylądka podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
10 BANK-SYSTEM Agnieszka Nowicka z siedzibą w Dusznikach NIP 7881440150 Prokuratura Rejonowa w Szamotułach Postanowieniem z dnia 20 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Szamotułach Wydział II Karny utrzymał w mocy postanowienie zatwierdzone w Prokuraturze Rejonowej w Szamotułach dnia 19 października 2017 r. o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
11 Bezpieczne Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 391211 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 7 września 2015 r. uprawomocniło się wydane w dn. 30 czerwca 2015 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu śledztwa. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
12 Bio-Investor Ltd podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 21 stycznia 2016 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
13 Blue Chip Kamil Chwiedosik z siedzibą w Śródlesiu NIP 9661358861 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 21 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku (sygn. akt XV K 1750/13) warunkowo umorzył postępowanie karne. Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
14 CareCash sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu KRS 350638 Prokuratura Rejonowa Wrocław Stare-Miasto 25 września 2014 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (sygn. akt IV Ka 343/14) utrzymał w mocy wyrok skazujący Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia z dnia 18 lutego 2014 r. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
15 Carwash Investment sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach KRS 327890 Prokuratura Rejonowa w Katowicach Sąd Okręgowy w Katowicach wydał w dniu 9 czerwca 2016 r. wyrok skazujący (prawomocny 24 czerwca 2016 r.) sygn. akt V K 94/16 Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
16 Centrum Inwestycyjno-Oddłużeniowe sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim w upadłości likwidacyjnej KRS 384178 Prokuratura Okręgowa w Szczecinie brak Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
17 Chrześcijańska Wspólnota Edukacyjno-Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie /prowadząca portal kupweksel.pl/ KRS 525329 Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie 24 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie wydał (sygn. akt X K 1076/19) prawomocny wyrok skazujący. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
18 Clear Hands Bt. z siedzibą na Węgrzech podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 29 grudnia 2015 r. Prokuratura Okręgowa w Tarnowie zakończyła śledztwo i przekazała wniosek o wszczęcie postępowania do Prokuratury w Budapeszcie. Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
19 CO.NET podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście Północ (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) 26 września 2018 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
20 Compass Money sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy KRS 479887 Prokuratura Okręgowa w Legnicy brak Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 w zw. z art. 171 ust. 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
21 Dagmara Dziubyna G & Dinvest i Wspólnicy Spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu KRS 421019 Prokuratura Okręgowa w Legnicy 14 stycznia 2016 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (sygn. akt IV Ka 1039/15) utrzymał w mocy wyrok skazujący Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia z dnia 10 czerwca 2015 r. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
22 Dagmara Dziubyna G & Dinvest z siedzibą we Wrocławiu NIP 6912419080 Prokuratura Okręgowa w Legnicy 14 stycznia 2016 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (sygn. akt IV Ka 1039/15) utrzymał w mocy wyrok skazujący Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia z dnia 10 czerwca 2015 r. Postępowanie w sprawie o czyn art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
23 Dawid Z. brak danych Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku brak Postępowanie w sprawie o czyn art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
24 DOBRALOKATA sp. z o.o. KRS 342885 Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Psie Pole (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu) 19 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt XII K 669/14). Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
25 Dom Inwestycyjny "Taurus" SA z siedzibą w Częstochowie KRS 425814 Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie) brak Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
26 EMG Capital Partners SA z siedzibą w Genewie, 1204 Geneve (Oddział Warszawa, ul. Śródziemnomorska) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 7 września 2015 r. uprawomocniło się wydane w dn. 30 czerwca 2015 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu śledztwa. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
27 EMG Finance Michał Grabowski NIP 8181549632 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 7 września 2015 r. uprawomocniło się wydane w dn. 30 czerwca 2015 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu śledztwa. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
28 Equal Real Estate SA z siedzibą w Warszawie KRS 699819 Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
29 Europol Insurance Consulting Group Ertanowski Mariusz Ireneusz z siedzibą w Mielcu NIP 8171692799 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 24 października 2017 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt II AKa 71/17). Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
30 Express Finance bank Polska SA (https://expressfinancesbank.com/) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 2 prawa bankowego. Zawiadomienie złożone przez UKNF
31 Fast Invest Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Siedlcach) brak Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
32 Fenka Rafał Trytko z siedzibą w Nysie NIP 7532325479 Prokuratura Rejonowa w Nysie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Opolu) brak Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
33 Ferpay Ltd z siedzibą w Peterborough, Wielka Brytania podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Koszalinie) brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
34 Ferpay sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu KRS 266634 Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Koszalinie) brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
35 Fidjus Bank (posługujący się stroną internetową www.fidjusbank) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
36 Finroyal FRL Capital Limited podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w dniu 17 stycznia 2022 r. wydał prawomocny wyrok (sygn. akt II AKa 82/20) częściowo zmieniający wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2019 r. (sygn. akt III K 95/15) Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
37 For Direct S.R.L. Przedstawicielstwo w Polsce brak danych Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej (sprawa przekazana do Prokuratury Regionalnej w Lublinie) brak Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
38 Fortress Holdings Ltd z siedzibą na Malcie podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Tarnowie 29 grudnia 2015 r. Prokuratora Okręgowa w Tarnowie zakończyła śledztwo i przekazała wniosek o wszczęcie postępowania do Prokuratury w Budapeszcie. Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
39 Four Gates Polska sp. z o.o. KRS 313810 Prokuratura Rejonowa Katowice-Wschód (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Katowicach) 22 grudnia 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Katowicach wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
40 FSM Polska sp. z o.o. KRS 242904 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
41 Fundacja Castellum z siedzibą w Poznaniu KRS 411357 Prokuratura Rejonowa Poznań Stare-Miasto (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu) 30 marca 2015 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt XVI K 8/15). Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
42 Fundico sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (działający za pośrednictwem stron: www.pskf.pl, www.prowizja24.pl, www.fundico.eu) KRS 831875 Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ) brak Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
43 Fundusz Hipoteczny Yanok sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie KRS 572270 Prokuratura Okręgowa w Krakowie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
44 Galafee Financial Bank posługujący się stroną internetową www.galafee.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście, w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
45 Galleri New Form (www.timelessgallerygroup.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie (postępowanie zostało przekazane do Prokuratury Okręgowej w Kielcach) > (postępowanie zostało przekazane do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku) brak Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
46 Grand Capital sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach KRS 347126 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 23 maja 2014 r. Sąd Okręgowy w Katowicach wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt V K 440/13). Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
47 GryfBank SA Adam Karaczun z siedzibą w Gryfinie NIP 8581688596 Prokuratura Rejonowa w Gryfinie 2 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Gryfinie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o umorzeniu postępowania. Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 w zw. z art. 171 ust. 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
48 Helix Capital Investments Ltd podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Kielcach brak Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
49 http://lokaty-inwestycje.com.pl/ brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie (postępowanie zostało przekazane do Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów) 30 lipca 2019 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów umorzył dochodzenie w sprawie. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
50 Infineo24 z siedzibą w Skwierzynie NIP 5961525025 Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu 19 czerwca 2017 r. Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zawiadomiła o uprawomocnieniu się uniewinniającego wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie II Wydział Karny z dnia 26 kwietnia 2017 r. (sygn. akt AKa 31/17). Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
51 Innovative Securities Limited zarejestrowany w Nowej Zelandii podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 7 września 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie prokuratora z dnia 17 stycznia 2017 r. o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
52 IPI CAPITAL SA z siedzibą w Warszawie (obecnie Vibemo SA w likwidacji) KRS 304375 Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście 22 grudnia 2014 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
53 Jarosław K. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Krakowie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
54 Kancelaria Finansowa AWB  sp. z o.o. z siedzibą w Kamionkach KRS 196754 Prokuratura Rejonowa w Środzie Wielkopolskiej brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
55 Klub Inwestorów Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie. KRS 533328 Prokuratura Okręgowa w Częstochowie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
56 Klub Zamożnego Inwestora (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie 7 września 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie prokuratora z dnia 17 stycznia 2017 r. o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
57 Lago sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze KRS 328581 Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze) Prokuratura Regionalna w Poznaniu (sygn. akt RP I Dsn 48.2020) utrzymała w mocy postanowienie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze z dnia 20 grudnia 2021 r. o umorzeniu śledztwa (sygn. akt. PO II Ds. 44.2020) Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
58 Makler Company Sebastian Toczek NIP 7732373968 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 7 czerwca 2017 r. wydano postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
59 Marshal Lion Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 581414 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
60 Mart Diamonds SA z siedzibą w Warszawie KRS 510690 Prokuratura Okręgowa w Katowicach (postępowanie połączone z postępowaniem Oś. Zamiejscowego Prokuratury Okręgowej w Lublinie z siedzibą w Białej Podlaskiej) > (sprawa przekazana do Prokuratury Regionalnej w Lublinie) Sąd Okręgowy w Katowicach 10 lipca 2022 r. wydał wyrok skazujący w sprawie prowadzonej za sygnaturą akt XVI K 123/22. Wyrok jest prawomocny Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
61 MaxtelFx Bank działający za pośrednictwem strony internetowej https://maxtelfx.com/ podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
62 Miceolution podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
63 Mintan Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Nobel Credit Sp. z o.o.) KRS 457780 Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowieniem z dnia 12 marca 2015 r. umorzył dochodzenie. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
64 Mizar Profit podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce) brak Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
65 MY-1STEP sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie KRS 382534 Prokuratura Okręgowa w Częstochowie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
66 Opole Bank Poland podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo bankowe. UKNF złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
67 Opulentia SA z siedzibą w Warszawie w upadłości likwidacyjnej KRS 383825 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
68 Orcan Software Investments SA KRS 329338 Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku) 21 maja 2019 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt II AKa 171/18) Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
69 OTTO INVESTMENTS Rafał Otto z siedzibą w Warszawie NIP 9521945676 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 30 czerwca 2016 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wydała postanowienie o umorzeniu śledztwa. Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
70 P.U.H. „NOBILES 2” S.C. ZAWISZA ADAM, GORZAWSKA ANNA, CZEBOTAR GRZEGORZ z siedzibą w Tychach (organizator systemu o nazwie „Pro-Zysk”, wcześniej „Pożyczkoposiadacz”) NIP 6462494850 Prokuratura Okręgowa w Katowicach brak Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
71 Pareto Invest sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu KRS 351038 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
72 Pay Trade Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 435300 Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście – Północ (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) 4 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia postanowił nie uwzględniać zażalenia UKNF i utrzymać w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dnia 5 listopada 2014 r. o umorzeniu śledztwa. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
73 Podziemny System Bankowości (działający za pośrednictwem strony internetowej https://volthan.com/banki-panikuja-ze-to-uznano?gclid=EAIaIQobChMI36X2-jJ4QIVCoKaCh2FyQ_2EAEYASAAEgI9B_D_BwE#) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście brak Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
74 Power House Private Banking z siedzibą w Poznaniu (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
75 Pozabankowe Centrum Finansowe Sp. z o.o. KRS 293707 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 30 czerwca 2017 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa - postanowienie jest prawomocne. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
76 Pośrednictwo Finansowe "Kredyty-Chwilówki" sp. z o.o. z siedzibą w Tychach KRS 293981 Prokuratura Rejonowa w Tychach (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Katowicach) brak Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
77 Premium Personal Finance sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach KRS 482872 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
78 ProGold Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 413857 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 7 września 2015 r. uprawomocniło się wydane w dn. 30 czerwca 2015 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu śledztwa. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
79 PROMOTOR-FINANSE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu KRS 383409 Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu brak Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
80 Provema Capital sp. z o.o. KRS 806971 Prokuratura Okręgowa w Katowicach brak Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
81 Provema sp. z o.o. KRS 540323 Prokuratura Okręgowa w Katowicach brak Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
82 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "PI" Piotr Pisarek NIP 5361146130 Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. 5 marca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt II AKa 298/18) Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
83 Questra Holding Inc. z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
84 Questra World Global S.L. z siedzibą w Hiszpanii podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
85 Remedium - Doradcy Finansowi sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie w upadłości likwidacyjnej KRS 280476 Prokuratura Rejonowa w Olsztynie brak Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
86 Robert S. brak danych Prokuratura Rejonowa w Tychach brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
87 Socket Resources GmbH podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Płocku 1. 5 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie X Wydział Karny Odwoławczy wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt X Ka 6/18).
2. 12 czerwca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt II AKa 471/18).
Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
88 SouthBanco - www.southbanco.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 30 lipca 2019 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów umorzył dochodzenie w sprawie. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
89 Społeczne Towarzystwo Inwestycyjne Lew sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie KRS 390667 Prokuratura Okręgowa w Częstochowie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
90 Szymon M. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Północ 29 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt IX K 1084/14). Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
91 The Reserve Bank of Poland brak danych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie 2 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie prokuratora z dnia 7 stycznia 2019 r. o odmowie wszczęcia dochodzenia Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
92 Touchwood Ltd z siedzibą w Hong Kongu podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) Postanowieniem z dnia 14 października 2014 r. Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu dochodzenia zostało zakończone postępowanie przygotowawcze. Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
93 Travaled Enterprises Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypryjska podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście – Północ (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku) Prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku postanowieniem z dnia 9 maja 2014 r. umorzył śledztwo. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
94 Uinvest LLC podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 22 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, wydał prawomocne postanowienie oddalające zażalenie Przewodniczącego KNF na postanowienie Prokuratora o umorzeniu postępowania. Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
95 Universum Business Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie KRS 426060 Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Zachód 15 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście II Wydział Karny wydał wyrok warunkowo umarzający (sygn. akt II K 606/14/S). Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z art. 171 ust.2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
96 Usługi Konsultingowe Artur Swendrak NIP 7691760207 Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Płocku) brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
97 Witold Witczak firma FACTOR z siedzibą w Radomsku NIP 7721398060 Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim 10 marca 2021 r. Sąd Rejonowy w Radomsku, utrzymał w mocy postanowienie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2020 r. o umorzeniu śledztwa. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
98 Wolfs Fundusz Private Equity SA z siedzibą w Katowicach KRS 618128 Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazanado Prokuratury Okręgowej w Koszalinie) brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
99 Zakra Corp sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu KRS 352191 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu 22 września 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt VI K 620/16/6) Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
100 Zawex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działający za pośrednictwem stron internetowych: www.prowizja24.pl, www.fundico.eu) KRS 375840 Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ) brak Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia)

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia)

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia)
Lp. Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) Właściwa prokuratura Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* Informacje istotne Data złożenia zawiadomienia/ Data złożenia wniosku o korzystanie z uprawnień pokrzywdzonego Data rozstrzygnięcia
1 1. Grand Marshall Ltd. z siedzibą w Republice Wysp Marshalla, administrator platformy handlowej GrandTrade Exchange (www.grandtrade.exchange) 

2. Grand Nova Ltd. z siedzibą we Wspólnocie Dominiki, administrator platform handlowych: GrandTrade Exchange (www.grandtrade.exchange), SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange) oraz LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange)

3. Capital Mog Co Ltd. z siedzibą w Japonii, administrator platform handlowych: SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange), LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange)

4. Clear Media Ltd. z siedzibą w Hongkongu, administrator platformy handlowej TradeMarkets Exchange (www.trademarkets.exchange)
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W odniesieniu do działalności prowadzonej pod nazwą wskazaną w pkt 1 zawiadomienie zostało skierowane przez UKNF.

Prokurator Okręgowy na podstawie art. 6b ust. 6 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym zawiadomił KNF o objęciu tym postępowaniem działalności prowadzonej pod nazwami wskazanymi w pkt 2-4. Przewodniczący KNF korzysta w tym postępowaniu z uprawnień pokrzywdzonego.
2 1. Interfox Commercial Limited z siedzibą w Hong Kongu (działalność prowadzona pod nazwami handlowymi Stockxm - www.stockxm.com oraz Myinvests – www.myinvests.pl)


2. Stockxm.com (działalność prowadzona za pomocą platformy inwestycyjnej: stockxm.com)
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak 1. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W odniesieniu do działalności prowadzonej pod nazwą wskazaną w pkt 1 zawiadomienie zostało skierowane przez UKNF.

W zakresie pkt 2 Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie na podstawie art. 6b ust. 6 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym zawiadomił KNF o prowadzeniu postępowania przygotowawczego z zawiadomienia innego podmiotu. Przewodniczący KNF korzysta w tym postępowaniu z uprawnień pokrzywdzonego.
3 1. Marketbull, posługujący się stroną marketbull.co.uk/pl, za pośrednictwem której usługi świadczy podmiot posługujący się nazwą Market Bull Ltd
 
2. Viamarketsgo, posługujący się stroną viamarketsgo.com, za pośrednictwem której usługi świadczą podmioty posługujące się nazwami Viamarketsgo.Com Limited; Rt Sale - Viamarketsgo.Com Ltd; Es - Viamarketsgo.Com Limited i ChViamarketsgo.Com Limited
 
3. Royal-Trades, posługujący się stroną royal-trades.com, za pośrednictwem której usługi świadczy podmiot RYTDS LTD
 
4. Bulls&Bears Trades, posługujący się stroną bullsbearstrades.com
 
5. Greenfield Investment, posługujący się stroną greenfieldinvestment.co.uk
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
4 1. Polska Grupa Inwestycyjna z siedzibą w Poznaniu - działająca z wykorzystaniem strony internetowej pginwest.pl /podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/

2. Polski Dom Finansowy Piotr Pyczak z siedzibą w Poznaniu
1. brak danych

2. NIP 9720494383
Prokuratura Okręgowa w Warszawie Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu VIII Wydział Karny w dniu 12 grudnia 2019 r. wydał wyrok skazujący w sprawie prowadzonej pod sygn. akt VIII K 714/19 Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W odniesieniu do działalności prowadzonej pod nazwą wskazaną w pkt 1 zawiadomienie zostało skierowane przez UKNF.

Prokurator Okręgowy na podstawie art. 6b ust. 6 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym zawiadomił KNF o objęciu tym postępowaniem także działalności prowadzonej pod nazwą wskazaną w pkt 2. Przewodniczący KNF korzysta w tym postępowaniu z uprawnień pokrzywdzonego.
5 24xforex.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
6 420 Tech Paulina Kurpiel z siedzibą w Radzyminie REGON 140470817 Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
7 A & J Inwestycje Jacek Suhak z siedzibą w Łodzi NIP 8371474334 Prokuratura Regionalna w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
8 ACM Alpha Consulting Management AG z siedzibą w Wollerau, Szwajcaria podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
9 ACM Alpha Consulting Management EST z siedzibą w Vaduz, Lichtenstein podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
10 Acme Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 300210 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
11 Adam Wiktor Sz. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
12 ADVICE Łukasz Goławski NIP 5372358284 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 9 stycznia 2015 r. uprawomocniło się wydane w dn. 12 listopada 2014 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
13 AIC CAPITAL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (poprzednia nazwa Tru Investment Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) KRS 610406 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
14 Alcon Pro LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, działający za pośrednictwem platformy inwestycyjnej Favor Trades – www.favortrades.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
15 Allianz Market (działalność prowadzona z wykorzystaniem strony internetowej www.allianzmarket.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce. Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art.178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
16 Alpha Advanced Innovation Limited z siedzibą w Londynie podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
17 Alpha Finex Ltd z siedzibą w Roseau podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
18 Alps Markets (działalność prowadzona za pośrednictwem platformy internetowej: alpsmarkets.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art.178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF
19 Amvikta Limited (prowadzący działalność pod marką „Bull & Bear Trading Group” z wykorzystaniem strony www.bnbtgroup.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
20 Amvikta Limited z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, działający pod nazwą handlową „FeatureWiseInvest” za pośrednictwem platform internetowych: https://fwisolutions.com/, https://fwisolutions.net oraz https://fwi-solution.org/ podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 25 sierpnia 2022 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów w Warszawie wydał postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
21 Andrzej Gasidło z siedzibą w Łodzi NIP 6692027112 Prokuratura Regionalna w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
22 Andrzej P. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
23 Anna Rzońca-Majdańska z siedzibą we Wrocławiu NIP 7471256197 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
24 Apptrader (platforma inwestycyjna Apptrader – www.apptrader.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
25 Aqua Trade prowadzący działalność za pośrednictwem platform internetowych https://aquatrade.cc oraz https://aquatrade.ws podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
26 Arionn Investment sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu KRS 467068 Prokuratura Regionalna w Warszawie brak Zwiadomienia z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 w zw. z art. 72 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
27 Artur Pawlęga z siedzibą we Wrocławiu NIP 7962512439 Prokuratura Regionalna w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
28 Asset Group - działający pod nazwą handlową Asset Group, posługujący się stroną internetową: assetgroup.io; assetgroup.io/pl; assetgroup.cc - za pośrednictwem podmiotu Widdershins Group Ltd 

Finlay - działający pod nazwą handlową Finlay lub Finlay Capital, posługujący się stroną internetową: finlay.io; finlay.capital; finlay.cc - za pośrednictwem podmiotu Widdershins Group Ltd
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
29 AVA Trade EU Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce oraz 
AVA Trade EU Limited siedzibą w Dublinie
- działające za pośrednictwem platformy www.avatrade.com
KRS 774427

podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
30 Barclay Stone Ltd z siedzibą w Saint Lucia (platforma inwestycyjna Barclay Stone – www.br-stone.net/pl, www.br-stone.online/pl oraz www.trade.br-stone.club) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
31 Bbanc prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://www.bbanc.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
32 Best Communications Ltd (platforma inwestycyjna Irotradex – https://irotradex.com/) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
33 Bezpieczne Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 391211 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 30 czerwca 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
34 BGS Financial Management Bartosz Grosicki z siedzibą w Łodzi NIP 6572851699 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
35 Binvesting działający za pośrednictwem platformy internetowej binvesting.com, której właścicielem jest spółka UMO World Corporation Ltd z siedzibą w Republice Wysp Marshalla podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Toruniu) brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2, 3, 4 oraz 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
36 Biuro Maklerskie Alior Bank SA - wyodrębniona jednostka organizacyjna Alior Bank SA KRS 305178 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Wyrokiem z dnia 7 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział II Karny (sygn. akt II K 939/18) warunkowo umorzył postępowanie karne wobec byłego pracownika Biura Maklerskiego Alior Banku SA Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - (wyłącznie w związku z podejrzeniem pomocnictwa osobom trzecim do wykonywania czynności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez zezwolenia KNF polegających na zarządzaniu portfelami instrumentów finansowych osób trzecich w okresie od dnia 15 marca 2012 r do dnia 15 marca 2013 r.). Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
37 Biuro Pro Finanse Krzysztof Banaszak z siedzibą w Gostyniu NIP 6961022454 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
38 Bloomfx sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie KRS 491536 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
39 Blue Lion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 472547 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
40 Blue Sky Trade Limited z siedzibą w Republice Vanuatu - www.tradereu.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
41 Blue Sky Trade Services Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii - www.tradereu.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
42 Bogdan Biedroń z siedzibą w Katowicach REGON 240489452 Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
43 Bogusława S. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
44 bridge.4 Janina Niedźwiedź-Gliniecka z siedzibą w Gdyni NIP 8392053939 Prokuratura Regionalna w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
45 Bright Space LTD, prowadzący działalność za pośrednictwem: cryptotradecorp.co, cryptotradecorp.com, capitalprotrade.com oraz platformy Bilancegroup, prowadzącej działalność za pośrednictwem strony bilancegroup.co/pl podmioty nie są zarejestrowane w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
46 Brikanta Limited Ltd - prowadzący działalność przy pomocy strony www.fxinvestbank.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
47 BTM INVEST Wojciech Połoczański z siedzibą w Gdańsku NIP 6692445045 Prokuratura Regionalna w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
48 Butrans sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 663054 Prokuratura Krajowa brak Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
49 C&A Kapitał sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 505547 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
50 Capital Letter GmbH z siedzibą w Monachium oraz Capital Letter Ltd z siedzibą w Majuro, Wyspy Marshalla - (prowadzące działalność poprzez platformę internetową www.brightfinance.co) podmioty nie są zarejestrowane w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
51 CBS Market działający poprzez platformę https://cbsmarket.co/ podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
52 Cezar Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Ritorma sp. z o.o.) KRS 529535 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
53 Cezary K. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
54 CFD 1000 Limited z siedzibą we Wspólnocie Dominiki podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
55 Chmielewski Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 696427 Prokuratura Regionalna w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
56 Ciuba & Partnerzy Kancelaria Finansowa sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie KRS 545586 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
57 Comfort Capital sp. z o.o. KRS 363926 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Sąd Rejonowy w Pszczynie wydał w dniu 22 sierpnia 2022 r. wyrok skazujący w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt II K 505/21. Wyrok jest prawomocny. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
58 Commerzgroup International LTD, 8 Copthall, Roseau Valley 00152, The Commonwealth of Dominica (wykonujący czynności przy użyciu platformy internetowej www.handelpro.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
59 Company Cubic Services Ltd., podmiot zarejestrowany w Victorii, w Republice Seszeli /działający pod marką handlową Global Markets/ podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
60 Company Cubic Services Ltd., z siedzibą w Republice Seszeli /działający pod nazwą handlową Global Markets za pośrednictwem platformy internetowej https://www.glob-markets.pro/pl/ podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
61 Conor Capital Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 459334 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
62 Copernicus Securities SA z siedzibą w Warszawie KRS 249524 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1, w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (wyłącznie w zakresie wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego bez zezwolenia KNF w okresie od lipca 2018 r. do kwietnia 2019 r.). Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
63 Coverdeal Holdings Limited z siedzibą na Cyprze oraz Coverdeal Holdings Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce KRS 550215 (Coverdeal Holdings Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce) Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
64 CPC International Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 632270 Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
65 Cream sp. z o.o. za pośrednictwem platformy www.croowdfund.pl KRS 621124 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
66 Crowd Tech Ltd. (prowadzący platformę inwestycyjną Trade360) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
67 Crystal Invest Corporation LLC oraz Crystal Invest Group Ltd (prowadzące działalność za pośrednictwem platform: www.thecrystalcorp.link, www.thecrystalcorp.com, www.thecrystalcorp.trade oraz www.thecrystalcorp.co) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
68 Dacota Architekt Finansowy Paweł Woźnicki z siedzibą w Łodzi REGON 473302980 Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
69 DanexZ Limited Liability Company z siedzibą w USA - Nr Rej. 2012-000624290 podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 18 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu II Wydział Karny (sygn. akt II K 271/15) wydał wyrok o warunkowym umorzeniu postępowania. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
70 Dariusz Petridis Expensis z siedzibą w Warszawie NIP 5251073051 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
71 Dariusz S. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
72 Dawid Gaweł z siedzibą we Wrocławiu NIP 8831669810 Prokuratura Regionalna w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
73 Depaho Ltd z siedzibą w Nikozji, na Cyprze (działający w Polsce pod marką FXGM, pl.fxgm.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
74 DKBR Daniel Lecko z siedzibą w Brwinowie NIP 9511929285 Prokuratura Regionalna w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
75 Donnybrook Consulting Ltd. - prowadzący działalność pod adresami: www.onyxprofit.pro, www.onyxprofit.com, www.onyxprofit.cc, www.neotrade.pro, www.absystem.trade, www.absystem.cc, www.absystem.world, www.absystem.pro, www.optimarket.co, www.optimarket.trade, www.ofxb.io oraz www.eurofx.trade podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
76 Doradztwo Finansowe Magdalena Fabiańska z siedzibą w Kole NIP 6661486221 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
77 Dristor Solutions Ltd. z siedzibą Saint Vincent i Grenadyny (działalność prowadzona pod nazwą handlową Interactive Trade - interactivetrade.com oraz www.interactive-trade.net) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
78 Działalność prowadzona pod adresem - www.allfinagroup.pro podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
79 Effevervescent Group LTD z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny - prowadzący działalność za pośrednictwem platformy inwestycyjnej https://iconiccapital.world podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
80 EMG Finance Michał Grabowski NIP 8181549632 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 30 czerwca 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
81 ESTI Group (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
82 Ethereal Group LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny (działający pod nazwą handlową „Fintegral” za pośrednictwem platform internetowych: www.fintegral.fund, www.fintegral.world oraz www.webtrader.fintegral.cloud) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
83 Ethereal Group LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, działający pod nazwą handlową „Aviz Group” za pośrednictwem platformy internetowej www.avizgroup.world podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
84 Eubi Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 485342 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 oraz 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
85 Ewa Miszewicz - Doradztwo Handlowe, Finansowe i Marketingowe z siedzibą w Zielonej Górze NIP 9291002734 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
86 Ewelina Wdowiak z siedzibą w Dąbrowie Górniczej NIP 6292148154 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
87 eXbino.com - marka należąca do Seymour BV zarejestrowanej w Curacao (uprzednio Seymour Marketing Ltd zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
88 F.H.U. Arkadiusz Wasilewski z siedzibą w Koszalinie NIP 8421513965 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
89 Family Office Center sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 542997 Prokuratura Regionalna w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
90 Family Office s.c. Joanna Lipińska, Marek Lewandowski z siedzibą w Warszawie NIP 5272797340 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
91 Fin Exchange (prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://www.finexchnge.com, której właścicielem jest spółka Market Star Ltd.) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
92 Finance-Invest prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://finance-invest.org podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
93 Financial Intermediation Daniel Markowski z siedzibą w Koczale NIP 8431436634 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
94 Fincloud  (działający za pośrednictwem platformy internetowej https://www.fincloud.center) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
95 Finero Corp Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii - działający za pośrednictwem platformy handlowej Finero funkcjonującej pod adresami www.finero.co.uk oraz www.finero.co.uk/?lang=pl podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
96 First Class Financial Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 414295 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
97 Flinq Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 697169 Prokuratura Regionalna w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
98 Foksal Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 499662 Prokuratura Regionalna w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
99 Forex TB Ltd. (www.patronfx.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
100 FPCounsulting (prowadzący działalność za pośrednictwem platform internetowych https://fpcounsulting.com, https://fpcounsultin.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
101 Fraktal Trader LLC z siedzibą w USA podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
102 Fraktal Trader S.C. z siedzibą w Warszawie brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot
103 Fraktal Trader sp. z o.o. International sp. k. z siedzibą w Łodzi KRS 729257 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot
104 Fraktal Trader sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi KRS 719643 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot
105 FT Szkolenia S.C. z siedzibą w Cieszynie NIP 5482686807 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
106 FX Global Asset Management Ltd zarejestrowany na terenie Belize podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
107 FXBFI Broker Financial Invest Ltd. (https://www.101investing.com/) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 14 lipca 2022 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Postanowienie jest prawomocne. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
108 Galaxy Trade (działalność prowadzona za pomocą platform inwestycyjnych: galaxytrade.cc, galaxytrade.co i koleds.capitalmowertor.site) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art.178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
109 Gaweł K. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
110 GCB London, prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://www.gcblondonltd.com/pl podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 oraz 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
111 GCG International działający za pośrednictwem stron: gcginternational.com, gcginternational.net, gcginternational.org, których właścicielem jest Sage Global Ltd z siedzibą w Republice Wysp Marshalla podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 28 lutego 2023 r. Zastępca Prokuratora Regionalnego w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 9 grudnia 2022 r. o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, 3 oraz 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
112 Gerda Broker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Alpha Bridge Broker sp. z o.o.) KRS 455245 Prokuratura Regionalna w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
113 GET-Z Edyta Torkandam-Zdziebiorska z siedzibą w Michałowie-Grabinie NIP 5272343515 Prokuratura Regionalna w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
114 GKFX Financial Services Ltd. sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie KRS 466373 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
115 Global Markets OOD sp. z o.o. Oddział w Polsce KRS 397516 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 16 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Woli w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o utrzymaniu w mocy postanowienia Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu postępowania. Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
116 GlobalMaxis (działalność prowadzona za pośrednictwem platformy internetowej globalmaxis.com/pl) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Krakowie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
117 GO RISE MARKETS (platforma inwestycyjna) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 29 lipca 2021 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
118 Gold Team FX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 869136 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
119 Golden Hill Corporate sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie KRS 726013 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
120 Golub GetHouse sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 345746 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
121 Good Investments LTD;
BSSIP LTD;
Good Solution Investments Limited
(w zw. z funkcjonowaniem strony kanga.exchange)
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
122 Goodfinn sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku KRS 533835 Prokuratura Regionalna w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
123 Great Private Commercial Brokers z siedzibą w Dubaju podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
124 Great Private Equity sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 571985 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
125 Green Trade Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 629979 Prokuratura Regionalna w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
126 Grey Matter Enterprise Ltd with its registered office in Monachium - (prowadzący działalność poprzez platformę internetową www.solidinvest.co) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 25 sierpnia 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
127 Grzegorz Konstanty T.–Z. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
128 Grzegorz Łabiński z siedzibą we Wrocławiu NIP 9121768561 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
129 GTD Market sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie KRS 589194 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
130 GW Global solutions LTD z siedzibą w St. Vincent i Grenadyny (podmiot odpowiada za realizację transakcji na instrumentach finansowych na platformie forex prowadzonej na stronie https://ezcfds.com/) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Łodzi brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
131 Handel - Pośrednictwo - Usługi Marek Padło z siedzibą w Bogumiłowicach
oraz
Padło Ubezpieczenia sp. z o.o. z siedzibą w Bogumiłowicach
NIP 8731247021
KRS 721569
Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
132 Head Asset Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie HAS sp. z o.o.) KRS 608646 Prokuratura Regionalna w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
133 Heba Tech LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny (wykonujący czynności przy użyciu platformy internetowej www.chartrize-trade.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
134 Helena Knapczyk-Trzmielewska CFO 24, Psychoterapia ku życiu z siedzibą w Krakowie NIP 6771668064 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
135 Home & Business Financial Distribution Dariusz Cyganek z siedzibą w Warszawie NIP 5212080199 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
136 Horizon Group Consulting (prowadzący działalność pod stroną www.horizongroupconsulting.com) podmiot nie są zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
137 HossaFX (działający z wykorzystaniem strony internetowej hossafx.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
138 http://www.binarino.com/ podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 10 czerwca 2015 r. uprawomocniło się wydane w dniu 29 maja 2015 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
139 https://www.marketcfd.com/ brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
140 Idea Bank SA z siedzibą w Warszawie KRS 26052 Prokuratura Regionalna w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
141 Idea Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 723170 Prokuratura Regionalna w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
142 Ideal Trade (działający za pośrednictwem platformy internetowej https://www.idealtrade.co) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
143 IGM Holdings - prowadzący działalność pod stroną www.igmholdings.com

Cento GX - prowadzący działalność pod stroną www.centogx.com

Fx Point - za pośrednictwem którego usługi świadczyły podmioty posługujące się nazwami Grey Matter Enterprise Ltd, prowadzący działalność pod stroną www.fxpoint.co 

24Trading - za pośrednictwem którego usługi świadczyły podmioty posługujące się nazwami Grey Matter Enterprise Ltd, prowadzący działalność pod stroną www.24trading.co

BTC Capital Group - prowadzący działalność pod stroną www.btccapitalgroup.com

Everest Markets - prowadzący działalność pod stroną www.everestmarkets.com

York BTC - prowadzący działalność pod stroną www.yorkbtc.com

York PRO - prowadzący działalność pod stroną www.yorkpro.com

Astra Horizon - prowadzący działalność pod stroną www.astrahorizon.com

Fino Markets - prowadzący działalność pod stroną www.finomarkets.com

Quantum Market - prowadzący działalność pod stroną www.quantummarket.net
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 24 marca 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy 24Trading)

23 sierpnia 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy York BTC)

1 czerwca 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy Fino Markets)

1 czerwca 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy Quantum Market)

19 września 2022 r. Zastępca Prokuratora Regionalnego w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 30 czerwca 2022 r. o odmowie wszczęcia dochodzenia (dotyczy Astra Horizon)

24 lutego 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy BTC Capital Group)

5 kwietnia 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy Everest Markets) 3 listopada 2022 r. Zastępca Prokuratora Regionalnego w Warszawie wydał postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 27 września 2022 r. o ponownej odmowie wszczęcia dochodzenia (dotyczy York Pro)
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
144 IL Trade sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie KRS 573293 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
145 Imperium Ltd (FXImperium) działający z wykorzystaniem strony internetowej www.fximperium.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
146 Impressive Areas, działający poprzez www.impressiveareas.com i www.impressivearea.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
147 Incandecent Consulting LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, działający za pośrednictwem platformy internetowej Capartners dostępnej pod adresem https://cappartners.ltd/pl oraz platformy internetowej Capital Alliance Partners dostępnej pod adresami https://capartners.ltd/pl oraz http://capartners.world/pl podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
148 Incendiary Group LTD, Cynosure Consulting Ltd - prowadzące działalność pod adresami: www.primecapital.pro, www.meteortrade.co, www.meteortrade.pro, www.majortrade.pro, www.majortrade.co, www.majortrade.world, www.trade-union.pro oraz www.influxfinance.pro podmioty nie są zarejestrowane w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
149 Infinite Investment Wójcik i Wspólnicy Sp. k. (obecnie W & Associates J. Wójcik Sp. k.) z siedzibą w Gdyni KRS 377746 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 20 grudnia 2016 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o umorzeniu postępowania. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1, 5 oraz 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
150 Infinity4X (działający za pośrednictwem platformy internetowejwww.infinity4x.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
151 Initium Maciej Chodyna z siedzibą w Markach NIP 5541864571 Prokuratura Regionalna w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
152 Innovative Securities Limited zarejestrowany w Nowej Zelandii podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 7 września 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie prokuratora z dnia 17 stycznia 2017 r. o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
153 Integral 2DJ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 544334 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
154 International Market Service Board - (działalność prowadzona za pomocą platformy inwestycyjnej: im-sb.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art.178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
155 International Payments 5000 Ltd. z siedzibą w Estonii (działalność prowadzona za pomocą platformy Trade5000) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
156 Invest Kingdom - prowadzący działalność za pośrednictwem stron internetowych https://investkingdom.com oraz https://investkingdom.net podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
157 Invest Private Consulting Damian Pietrzak z siedzibą w Łodzi NIP 7712364050 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
158 Investment Boutique Poland (investment-boutique.pl) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
159 Investo Kancelaria Inwestycyjna sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie KRS 414890 Prokuratura Okręgowa w Warszawie W dniu 2 maja 2017 r. zostało wydane przez Komendę Stołeczną Policji postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1, 4, 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
160 INVESTPARK.BIZ sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej KRS 650778 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
161 IQ Global Evolution LTD (platforma inwestycyjna Market Pluse – https://marketpluse.com/) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
162 Iron Eagle sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie KRS 559035 Prokuratura Okręgowa w Kielcach brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
163 Jacek Gess z siedzibą w Warszawie NIP 5262480268 Prokuratura Regionalna w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
164 Jacek K., Kacper K., Maciej M., Marek P. (osoby fizyczne nieuwidocznione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie W dniu 18 października 2016 r. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli zostało wydane prawomocne postanowienie o utrzymaniu w mocy postanowienia Komendy Stołecznej Policji o umorzeniu postępowania. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
165 Jan T. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
166 JDP Group LLC - działający za pośrednictwem platformy inwestycyjnej sureinvest.org podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
167 Jet Capitals (jetcapitals.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
168 JHG Group sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie KRS 708259 Prokuratura Regionalna w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
169 Joanna Ochman z siedzibą w Rudzie Śląskiej REGON 385028980 Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
170 Jolanta T. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
171 JonGroce Limited z siedzibą Kingstown - działający z wykorzystaniem strony internetowej agricoletrade.com Lokalny rejestr spółek - 24827 IBC 2018 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2,4,5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
172 Joshua Consulting Ltd z siedzibą w Londynie podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
173 JW. Capital Management Corporation z siedzibą w Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 16 września 2015 r. Sąd Rejonowy Lublin Zachód wydał wyrok nakazowy. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
174 Kamil Kulig z siedzibą w Warszawie NIP 6842455879 Prokuratura Regionalna w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
175 Kamil M. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
176 Kamil Ś. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
177 Kancelaria Doradcza Piotr Popławski z siedzibą w Szreniawie NIP 6971011127 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
178 Kancelaria Finansowa Nikodemus - Finance Tomasz Lisiecki NIP 9670625646 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
179 Kancelaria Finansowa Pyffel & Partners sp. z o. o. (obecnie - Finansowa Kancelaria sp. z o. o.) z siedzibą w Warszawie KRS 319529 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie 17 września 2019 r. wydał wyrok skazujący w sprawie prowadzonej pod sygn. akt III K 428/19. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
180 Kancelaria Onepoint sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach KRS 444327 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
181 Kancelaria Twój Majątek sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu KRS 603073 Prokuratura Regionalna w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
182 Kapitałowy Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 572140 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
183 Karol K., Konrad K., Daniel S., Agnieszka M., Adrian Ł., Aleksander H., B. (osoby fizyczne nieuwidocznione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
184 Kazmierczak Dariusz Ventus z siedzibą w Dąbrowie Górniczej NIP 5891045922 Prokuratura Regionalna w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
185 KFG Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 833322 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
186 KFG SA z siedzibą w Rzeszowie KRS 795490 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
187 KLG S.A. z siedzibą w Katowicach KRS 505251 Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
188 Krisimarks Eood z siedzibą w Bułgarii (wykonujący czynności przy użyciu platformy internetowej www.starmarkets.io) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
189 Krzysztof S. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
190 Labor Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 491246 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
191 Level Up Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie New Capital sp. z o.o.) KRS 474352 Prokuratura Regionalna w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
192 Lion's House Investments Banking sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Easy Invest sp. z o.o.) NIP 5252694022 Prokuratura Regionalna w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
193 Lite Gap prowadzący działalność za pośrednictwem strony www.litegap.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
194 Logic Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 359026 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowieniem z dnia 18 czerwca 2014 r. umorzył postępowanie. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
195 Logoscript sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie KRS 68553 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
196 Luten X LLC prowadząca działalność z wykorzystaniem strony: www.swiseinvest.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
197 LV Grow Markets (https://lvgrowmarkets.com/pl - platforma inwestycyjna) Podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 29 lipca 2021 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
198 Magdalena Sałata Beauty&SPA z siedzibą w Warszawie NIP 1132521021 Prokuratura Regionalna w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
199 Magdalena W. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
200 Makler Company Sebastian Toczek NIP 7732373968 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 7 czerwca 2017 r. wydano postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
201 Mane Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 595602 Prokuratura Krajowa brak Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
202 Marcin Jerzy P. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie 1 września 2017 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział II Karny (sygn. akt II AKa 228/17) utrzymał w mocy wyrok skazujący Sądu Okręgowego w Warszawie XII Wydział Karny (sygn. akt XII K 50/15) Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 oraz z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 1-2 i art. 81 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
203 Marcus Invest sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku KRS 522795 Prokuratura Regionalna w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
204 Marek C. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6 w zw. z art. 72 pkt 1 i 2 oraz w zw. z art. 76 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
205 Marek Federak z siedzibą w Mińsku Mazowieckim NIP 8221972243 Prokuratura Regionalna w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
206 Marek Grabowski FX Zone NIP 9581476452 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 28 października 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku wydał prawomocne postanowienie o umorzeniu postępowania. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
207 Margin Elite (platforma inwestycyjna - marginelite.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 2 września 2021 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa utrzymał w mocy postanowienie prokuratora z dnia 29 czerwca 2021 r. o umorzeniu dochodzenia (sygn. akt XIV Kp 1769/21). Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
208 Marketlin Ltd. oraz Duo Stream Ltd. wykonujące czynności przy użyciu platformy internetowej fenix-funds.pro podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
209 MarketOnUs Ltd z siedzibą przy Ajeltake Road, Ajeltake Island, MH 96960 Majuro, Republika Wysp Marshalla (strona internetowa: fxonus.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
210 Markets Expert - prowadzący działalność pod adresem www.marketsxpert.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
211 Marshall Advanced Innovation z siedzibą w Londynie (podmiot działający również pod nazwą handlową KSF Trade) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
212 Marshall Software z siedzibą w Anquilli (podmiot działający również pod nazwą handlową KSF Trade) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
213 Master Class Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 603627 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
214 Maxbit LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny działający za pośrednictwem platformy internetowej Quotex podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
215 Maxi Services Ltd (działalność prowadzona za pośrednictwem platformy Maxitrade) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postanowieniem z dnia 30 czerwca 2021 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła postępowanie przygotowawcze. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
216 Melgreg Services OU z siedzibą w Estonii, CM Cryptomarket (działalność prowadzona pod nazwą handlową Cryptopmarket, www.cryptop-market.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 22 sierpnia 2021 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa – Wola w Warszawie del. do Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
217 Merkury Finanse Maciej Szczepaniak z siedzibą w Warszawie NIP 5262321280 Prokuratura Regionalna w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
218 MIB 700 administrowana przez Blue Seal Limited z siedzibą w Republice Vanuatu podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
219 Michał F. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
220 Michał Frys Smart Money Network z siedzibą w Warszawie NIP 5213219742 Prokuratura Regionalna w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
221 Michał G. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
222 Michał Kowalik z siedzibą w Warszawie NIP 8392879237 Prokuratura Regionalna w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
223 Militanis Capital sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu KRS 567615 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
224 Mirosław L. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
225 MM Finanse Michał Malinowski z siedzibą w Łodzi NIP 7292565303 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
226 Mofino sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 603581 Prokuratura Regionalna w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
227 MoneyNetInt z siedzibą w Wielkiej Brytanii - www.tradereu.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
228 Monfex działalność prowadzona z wykorzystaniem stron internetowych: www.monfex.com i www.investmarket.info podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
229 My Height sp. z o. o. (w KRS jako Fawis sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie) KRS 424373 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
230 My Safe Market z siedzibą w Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH 96960 (www.mysafemarket.com) Podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
231 Nekstra Ltd. podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
232 Nescom Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 550956 Prokuratura Krajowa brak Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
233 Netglobalit (prowadzący działalność za pośrednictwem platform internetowych: https://netglobalit.com oraz trade.netglobalit.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
234 Netmore sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie KRS 575952 Prokuratura Krajowa brak Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
235 Netwide Invest SA z siedzibą w Warszawie KRS 393954 Prokuratura Krajowa brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
236 Next Trade Ltd z siedzibą w Republice Vanuatu (działalność prowadzona pod nazwami handlowymi Olympus Markets oraz Aspen Holding) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie (postępowanie dołączone do postępowania Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie) brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
237 Niro Trade (platforma inwestycyjna – nirotrade.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Łodzi) brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
238 Noble Brothers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - www.tradereu.com KRS 603971 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
239 Nomos Wealth Management sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie KRS 373509 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 9 lutego 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
240 Nomos Wealth Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 364175 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
241 Nova Giełda Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku /komplementariusz spółki Nova Gielda Inwestycje Limited Partnership z siedzibą w Larnace, wpisanej do rejestru handlowego Republiki Cypryjskiej pod nr. HE 12535/ KRS 596730 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
242 Nova Giełda sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie /działająca z wykorzystaniem stron internetowych novagielda.pl oraz gieldain.pl/ KRS 556560 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
243 Nuntius Chrimatistiriaki Anonimos Eteria Parochis Ependitikon Ipiresion SA Odział w Polsce - nazwa handlowa Nuntius Brokerage&Investment Services SA (działalność prowadzona za pomocą platform: www.keystock.com, www.fxglobal24.com, www.keyoption.com) KRS 576636 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
244 Obligacje Społeczne Prosta SA z siedzibą w Warszawie KRS 923860 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
245 Oktawian O. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
246 Olesiński Piotr z siedzibą w Kutnie NIP 7751047342 Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Rejonowej w Kutnie) brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
247 Oliver Harbour LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny działający za pośrednictwem platformy internetowej Stocklinity dostępnej pod adresem https://www.stocklinity.com/ podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
248 Olympus Holding (platforma inwestycyjna www.olympusholding.co) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
249 OMC Markets z siedzibą w Sofii podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
250 OTTO INVESTMENTS Rafał Otto z siedzibą w Warszawie NIP 9521945676 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 17 grudnia 2015r. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydała postanowienie o umorzeniu śledztwa. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
251 P.H.U. „RachNet” Jerzy Pucek z siedzibą w Świebodzinie NIP 9271035268 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
252 Palo Market (platforma inwestycyjna działająca pod adresem palomarket.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
253 Pareto Invest sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu KRS 351038 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
254 Paulina B. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Wyrokiem z dnia 23 września 2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie warunkowo umorzył postępowanie karne. Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
255 Paulina Ruszkowska – Consulting z siedzibą w Warszawie NIP 1181950756 Prokuratura Regionalna w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
256 Paweł J. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie 27 lipca 2016 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie zatwierdził wydane postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
257 Paweł S. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Regionalna w Warszawie Wyrokiem z dnia 7 kwietnia 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie warunkowo umorzył postępowanie karne. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
258 PHU Sigma Wnętrzak Paweł z siedzibą w Katowicach REGON 072822890 Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
259 Piotr Baranik Agencja Finansowo-Ubezpieczeniowa z siedzibą w Krakowie NIP 6771642739 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
260 Piotr G. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Wyrokiem z dnia 30 października 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu warunkowo umorzył postępowanie karne. Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
261 Piotr N. brak danych Prokuratura Regionalna w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
262 Piotr Sałata z siedzibą w Warszawie NIP 4960181907 Prokuratura Regionalna w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
263 Piotr Z. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
264 Platforma handlowa MSP Limited - działający pod adresem www.msp-lmtd.net podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
265 Platforma inwestycyjna Goldflame (działalność prowadzona za pośrednictwem strony goldflame.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
266 Platforma inwestycyjna Trade Xl prowadzona przez Black Parrot Limited z siedzibą na Wyspach Marshalla podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
267 Platforma inwestycyjna Trending Graphs (http://trendinggraphs.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
268 Podstrony w ramach domeny https://focusnews365.com/ brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie 28 czerwca 2022 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Postanowienie jest prawomocne. Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
269 Podstrony w ramach domeny https://news24zoom.com/ brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie 28 czerwca 2022 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Postanowienie jest prawomocne. Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
270 Polski Holding Inwestycyjny SA z siedzibą w Poznaniu KRS 526768 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
271 Power House Private Banking z siedzibą w Poznaniu (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
272 Pośrednictwo Finansowe Kreditor Piotr Juncewicz z siedzibą w Kostrzyniu NIP 7642023733 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
273 Pośrednictwo Finansowe Krzysztof Poniatowski z siedzibą w Klaudynie NIP 5222470499 Prokuratura Regionalna w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
274 Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Anna Ciesielska z siedzibą w Kłodawie NIP 5992330587 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
275 Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe Maciej Strzelichowski z siedzibą w Młoszowej NIP 6281053852 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
276 PRBS Gestion Group LLC z siedzibą w Beachmont Kingstown, Saint Vincent i Grenadyny (działalność prowadzona pod nazwami handlowymi Pariba Group oraz Partner Groupe) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4, 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
277 Pride Inwestycje Kapitałowe sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie KRS 552230 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
278 Profit Doradcy Finansowi sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi KRS 312333 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
279 Prometheus Ltd. z siedzibą w Beachmont Kingstown, Saint Vincent i Grenadyny (działający pod marką handlową DowMarkets, właściciel platformy dowmarkets.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
280 Prowadzący działalność za pomocą stron: fenixsecurities.org/pl, capital-trade.eu/pl, vitacapitals.com, platform.vitacapitals.pro podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
281 Quantum Consulting z siedzibą w Poznaniu (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie 10 października 2016 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie zatwierdził postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
282 Rafał K. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie 11 października 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. II Aka 303/20) utrzymał w mocy wyrok skazujący Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 listopada 2019 r. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
283 RDP Media Ltd sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie działająca na rzecz Blue Seal Ltd z siedzibą w Republice Vanuatu KRS 634786 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
284 Regium Asset Management AG z siedzibą w Szwajcarii podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 5 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy postanowienie z dnia 5 października 2016 r. o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
285 RK - BUD Invest sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie KRS 516905 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
286 Robert Biernat z siedzibą w Rudzie Śląskiej REGON 240316786 Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
287 Robert Gess R.P. Invest z siedzibą w Warszawie NIP 5262136654 Prokuratura Regionalna w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
288 Rud i Batory Kancelaria Finansowa s.c. z siedzibą w Warszawie NIP 7010372149 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
289 Safe Investment Group LLC - prowadzący działalność pod adresami: www.rcebanque.com, www.rcebanque.tech, www.capital-group.ltd oraz www.capital-group.tech podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
290 Safecap Investments Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 337017 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
291 SanaKo Service Ltd, posługujący się stroną finvestings.com/pl podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
292 Save Capital Invest LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii (działający pod nazwą handlową SaveCapitalInvest za pośrednictwem platformy internetowej https://savecapitalinvest.com)

Grandis Capital Trade LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii (działający pod nazwą handlową GrandisCapitalTrade za pośrednictwem platformy internetowej https://grandiscapitaltrade.com)
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 5 sierpnia 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o umorzeniu postępowania. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
293 Seabreeze Partners Ltd prowadzący działalność za pośrednictwem platform:
www.simpleway.trade,
www.simpleway.world,
www.simpleway.one,
www.invest-flow.io,
www.investflow.trade,
www.maxiplus.trade,
www.tetra-invest.co,
www.tetra-invest.world,
www.winmarket.io,
www.profitassist.io
oraz www.igfb.one
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
294 Sebastian Wiedera Doradztwo Finansowe z siedzibą w Ujściu (obecnie Sebastian Wiedera Finanse) NIP 7642392583 Prokuratura Regionalna w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
295 Sempiternus Polska Grupa Inwestycyjna Dawid Orpych z siedzibą w Dąbrowie Górniczej NIP 6292209269 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
296 Seremar sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku KRS 575855 Prokuratura Krajowa brak Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
297 Seven Financial Group, prowadzący działalność za pośrednictwem stron internetowych http://trad.sevenfinansialgroup.com oraz https://sevenfinancialgroup.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
298 Sferis Doradztwo Finansowo-Ubezpieczeniowe Sebastian Kranc z siedzibą w Robakowie NIP 6181939639 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
299 Share Oracle Ltd. (platformy inwestycyjne Nava Gates – www.navagates.org oraz Shift Holdings - www.shift-holdings.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 30 maja 2022 r. asesor Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów w Warszawie wydał postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. Postanowienie jest prawomocne. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
300 Simple Assets Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie 29 października 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
301 Singa Biznes sp. z o.o. (uprzednio Singa Finance) z siedzibą w Warszawie KRS 641033 Prokuratura Regionalna w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 w zw. z art. 72 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
302 Smart Trader University sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach KRS 528547 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
303 Soft Update Ltd (prowadzący działalność pod stronami: www.traderprof.com, www.traderprof.club, www.traderprof.today, www.traderprof.online, www.traderprof.biz, www.traderprof.review, www.traderprof.blog, www.traderprof.website, www.traderprof.best, www.traderprof.live oraz www.traderprof.xyz) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
304 Solutio Jarosław Jaskuła z siedzibą w Bronisinie Dworskim NIP 7262465896 Prokuratura Regionalna w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
305 Spot Capital Markets Ltd (działalność prowadzona za pośrednictwem strony https://nobleoption.com/pl) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
306 SPT Media LLC prowadzący działalność pod stroną www.thecointrust.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
307 Status Market (działalność prowadzona za pośrednictwem platformy internetowej statusmarkets.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
308 Strona internetowa https://investingops.com/investment/pl/taboola-amz brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie 28 czerwca 2022 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Postanowienie jest prawomocne. Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
309 Supreme sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 618867 Prokuratura Regionalna w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
310 Swissone Group Ltd. (działalność prowadzona za pośrednictwem platformy www.lexatrade.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
311 Sylwester Kowalski z siedzibą w Warszawie NIP 9512285803 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
312 Sylwia Borucka-Kazmierczak Olimpus z siedzibą w Dąbrowie Górniczej NIP 9211374937 Prokuratura Regionalna w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
313 Sylwia Gurka-Sobieszczańska S.G.S. z siedzibą w Warszawie NIP 5211289520 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
314 Szarmach Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 908262 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
315 Szymon K. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
316 Sławomir K. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
317 Sławomir Kruk Pośrednictwo Finansowe z siedzibą w Gryficach NIP 8571056736 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
318 Taurus Investments Wealth Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 724254 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
319 The Pacifica Group Limited (platforma inwestycyjna – www.thepacifica-group.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
320 TJB Trading Ltd z siedzibą w Luksemburgu podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 28 kwietnia 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
321 Tomasz I. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
322 Top Forex - marka firmy inwestycyjnej Goldenburg Group Limited z siedzibą w Limassol na Cyprze (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie 20 grudnia 2017 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
323 TOPINVEST Renata Kaczmarek z siedzibą w Poznaniu NIP 7822088533 Prokuratura Regionalna w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
324 Total Investments sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku KRS 418015 Prokuratura Okręgowa w Warszawie W dniu 21 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku wydał w sprawie wyrok skazujący. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
325 Trademarker Cyprus Ltd z siedzibą w Limassol podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
326 TRS Markets Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii (działający pod nazwą handlową TRS Markets za pośrednictwem platformy internetowej https://www.trsmarkets.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
327 U Trade sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 535840 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
328 Ultimate Financial Solution - prowadzący działalność za pośrednictwem strony ultimatefinancialsolution.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
329 UNI-CO, prowadzący działalność za pośrednictwem stron internetowych https://uni-co.io, https://uni-co.ltd, https://uni-co.tech, https://uni-co.org podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
330 Units Capital Ltd (prowadzący działalność z wykorzystaniem strony www.unitscapital.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
331 Universal Markets z siedzibą w Beachmont, Kingstown, Saint Vincent i Grenadyny (www.umarkets.io/pl, www.umarkets.com, www.umarketspro.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
332 UnixBroker (Z Line Corporation LTD) - https://unixbroker.com/ podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 25 lutego 2022 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
333 Usługi Finansowe Anna Antkiewicz z siedzibą w Bylice-Kolonia NIP 6661524938 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
334 Usługi Finansowe Aurelia Rychlicka z siedzibą w Poznaniu NIP 9720011580 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
335 Usługi Finansowe Sebastian Kłonowski z siedzibą w Warszawie NIP 5252151480 Prokuratura Regionalna w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
336 Usługi Konsultingowe Artur Swendrak z siedzibą w Warszawie NIP 7691760207 Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Płocku) brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF (podjęcie prawomocnie umorzonego dochodzenia).
337 Usługi Pośrednictwa Finansowego Maciej Nowak z siedzibą w Sulejówku NIP 9520011204 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
338 Vantage Global Limited z siedzibą w Vanatu działający za pośrednictwem platformy Klimex Capital Markets posługującej się stroną internetową https://www.klimexcm.com/

3P Consulting Group sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

KRS 867429
Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
339 Vea sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 640348 Prokuratura Regionalna w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 w zw. z art. 72 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
340 Violet Earl Asset Management Ltd (strona internetowa: violetearl.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
341 Vortex Assets - Black Parrot Limited z siedzibą na Wyspach Marshalla podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
342 Waldemar Z. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Krajowa brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
343 Warsaw Asset House sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 619101 Prokuratura Regionalna w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
344 Wellbe NB Aliance LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny (prowadzący działalność za pośrednictwem platform www.metastocks.org oraz www.metastocks.in) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
345 WGT SA KRS 75360 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 25 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF (ponowne zawiadomienie zostało skierowane przez UKNF ze względu na fakt, że działalność podmiotu jest kontynuowana).
346 WGT SA KRS 75360 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 12 maja 2017 r. uprawomocnił się wyrok skazujący wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
347 WiseBanc podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
348 www.rivafinancialsystems.com i www.blueprintglobalpartners.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
349 Xvector LTD z siedzibą w St. Vincent i Grenadyny (właściciel domeny https://ezcfds.com/) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Łodzi brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
350 Zakład Ekspertyz Gospodarczych sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach KRS 247827 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 1 września 2016 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydane zostało postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 8 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
351 Łukasz J. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6 w zw. z art. 72 pkt 1 i 2 oraz w zw. z art. 76 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
352 Łukasz S. oraz Maciej D. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
353 „Bartosiak” Michał Bartosiak z siedzibą Markach NIP 1251300119 Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Regionalnej w Warszawie) Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie wydał 8 listopada 2022 r. wyrok skazujący w sprawie prowadzonej pod sygn. akt V K 486/22. Wyrok jest prawomocny. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (wykonywanie działalności bez wpisu do rejestru agentów firm inwestycyjnych)

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (wykonywanie działalności bez wpisu do rejestru agentów firm inwestycyjnych)

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (wykonywanie działalności bez wpisu do rejestru agentów firm inwestycyjnych)
Lp. Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) Właściwa prokuratura Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* Informacje istotne Data złożenia zawiadomienia/ Data złożenia wniosku o korzystanie z uprawnień pokrzywdzonego Data rozstrzygnięcia
1 Bartosz G. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
2 Great Private Commercial Brokers z siedzibą w Dubaju podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
3 Great Private Equity sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS: 571985 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
4 Innovative Securities Limited zarejestrowany w Nowej Zelandii podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Sąd Rejonowy w Częstochowie IV Wydział Karny wydał wyrok skazujący w sprawie prowadzonej pod sygn. IV K 911/2018 Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
5 Master Class Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 603627 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 2a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
6 MIA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 617435 Prokuratura Regionalna w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
7 Noble Global Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 619562 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 2a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
8 Regium Commodity Trading Advisor sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (od 1 kwietnia 2011 r. pod firmą Regium Financial Consulting Services Sp. z o.o.) KRS 312968 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 11 kwietnia 2014 r. uprawomocniło się wydane w dniu 18 grudnia 2013 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 287 i art. 290–296 ustawy o funduszach inwestycyjnych

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 287 i art. 290–296 ustawy o funduszach inwestycyjnych

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 287 i art. 290–296 ustawy o funduszach inwestycyjnych
Lp. Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) Właściwa prokuratura Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* Informacje istotne Data złożenia zawiadomienia/ Data złożenia wniosku o korzystanie z uprawnień pokrzywdzonego Data rozstrzygnięcia
1 Arbitrage Dividend Fund sp. z o.o. KRS 983671 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 287 ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
2 Atlantic Global Asset Management SA z siedzibą w Republice Zielonego Przylądka podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
3 Autoken P.S.A. KRS 966602 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
4 Bezpieczne Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 391211 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 30 czerwca 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
5 Europol Insurance Consulting Group Ertanowski Mariusz Ireneusz z siedzibą w Mielcu NIP 8171692799 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 24 października 2017 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt II AKa 71/17). Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
6 Global Estate Found OÜ z siedzibą w Tallinie
Connect&Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - (podmioty działające za pośrednictwem strony investo.tech)
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

KRS 303214
Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 287 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
7 Kancelaria Prawno-Egzekucyjna „Dusi Grosz” sp. z o.o. KRS 965901 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 296 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
8 Philson Spółdzielnia Inwestycyjna z siedzibą w Szczecinie KRS 561816 Prokuratura Okręgowa w Warszawie (postępowanie połączone z postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu) brak Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
9 Questra Holding Inc. z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
10 Questra World Global S.L. z siedzibą w Hiszpanii podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
11 Simple Assets Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie 29 października 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 296 w zw. z art. 41 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
12 Tenset Ltd z siedzibą w Londynie
Tenset SHPK z siedzibą w Tiranie
podmioty działające za pośrednictwem strony internetowej: www.tenset.io oraz www.tenset.io/pl
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
13 Wantuch Investment brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Wyrokiem z 7 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał prawomocny wyrok (sygn. akt IV Ka 1630/22) utrzymujący w mocy wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie z 19 maja 2022 r. (sygn. akt II K 450/22/S) warunkowo umarzający postępowanie karne. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 296 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
14 WIWN.PL Orzechowski spółka komandytowa KRS 602924 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 296 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dokonanie oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego/memorandum informacyjnego/dokumentu informacyjnego lub dokonanie emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków)

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dokonanie oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego/memorandum informacyjnego/dokumentu informacyjnego lub dokonanie emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków)

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dokonanie oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego/memorandum informacyjnego/dokumentu informacyjnego lub dokonanie emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków)
Lp. Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) Właściwa prokuratura Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* Informacje istotne Data złożenia zawiadomienia/ Data złożenia wniosku o korzystanie z uprawnień pokrzywdzonego Data rozstrzygnięcia
1 Akcja Złota SA z siedzibą w Warszawie KRS 843564 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 99 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF
2 Anderson Holding sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach KRS 416988 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 99 ust. 2a w zw. z art. 99 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
3 Andrzej G. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie 9 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 99 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
4 Atlantic Gaming Partners z siedzibą w Hiszpanii (Teneryfa) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Sąd Okręgowy w Warszawie 21 grudnia 2018 r. wydał wyrok skazujący w sprawie prowadzonej pod sygn. akt XVIII K 88/17 Zawiadomienie z art. 99 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
5 Bio-Investor Ltd podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 21 stycznia 2016 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 99 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych . Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
6 Canapharm P.S.A. KRS 966477 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 99 ust. 1 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
7 Dom Inwestycyjny "Taurus" SA z siedzibą w Częstochowie KRS 425814 Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie) brak Zawiadomienie z art. 99 ust. 2a w zw. z art. 99 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych . Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
8 Europejski Holding Inwestycyjny sp. z o.o. KRS 770675 Prokuratura Okręgowa w Gliwicach brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 99 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania, które w zakresie czynu wskazanego zostało wszczęte przez prokuratora z urzędu.
9 Grupa Produkcyjna Adrenalina SA z siedzibą w Warszawie KRS 389933 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 20 maja 2015 r. uprawomocniło się wydane w dniu 8 maja 2015 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 99 ust. 2 w zw. z art. 99 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych . Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
10 Investo Kancelaria Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 414890 Prokuratura Okręgowa w Warszawie W dniu 2 maja 2017 r. zostało wydane przez Komendę Stołeczną Policji postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 99 ust. 3 oraz ust. 2 w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
11 Nomos Wealth Management sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie KRS 373509 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 9 lutego 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 99 ust. 1 w zw. z art. 99 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
12 Nomos Wealth Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 364175 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 99 ust. 1 w zw. z art. 99 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
13 Nova Giełda Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Płocku /komplementariusz spółki Nova Giełda Inwestycje Limited Partnership z siedzibą w Larnace, wpisanej do rejestru handlowego Republiki Cypryjskiej pod nr. HE 12535/ działająca z wykorzystaniem strony internetowej gieldain.pl KRS 596730 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 99 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
14 Opulentia SA z siedzibą w Warszawie w upadłości likwidacyjnej KRS 383825 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 99 ust. 2a w zw. z art. 99 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
15 Platynowe Inwestycje SA z siedzibą w Płocku KRS 126288 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Wyrokiem z dnia 17 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Płocku (sygn. akt V Ka 699/20) utrzymał w mocy wyrok skazujący Sądu Rejonowego w Płocku z dnia 25 września 2020 r. (sygn. akt II K 528/19). Zawiadomienie z art. 99 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
16 Zbigniew S. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie 3 grudnia 2015 r. uprawomocniło się wydane w dniu 20 listopada 2015 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 99 ust. 3 w zw. z art. 99 ust. 1 pkt 2 oraz w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
17 Zenith Fund SA - SICAV-SIF z siedzibą w Luksemburgu, biurem w Warszawie podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 22 maja 2014 r. uprawomocniło się wydane w dniu 12 maja 2014 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 99 ust. 3 w zw. z art. 99 ust. 2 w zw. z art. 3 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 56a i art. 57 ustawy o giełdach towarowych (prowadzenie giełd towarowych bez zezwolenia)

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 56a i art. 57 ustawy o giełdach towarowych (prowadzenie giełd towarowych bez zezwolenia)

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 56a i art. 57 ustawy o giełdach towarowych (prowadzenie giełd towarowych bez zezwolenia)
Lp. Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) Właściwa prokuratura Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* Informacje istotne Data złożenia zawiadomienia/ Data złożenia wniosku o korzystanie z uprawnień pokrzywdzonego Data rozstrzygnięcia
1 Marek Szymkowiak "Sator" REGON 331251088 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 57 w zw. z art. 38 ust. 2 pkt 2 i 4 w zw. z art. 37 ust 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
2 WGT SA KRS 75360 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 29 lutego 2008 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Sródmieścia wydał prawomocne postanowienie o umorzeniu śledztwa. Zawiadomienia z art. 57 ustawy o giełdach towarowych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (przed 1 stycznia 2016 r. - art. 225 ustawy o działalności ubezpieczeniowej) (wykonywanie czynności ubezpieczeniowych lub działalności reasekuracyjnej bez zezwolenia)

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (przed 1 stycznia 2016 r. - art. 225 ustawy o działalności ubezpieczeniowej) (wykonywanie czynności ubezpieczeniowych lub działalności reasekuracyjnej bez zezwolenia)

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (przed 1 stycznia 2016 r. - art. 225 ustawy o działalności ubezpieczeniowej) (wykonywanie czynności ubezpieczeniowych lub działalności reasekuracyjnej bez zezwolenia)
Lp. Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) Właściwa prokuratura Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* Informacje istotne Data złożenia zawiadomienia/ Data złożenia wniosku o korzystanie z uprawnień pokrzywdzonego Data rozstrzygnięcia
1 "OMAR" Marek Orzechowski z siedzibą w Białymstoku NIP 5421018939 Prokuratura Rejonowa Białystok - Południe brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
2 Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie KRS 163975 Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 430 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 47 i art. 48 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (nieuprawnione wykonywanie działalności agencyjnej, czynności agenta ubezpieczeniowego oraz prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub w zakresie reasekuracji bez wymaganego zezwolenia)

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 47 i art. 48 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (nieuprawnione wykonywanie działalności agencyjnej, czynności agenta ubezpieczeniowego oraz prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub w zakresie reasekuracji bez wymaganego zezwolenia)

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 47 i art. 48 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (nieuprawnione wykonywanie działalności agencyjnej, czynności agenta ubezpieczeniowego oraz prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub w zakresie reasekuracji bez wymaganego zezwolenia)
Lp. Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) Właściwa prokuratura Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* Informacje istotne Data złożenia zawiadomienia/ Data złożenia wniosku o korzystanie z uprawnień pokrzywdzonego Data rozstrzygnięcia
1 Council sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu KRS 534300 Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Stare Miasto brak Zawiadomienie z art. 47 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 47 ust. 2 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
2 Insurance Link sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 669690 Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe brak Zawiadomienie z art. 47 oraz art. 48 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
3 LYNX sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie KRS 438782 Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście 2 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. Zawiadomienie z art. 47 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 1 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 89 i art. 90 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (przed 23 lutego 2018 r. - art. 47 i art. 48 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym)

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 89 i art. 90 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (przed 23 lutego 2018 r. - art. 47 i art. 48 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym)

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 89 i art. 90 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (przed 23 lutego 2018 r. - art. 47 i art. 48 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym)
Lp. Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) Właściwa prokuratura Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* Informacje istotne Data złożenia zawiadomienia/ Data złożenia wniosku o korzystanie z uprawnień pokrzywdzonego Data rozstrzygnięcia
1 Działalność gospodarcza prowadzona pod firmą „ANDRZEJ RYĆ” w miejscowości Turka NIP 9460001425 Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ brak Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
2 Idea Online sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu KRS 416276 Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ brak Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
3 Polins sp. z o.o. z siedzibą w Żychlinie KRS 588978 Prokuratura Okręgowa w Łodzi (sprawa przekazana do Prokuratury Rejonowej w Kutnie) brak Zawiadomienie z art. 89 ust. 2 w zw. z art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
4 Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Marlena Krześniak z siedzibą w Zielonej Górze NIP 9291010604 Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Krzyki-Zachód we Wrocławiu (sprawa została przekazana do Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze) 11 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze wydał prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie (sygn. akt II K 177/21) Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
5 Rejestracja Pojazdów Tomasz Niemiec NIP 6911698416 Prokuratura Rejonowa w Legnicy brak Zawiadomienie z art. 90 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 150 i art. 151 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego)

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 150 i art. 151 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego)

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 150 i art. 151 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego)
Lp. Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) Właściwa prokuratura Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* Informacje istotne Data złożenia zawiadomienia/ Data złożenia wniosku o korzystanie z uprawnień pokrzywdzonego Data rozstrzygnięcia
1 1. CERTO Kancelaria M. Janowicz – Stradomska i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie
2. LoanMe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
3. Ulgaoddlugu.pl sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
4. XL Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
1. KRS 399383

2. KRS 544100

3. KRS 874075

4. KRS 896090
Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
2 1. Digital Market sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

2. Dgtmarket Ltd z siedzibą w Londynie

1. KRS 520326


2. Company no. 11332321 - https://beta.companieshouse.gov.uk
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku 8 września 2021 r. prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku utrzymał w mocy postanowienie z dnia 23 czerwca 2021 r. prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gdańsku o umorzeniu postępowania. Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
3 1. Nevonet sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego NevBit.com)

2. Nevonet Ltd z siedzibą w Londynie
1. KRS 502069
2. Company no. 11903929 - https://beta.companieshouse.gov.uk
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku brak Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
4 Abucoins sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu KRS 689296 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu brak Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
5 Amaro Kasprowicz Robert z siedzibą w Bydgoszczy NIP 9531435652 Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz - Północ 15 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, III Wydział Karny warunkowo umorzył postępowanie karne. Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
6 Androbayt Polska sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Toruniu (serwis – bitmaszyna.pl) KRS 326213 Prokuratura Okręgowa w Toruniu brak Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
7 BDIKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 677125 Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście – Północ brak Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 117f ust. 2 w zw. z art. 117h ust. 3 u.u.p. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
8 Beatcoin.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego Coinbe.net) KRS 668333 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
9 Bezpieczny Przelew sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu KRS 448689 Prokuratura Rejonowa Poznań - Grunwald 5 kwietnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał prawomocny wyrok umarzający postępowanie (sygn. akt XVII Ka 314/19) Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
10 BitBay sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach KRS 373405 Prokuratura Okręgowa w Katowicach brak Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
11 Bitelon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego Bitelon.com) KRS 513619 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
12 BitMarket24 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego BitMarket24) KRS 500891 Prokuratura Okręgowa w Krakowie Postanowieniem z 11 stycznia 2023 r. Sąd Rejonowy w Zamościu utrzymał w mocy postanowienie z 30 maja 2022 r. prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
13 Bitstar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 492015 Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
14 BM24 LTD z siedzibą w Londynie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego BitMarket24) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Krakowie Postanowieniem z 11 stycznia 2023 r. Sąd Rejonowy w Zamościu utrzymał w mocy postanowienie z 30 maja 2022 r. prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
15 BP Remit Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce KRS 791149 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
16 BP Remit Limited z siedzibą w Londynie podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
17 BTCDuke sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu KRS 574049 Prokuratura Okręgowa w Toruniu brak Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
18 Coinroom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 621487 Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
19 CurrencyApi Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii (serwis – bitmaszyna.pl) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Toruniu brak Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
20 Dawid Zbiżek "E-Prepaid" NIP 7922305504 Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
21 Donata Lewandowska Agencja Finansowa Tanie Opłaty NIP 6441624744 Prokuratura Rejonowa Sosnowiec Południe (sprawa przekazana do Prokuratury Rejonowej Sosnowiec - Północ w Sosnowcu) Postanowieniem z dnia 27 listopada 2014 r. Prokuratura Rejonowa Sosnowiec - Północ w Sosnowcu umorzyła postępowanie przygotowawcze. Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
22 E-BUSINESS PARTNER sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (właściciel domeny kantor.pl) KRS 243555 Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
23 ePłatności sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Andrychowie KRS 655383 Prokuratura Rejonowa w Wadowicach Wyrokiem z dnia 31 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał prawomocny wyrok (sygn. akt IV Ka 1882/21) utrzymujący w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Wadowicach z dnia 6 lipca 2021r. (sygn. akt II K 722/20) warunkowo umarzający postępowanie karne. Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (dotyczy działalności przedsiębiorcy jako biura usług płatniczych, spółka była wpisana do rejestru biur usług płatniczych w okresie od dnia 11 kwietnia 2018 r. do dnia 10 lipca 2019 r.). Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
24 GT Solar sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie KRS 814443 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu brak Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
25 Hala Tech SA z siedzibą w Warszawie KRS: 620067
NIP: 7811928981
Prokuratura Okręgowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 117f ust. 2 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
26 Homepay sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie KRS 406590 Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) brak Zawiadomienie z art. 150 i art. 151 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
27 Ingensum sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 373781 Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
28 International Transfer Arkadiusz Radwański - "Intransfer24" NIP 6871869247 Prokuratura Rejonowa Kraków-Podgórze 31 maja 2022 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie wydał prawomocny wyrok (sygn. akt II AKa 103/20 ) częściowo zmieniający wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z 12 grudnia 2019 r. (sygn. akt III K 237/18). Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
29 IWISHER sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie KRS 550086 Prokuratura Rejonowa w Lublinie Wyrokiem z dnia 27 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy Lublin - Wschód (sygn. akt III K 1109/16) warunkowo umorzył postępowanie karne. Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 w zw. z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
30 Jax Pay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 419059 Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
31 Libellium sp. z o.o. z siedzibą Warszawie KRS: 722276
NIP: 5213817408
Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
32 Monero Emilia Biegańska sp.j. z siedzibą w Nakle nad Notecią KRS: 613054
NIP: 5581864034
Prokuratura Rejonowa w Nakle nad Notecią brak Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
33 Monetivo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu KRS 592145 Prokuratura Rejonowa Poznań-Grunwald Wyrokiem z dnia 24 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu (sygn. akt VIII K328/19) warunkowo umorzył postępowanie karne. Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
34 My Paid sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie KRS 404168 Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie) (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu) brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 151 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
35 Net Kantor sp. z o.o. z siedzibą w Kicinie KRS 804157 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu brak Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
36 Oleh V. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Krakowie brak Postępowanie w sprawie o czyn z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
37 Patrycja Kojder-Orent TANIA KASA  z siedzibą w Skwierzynie NIP 5961093324 Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim) Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu wydał w dniu 28 grudnia 2022 r. wyrok warunkowo umarzający w sprawie prowadzonej pod sygnaturą II K 556/21. Wyrok jest prawomocny. Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
38 Paynet 24 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu KRS 779070 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu brak Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
39 Play Kantor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 839373 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu brak Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
40 Remitex Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku KRS 871162
NIP 5833412545
Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku brak Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 118 ust. 2 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
41 Rootpay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 651136 Prokuratura Rejonowa w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
42 Royal Line sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu KRS 782431 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu brak Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
43 RPDP Robert Paszkowski z siedzibą w Warszawie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego rushpay.pl) NIP 1182105129 Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (dotyczy działalności przedsiębiorcy jako biura usług płatniczych, podmiot był wpisany do rejestru biur usług płatniczych od dnia 26 maja 2017 r. do dnia 5 sierpnia 2019 r.) Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
44 Runwill sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 723273 Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie brak Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
45 Sekrata sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (działająca poprzez sekrata.pl) KRS 364664 Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim Wyrokiem z dnia 10 marca 2021 r. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim (sygn. akt II K 826/20) warunkowo umorzył postępowanie karne. Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
46 TNN Finance SA z siedzibą w Sosnowcu KRS 411953 Prokuratura Rejonowa w Sosnowcu brak Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
47 Top Kantor sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu KRS 745488 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu brak Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
48 TrustFund.pl (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Rejonowa Łódź-Górna 26 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa utrzymał postanowienie o umorzeniu postępowania. Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 w zw. z art. 150 ust. 2 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
49 Tygrysia Maska sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu KRS 733149 Prokuratura Okręgowa w Toruniu brak Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
50 W1 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie KRS 532416 Prokuratura Okręgowa w Krakowie brak Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
51 Walutomat sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu KRS 606019 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu brak Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
52 Walutonet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 791787 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu brak Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Uwagi

* Stosownie do art. 6b ust. 5 oraz ust. 6 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym informacje o zawiadomieniach o popełnieniu przestępstwa oraz o postępowaniach, do których na prawach pokrzywdzonego przystąpił Przewodniczący KNF uzupełnia się o wzmianki o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia o prawomocnym orzeczeniu sądu.


Niezależnie od powyższych informacji zamieszczanych w ramach „Listy ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego”, zachęcamy aby w przypadku wątpliwości upewnić się, czy dany podmiot posiada zezwolenie KNF.

Wyszukiwarka podmiotów

Świadczenia pieniężne, do spełnienia których zobowiązują się podmioty nie posiadające zezwolenia KNF nie są objęte państwowymi gwarancjami, w szczególności: Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), systemu rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) czy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

Informacje o podmiotach, wobec których istnieje podejrzenie, że prowadzą działalność bez wymaganego przepisami prawa zezwolenia, mogą być kierowane do KNF na adres: ostrzezenia@knf.gov.pl.

Zachęcamy również do zapoznania się z publikacją Piramidy i inne oszustwa na rynku finansowym, 2016.