Lista ostrzeżeń publicznych KNF - Komisja Nadzoru Finansowego

Dla konsumenta

Lista ostrzeżeń publicznych KNF

Obrazek tytułowy

Na Liście ostrzeżeń publicznych KNF publikujemy informacje o:

  • złożonych przez Komisję zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa1
  • postępowaniach karnych prowadzonych z urzędu lub w wyniku zawiadomienia złożonego przez podmiot inny niż Komisja, w przypadku których Przewodniczący Komisji skorzystał z uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym2

Linki do ostrzeżeń organizacji międzynarodowych oraz zagranicznych organów nadzoru

Liczba znalezionych ostrzeżeń:

Brak podmiotu na liście ostrzeżeń publicznych KNF nie zwalnia z powinności sprawdzenia go w wiarygodnych źródłach informacji.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 171 ust. 1–3 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF)

Lp. Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) Właściwa prokuratura Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* Informacje istotne
1 1. CERTO Kancelaria M. Janowicz – Stradomska i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie
2. LoanMe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
3. Ulgaoddlugu.pl sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
4. XL Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
1. KRS 399383

2. KRS 544100

3. KRS 874075

4. KRS 896090
Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
2 1. Grand Marshall Ltd. z siedzibą w Republice Wysp Marshalla, administrator platformy handlowej GrandTrade Exchange (www.grandtrade.exchange) 

2. Grand Nova Ltd. z siedzibą we Wspólnocie Dominiki, administrator platform handlowych: GrandTrade Exchange (www.grandtrade.exchange), SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange) oraz LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange)

3. Capital Mog Co Ltd. z siedzibą w Japonii, administrator platform handlowych: SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange), LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange)

4. Clear Media Ltd. z siedzibą w Hongkongu, administrator platformy handlowej TradeMarkets Exchange (www.trademarkets.exchange)
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
3 ACM Alpha Consulting Management AG z siedzibą w Wollerau, Szwajcaria podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie 23 listopada 2023 roku wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie jest prawomocny. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
4 ACM Alpha Consulting Management EST z siedzibą w Vaduz, Lichtenstein podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
5 Aforti Finance SA KRS 436229; NIP 5252540891; REGON 146346308 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
6 Alkor Trade sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie (obecnie JW Investments sp. z o.o.) KRS 371362 Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce) Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
7 Amber Gold sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (w upadłości likwidacyjnej) KRS 322228 Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Oliwa (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Łodzi) Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
8 Amethyst UE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu KRS 750733 Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Stare Miasto Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
9 Anderson Holding Polska sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach KRS 416988 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
10 ARTGOL Mobilny Serwis Komputerowy Artur Golo NIP 9531580331 Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Północ 31 grudnia 2015 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz - Północ wydał postanowienie o umorzeniu postępowania. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
11 Ascot Finance SA KRS 620545 Prokuratura Okręgowa w Częstochowie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
12 Assay Management sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A. KRS 793021 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. w art. 171 ust. 1 Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
13 Atlantic Global Asset Management SA z siedzibą w Republice Zielonego Przylądka podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
14 Bank Expresse Finances (Expresse Finances banque, Expresse-Finances Bank) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
15 BANK-SYSTEM Agnieszka Nowicka z siedzibą w Dusznikach NIP 7881440150 Prokuratura Rejonowa w Szamotułach Postanowieniem z dnia 20 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Szamotułach Wydział II Karny utrzymał w mocy postanowienie zatwierdzone w Prokuraturze Rejonowej w Szamotułach dnia 19 października 2017 r. o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
16 Bio-Investor Ltd podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 21 stycznia 2016 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
17 Bon Belweder sp. z o.o. KRS 628950 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
18 Capital Direct sp. z o.o. KRS 461607 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
19 Centrum Inwestycyjno-Oddłużeniowe sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim w upadłości likwidacyjnej KRS 384178 Prokuratura Okręgowa w Szczecinie Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
20 Chrześcijańska Wspólnota Edukacyjno-Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie /prowadząca portal kupweksel.pl/ KRS 525329 Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie 24 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie wydał (sygn. akt X K 1076/19) prawomocny wyrok skazujący. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
21 Clear Hands Bt. z siedzibą na Węgrzech podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 29 grudnia 2015 r. Prokuratura Okręgowa w Tarnowie zakończyła śledztwo i przekazała wniosek o wszczęcie postępowania do Prokuratury w Budapeszcie. Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
22 CO.NET podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście Północ (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) 26 września 2018 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
23 Compass Money sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy KRS 479887 Prokuratura Okręgowa w Legnicy Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 w zw. z art. 171 ust. 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
24 Dawid Z. brak danych Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku Postępowanie w sprawie o czyn art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
25 Dom Inwestycyjny "Taurus" SA z siedzibą w Częstochowie KRS 425814 Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie) Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
26 Elit Group Bank podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
27 Equal Real Estate SA z siedzibą w Warszawie KRS 699819 Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
28 Express Finance bank Polska SA (https://expressfinancesbank.com/) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 2 prawa bankowego. Zawiadomienie złożone przez UKNF
29 Fast Invest Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Siedlcach) Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
30 Fenka Rafał Trytko z siedzibą w Nysie NIP 7532325479 Prokuratura Rejonowa w Nysie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Opolu) Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
31 Ferpay Ltd z siedzibą w Peterborough, Wielka Brytania podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Koszalinie) Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
32 Ferpay sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu KRS 266634 Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Koszalinie) Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
33 Fidjus Bank (posługujący się stroną internetową www.fidjusbank) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście w Warszawie Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
34 For Direct S.R.L. Przedstawicielstwo w Polsce brak danych Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej (sprawa przekazana do Prokuratury Regionalnej w Lublinie) Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
35 Fortress Holdings Ltd z siedzibą na Malcie podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Tarnowie 29 grudnia 2015 r. Prokuratora Okręgowa w Tarnowie zakończyła śledztwo i przekazała wniosek o wszczęcie postępowania do Prokuratury w Budapeszcie. Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
36 FSM Polska sp. z o.o. KRS 242904 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
37 Fundico sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (działający za pośrednictwem stron: www.pskf.pl, www.prowizja24.pl, www.fundico.eu) KRS 831875 Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ) Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
38 Fundusz Hipoteczny Yanok sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie KRS 572270 Prokuratura Okręgowa w Krakowie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
39 Galafee Financial Bank posługujący się stroną internetową www.galafee.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście, w Warszawie Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
40 Galleri New Form (www.timelessgallerygroup.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie (postępowanie zostało przekazane do Prokuratury Okręgowej w Kielcach) > (postępowanie zostało przekazane do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku) Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
41 GryfBank SA Adam Karaczun z siedzibą w Gryfinie NIP 8581688596 Prokuratura Rejonowa w Gryfinie 2 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Gryfinie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o umorzeniu postępowania. Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 w zw. z art. 171 ust. 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
42 Helix Capital Investments Ltd podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Kielcach 12 kwietnia 2023 r. uprawomocnił się wyrok Sądu Rejonowy w Kielcach z 8 lipca 2022 r. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
43 Holsmal Bank podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Poznaniu Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
44 http://lokaty-inwestycje.com.pl/ brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie (postępowanie zostało przekazane do Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów) 30 lipca 2019 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów umorzył dochodzenie w sprawie. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
45 Intellect Bank, prowadzący działalność za pośrednictwem strony internetowej https://bi-internetowe.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego z art. 171 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
46 Jarosław K. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Krakowie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
47 Kancelaria Finansowa AWB  sp. z o.o. z siedzibą w Kamionkach KRS 196754 Prokuratura Rejonowa w Środzie Wielkopolskiej Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
48 Klub Inwestorów Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie. KRS 533328 Prokuratura Okręgowa w Częstochowie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
49 Makler Company Sebastian Toczek NIP 7732373968 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 7 czerwca 2017 r. wydano postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
50 Marshal Lion Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 581414 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
51 Mart Diamonds SA z siedzibą w Warszawie KRS 510690 Prokuratura Okręgowa w Katowicach (postępowanie połączone z postępowaniem Oś. Zamiejscowego Prokuratury Okręgowej w Lublinie z siedzibą w Białej Podlaskiej) > (sprawa przekazana do Prokuratury Regionalnej w Lublinie) Sąd Okręgowy w Katowicach 10 lipca 2022 r. wydał wyrok skazujący w sprawie prowadzonej za sygnaturą akt XVI K 123/22. Wyrok jest prawomocny Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
52 MaxtelFx Bank działający za pośrednictwem strony internetowej https://maxtelfx.com/ podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 16 marca 2023 r. uprawomocniło się postanowienie Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście o utrzymaniu w mocy postanowienia o umorzeniu. Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
53 Miceolution podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
54 Millerm Finansow podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Poznaniu Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
55 Mintan Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Nobel Credit Sp. z o.o.) KRS 457780 Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowieniem z dnia 12 marca 2015 r. umorzył dochodzenie. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
56 Mizar Profit podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce) Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
57 MY-1STEP sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie KRS 382534 Prokuratura Okręgowa w Częstochowie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
58 Opole Bank Poland podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo bankowe. UKNF złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
59 Opulentia SA z siedzibą w Warszawie w upadłości likwidacyjnej KRS 383825 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 18 kwietnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2022 r. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
60 P.U.H. „NOBILES 2” S.C. ZAWISZA ADAM, GORZAWSKA ANNA, CZEBOTAR GRZEGORZ z siedzibą w Tychach (organizator systemu o nazwie „Pro-Zysk”, wcześniej „Pożyczkoposiadacz”) NIP 6462494850 Prokuratura Okręgowa w Katowicach Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
61 Pareto Invest sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu KRS 351038 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
62 Podziemny System Bankowości (działający za pośrednictwem strony internetowej https://volthan.com/banki-panikuja-ze-to-uznano?gclid=EAIaIQobChMI36X2-jJ4QIVCoKaCh2FyQ_2EAEYASAAEgI9B_D_BwE#) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
63 Power House Private Banking z siedzibą w Poznaniu (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
64 Pozabankowe Centrum Finansowe Sp. z o.o. KRS 293707 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 30 czerwca 2017 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa - postanowienie jest prawomocne. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
65 Pośrednictwo Finansowe "Kredyty-Chwilówki" sp. z o.o. z siedzibą w Tychach KRS 293981 Prokuratura Rejonowa w Tychach (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Katowicach) Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
66 Premium Personal Finance sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach KRS 482872 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
67 PROMOTOR-FINANSE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu KRS 383409 Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
68 Provema Capital sp. z o.o. KRS 806971 Prokuratura Okręgowa w Katowicach Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
69 Provema sp. z o.o. KRS 540323 Prokuratura Okręgowa w Katowicach Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
70 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "PI" Piotr Pisarek NIP 5361146130 Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. 5 marca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt II AKa 298/18) Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
71 Questra Holding Inc. z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
72 Questra World Global S.L. z siedzibą w Hiszpanii podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
73 Remedium - Doradcy Finansowi sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie w upadłości likwidacyjnej KRS 280476 Prokuratura Rejonowa w Olsztynie Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
74 Robert S. brak danych Prokuratura Rejonowa w Tychach Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
75 SouthBanco - www.southbanco.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 30 lipca 2019 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów umorzył dochodzenie w sprawie. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
76 Społeczne Towarzystwo Inwestycyjne Lew sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie KRS 390667 Prokuratura Okręgowa w Częstochowie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
77 The Reserve Bank of Poland brak danych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie 2 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie prokuratora z dnia 7 stycznia 2019 r. o odmowie wszczęcia dochodzenia Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
78 Uinvest LLC podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 22 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, wydał prawomocne postanowienie oddalające zażalenie Przewodniczącego KNF na postanowienie Prokuratora o umorzeniu postępowania. Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
79 Universum Business Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie KRS 426060 Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Zachód 15 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście II Wydział Karny wydał wyrok warunkowo umarzający (sygn. akt II K 606/14/S). Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z art. 171 ust.2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
80 Usługi Konsultingowe Artur Swendrak NIP 7691760207 Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Płocku) Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
81 Witold Witczak firma FACTOR z siedzibą w Radomsku NIP 7721398060 Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim 10 marca 2021 r. Sąd Rejonowy w Radomsku, utrzymał w mocy postanowienie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2020 r. o umorzeniu śledztwa. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
82 Wolfs Fundusz Private Equity SA z siedzibą w Katowicach KRS 618128 Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazanado Prokuratury Okręgowej w Koszalinie) Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
83 Zawex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działający za pośrednictwem stron internetowych: www.prowizja24.pl, www.fundico.eu) KRS 375840 Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ) Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
84 Zen Bank SA brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia)

Lp. Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) Właściwa prokuratura Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* Informacje istotne
1 1) Prime Oakmont prowadzący działalność za pośrednictwem strony internetowej www.primeoakmont.com 

2) TigersFM prowadzący działalność za pośrednictwem strony internetowej www.tigersfm.com
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
2 1. Grand Marshall Ltd. z siedzibą w Republice Wysp Marshalla, administrator platformy handlowej GrandTrade Exchange (www.grandtrade.exchange) 

2. Grand Nova Ltd. z siedzibą we Wspólnocie Dominiki, administrator platform handlowych: GrandTrade Exchange (www.grandtrade.exchange), SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange) oraz LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange)

3. Capital Mog Co Ltd. z siedzibą w Japonii, administrator platform handlowych: SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange), LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange)

4. Clear Media Ltd. z siedzibą w Hongkongu, administrator platformy handlowej TradeMarkets Exchange (www.trademarkets.exchange)
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W odniesieniu do działalności prowadzonej pod nazwą wskazaną w pkt 1 zawiadomienie zostało złożone przez UKNF.

Prokurator Okręgowy na podstawie art. 6b ust. 6 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym zawiadomił KNF o objęciu tym postępowaniem działalności prowadzonej pod nazwami wskazanymi w pkt 2-4. Przewodniczący KNF korzysta w tym postępowaniu z uprawnień pokrzywdzonego.
3 1. Interfox Commercial Limited z siedzibą w Hong Kongu (działalność prowadzona pod nazwami handlowymi Stockxm - www.stockxm.com oraz Myinvests – www.myinvests.pl)


2. Stockxm.com (działalność prowadzona za pomocą platformy inwestycyjnej: stockxm.com)
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 12 września 2023 roku Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. Postanowienie jest prawomocne. 1. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W odniesieniu do działalności prowadzonej pod nazwą wskazaną w pkt 1 zawiadomienie zostało złożone przez UKNF.

W zakresie pkt 2 Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie na podstawie art. 6b ust. 6 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym zawiadomił KNF o prowadzeniu postępowania przygotowawczego z zawiadomienia innego podmiotu. Przewodniczący KNF korzysta w tym postępowaniu z uprawnień pokrzywdzonego.
4 1. Marketbull, posługujący się stroną marketbull.co.uk/pl, za pośrednictwem której usługi świadczy podmiot posługujący się nazwą Market Bull Ltd
 
2. Viamarketsgo, posługujący się stroną viamarketsgo.com, za pośrednictwem której usługi świadczą podmioty posługujące się nazwami Viamarketsgo.Com Limited; Rt Sale - Viamarketsgo.Com Ltd; Es - Viamarketsgo.Com Limited i ChViamarketsgo.Com Limited
 
3. Royal-Trades, posługujący się stroną royal-trades.com, za pośrednictwem której usługi świadczy podmiot RYTDS LTD
 
4. Bulls&Bears Trades, posługujący się stroną bullsbearstrades.com
 
5. Greenfield Investment, posługujący się stroną greenfieldinvestment.co.uk
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
5 1. Polska Grupa Inwestycyjna z siedzibą w Poznaniu - działająca z wykorzystaniem strony internetowej pginwest.pl /podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/

2. Polski Dom Finansowy Piotr Pyczak z siedzibą w Poznaniu
1. brak danych

2. NIP 9720494383
Prokuratura Okręgowa w Warszawie Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu VIII Wydział Karny w dniu 12 grudnia 2019 r. wydał wyrok skazujący w sprawie prowadzonej pod sygn. akt VIII K 714/19 Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W odniesieniu do działalności prowadzonej pod nazwą wskazaną w pkt 1 zawiadomienie zostało złożone przez UKNF.

Prokurator Okręgowy na podstawie art. 6b ust. 6 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym zawiadomił KNF o objęciu tym postępowaniem także działalności prowadzonej pod nazwą wskazaną w pkt 2. Przewodniczący KNF korzysta w tym postępowaniu z uprawnień pokrzywdzonego.
6 24xforex.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
7 420 Tech Paulina Kurpiel z siedzibą w Radzyminie REGON 140470817 Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
8 A & J Inwestycje Jacek Suhak z siedzibą w Łodzi NIP 8371474334 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
9 ACM Alpha Consulting Management AG z siedzibą w Wollerau, Szwajcaria podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie 23 listopada 2023 roku wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie jest prawomocny. Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
10 ACM Alpha Consulting Management EST z siedzibą w Vaduz, Lichtenstein podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
11 Acme Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 300210 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
12 Adam Wiktor Sz. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
13 ADVICE Łukasz Goławski NIP 5372358284 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 9 stycznia 2015 r. uprawomocniło się wydane w dn. 12 listopada 2014 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
14 AIC CAPITAL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (poprzednia nazwa Tru Investment Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) KRS 610406 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
15 AIM Jarosław Mirż NIP 8981968589
REGON 382243353
Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
16 Alcon Pro LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, działający za pośrednictwem platformy inwestycyjnej Favor Trades – www.favortrades.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
17 Aleksander S., Wiktor C., Mateusz S., Michał L., Mateusz Z., Daniel S., Adrian Ł. (osoby fizyczne nieuwidocznione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
18 Allianz Market (działalność prowadzona z wykorzystaniem strony internetowej www.allianzmarket.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce. Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art.178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
19 Alpha Advanced Innovation Limited z siedzibą w Londynie podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
20 Alpha Finex Ltd z siedzibą w Roseau podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
21 Alps Markets (działalność prowadzona za pośrednictwem platformy internetowej: alpsmarkets.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art.178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF
22 Amvikta Limited (prowadzący działalność pod marką „Bull & Bear Trading Group” z wykorzystaniem strony www.bnbtgroup.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
23 Amvikta Limited z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, działający pod nazwą handlową „FeatureWiseInvest” za pośrednictwem platform internetowych: https://fwisolutions.com/, https://fwisolutions.net oraz https://fwi-solution.org/ podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 25 sierpnia 2022 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów w Warszawie wydał postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
24 AN Doradztwo i Szkolenia Adam Nożykowski z siedzibą w Pułtusku NIP 5681387881 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
25 Andrzej Gasidło z siedzibą w Łodzi NIP 6692027112 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
26 Andrzej Kurek AK-INVEST z siedzibą w Krakowie NIP 7831635302 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
27 Andrzej P. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
28 Anna Rzońca-Majdańska z siedzibą we Wrocławiu NIP 7471256197 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
29 Antoni Gburek z siedzibą w Katowicach NIP 5482595200 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
30 Apptrader (platforma inwestycyjna Apptrader – www.apptrader.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
31 Aqua Trade prowadzący działalność za pośrednictwem platform internetowych https://aquatrade.cc oraz https://aquatrade.ws podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
32 Arionn Investment sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu KRS 467068 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zwiadomienia z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 w zw. z art. 72 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
33 Artur Pawlęga z siedzibą we Wrocławiu NIP 7962512439 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
34 Asset Group - działający pod nazwą handlową Asset Group, posługujący się stroną internetową: assetgroup.io; assetgroup.io/pl; assetgroup.cc - za pośrednictwem podmiotu Widdershins Group Ltd 

Finlay - działający pod nazwą handlową Finlay lub Finlay Capital, posługujący się stroną internetową: finlay.io; finlay.capital; finlay.cc - za pośrednictwem podmiotu Widdershins Group Ltd
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
35 Bamboozle Group LTD, prowadzący działalność poprzez platformę internetową celineinvest.pro podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
36 Barclay Stone Ltd z siedzibą w Saint Lucia (platforma inwestycyjna Barclay Stone – www.br-stone.net/pl, www.br-stone.online/pl oraz www.trade.br-stone.club) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
37 Bbanc prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://www.bbanc.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 22 czerwca 2023 roku uprawomocniło się postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 24 marca 2023 r. o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
38 BeAlgo działający za pośrednictwem platformy bealgo.com oraz AlgoTechs działający za pośrednictwem platformy algotechs.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art.178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF
39 Best Communications Ltd (platforma inwestycyjna Irotradex – https://irotradex.com/) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
40 BGS Financial Management Bartosz Grosicki z siedzibą w Łodzi NIP 6572851699 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
41 Binvesting działający za pośrednictwem platformy internetowej binvesting.com, której właścicielem jest spółka UMO World Corporation Ltd z siedzibą w Republice Wysp Marshalla podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Toruniu) Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2, 3, 4 oraz 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
42 Biuro Maklerskie Alior Bank SA - wyodrębniona jednostka organizacyjna Alior Bank SA KRS 305178 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Wyrokiem z dnia 7 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział II Karny (sygn. akt II K 939/18) warunkowo umorzył postępowanie karne wobec byłego pracownika Biura Maklerskiego Alior Banku SA Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - (wyłącznie w związku z podejrzeniem pomocnictwa osobom trzecim do wykonywania czynności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez zezwolenia KNF polegających na zarządzaniu portfelami instrumentów finansowych osób trzecich w okresie od dnia 15 marca 2012 r do dnia 15 marca 2013 r.). Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
43 Biuro Pro Finanse Krzysztof Banaszak z siedzibą w Gostyniu NIP 6961022454 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
44 Bloomfx sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie KRS 491536 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
45 Blue Lion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 472547 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
46 Blue Sky Trade Limited z siedzibą w Republice Vanuatu - www.tradereu.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
47 Blue Sky Trade Services Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii - www.tradereu.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
48 Bogdan Biedroń z siedzibą w Katowicach REGON 240489452 Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
49 Bogusława S. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
50 bridge.4 Janina Niedźwiedź-Gliniecka z siedzibą w Gdyni NIP 8392053939 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
51 Bright Space LTD, prowadzący działalność za pośrednictwem: cryptotradecorp.co, cryptotradecorp.com, capitalprotrade.com oraz platformy Bilancegroup, prowadzącej działalność za pośrednictwem strony bilancegroup.co/pl podmioty nie są zarejestrowane w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
52 Brikanta Limited Ltd - prowadzący działalność przy pomocy strony www.fxinvestbank.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
53 BTM INVEST Wojciech Połoczański z siedzibą w Gdańsku NIP 6692445045 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
54 Butrans sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 663054 Prokuratura Krajowa Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
55 C&A Kapitał sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 505547 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
56 Capital Letter GmbH z siedzibą w Monachium oraz Capital Letter Ltd z siedzibą w Majuro, Wyspy Marshalla - (prowadzące działalność poprzez platformę internetową www.brightfinance.co) podmioty nie są zarejestrowane w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
57 CBS Market działający poprzez platformę https://cbsmarket.co/ podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
58 Cezar Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Ritorma sp. z o.o.) KRS 529535 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
59 Cezary K. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
60 CFD 1000 Limited z siedzibą we Wspólnocie Dominiki podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
61 cfd.capital-trust.co.uk, capital-trust.co.uk oraz capital-trust.ltd podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
62 CFG Polska sp. z o.o. KRS 715304 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
63 Chmielewski Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 696427 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
64 Ciuba & Partnerzy Kancelaria Finansowa sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie KRS 545586 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
65 Comfort Capital sp. z o.o. KRS 363926 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Sąd Rejonowy w Pszczynie wydał w dniu 22 sierpnia 2022 r. wyrok skazujący w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt II K 505/21. Wyrok jest prawomocny. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
66 Commerzgroup International LTD, 8 Copthall, Roseau Valley 00152, The Commonwealth of Dominica (wykonujący czynności przy użyciu platformy internetowej www.handelpro.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
67 Company Cubic Services Ltd., podmiot zarejestrowany w Victorii, w Republice Seszeli /działający pod marką handlową Global Markets/ podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 30 listopada 2023 roku uprawomocniło się postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 18 września 2023 roku o umorzeniu dochodzenia. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
68 Company Cubic Services Ltd., z siedzibą w Republice Seszeli /działający pod nazwą handlową Global Markets za pośrednictwem platformy internetowej https://www.glob-markets.pro/pl/ podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 30 listopada 2023 roku uprawomocniło się postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 18 września 2023 roku o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
69 Conor Capital Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 459334 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
70 Copernicus Securities SA z siedzibą w Warszawie KRS 249524 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1, w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (wyłącznie w zakresie wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego bez zezwolenia KNF w okresie od lipca 2018 r. do kwietnia 2019 r.). Zawiadomienie złożone przez UKNF.
71 Coverdeal Holdings Limited z siedzibą na Cyprze oraz Coverdeal Holdings Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce KRS 550215 (Coverdeal Holdings Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce) Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
72 CPC International Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 632270 Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
73 Cream sp. z o.o. za pośrednictwem platformy www.croowdfund.pl KRS 621124 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
74 Crowd Tech Ltd. (prowadzący platformę inwestycyjną Trade360) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
75 Crystal Invest Corporation LLC oraz Crystal Invest Group Ltd (prowadzące działalność za pośrednictwem platform: www.thecrystalcorp.link, www.thecrystalcorp.com, www.thecrystalcorp.trade oraz www.thecrystalcorp.co) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
76 Dacota Architekt Finansowy Paweł Woźnicki z siedzibą w Łodzi REGON 473302980 Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
77 Damian Cęcelewski z siedzibą w Warszawie NIP 5691761743 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
78 Dariusz Petridis Expensis z siedzibą w Warszawie NIP 5251073051 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
79 Dariusz S. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
80 Dariusz Wegner NIP 6652774050
REGON 301052225
Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
81 Dawid Gaweł z siedzibą we Wrocławiu NIP 8831669810 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
82 Depaho Ltd z siedzibą w Nikozji, na Cyprze (działający w Polsce pod marką FXGM, pl.fxgm.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
83 DKBR Daniel Lecko z siedzibą w Brwinowie NIP 9511929285 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
84 Donnybrook Consulting Ltd. - prowadzący działalność pod adresami: www.onyxprofit.pro, www.onyxprofit.com, www.onyxprofit.cc, www.neotrade.pro, www.absystem.trade, www.absystem.cc, www.absystem.world, www.absystem.pro, www.optimarket.co, www.optimarket.trade, www.ofxb.io oraz www.eurofx.trade podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
85 Doradztwo Finansowe Magdalena Fabiańska z siedzibą w Kole NIP 6661486221 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
86 Dristor Solutions Ltd. z siedzibą Saint Vincent i Grenadyny (działalność prowadzona pod nazwą handlową Interactive Trade - interactivetrade.com oraz www.interactive-trade.net) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
87 Działalność prowadzona pod adresem - www.allfinagroup.pro podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
88 Effevervescent Group LTD z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny - prowadzący działalność za pośrednictwem platformy inwestycyjnej https://iconiccapital.world podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
89 ESTI Group (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
90 Ethereal Group LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny (działający pod nazwą handlową „Fintegral” za pośrednictwem platform internetowych: www.fintegral.fund, www.fintegral.world oraz www.webtrader.fintegral.cloud) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
91 Ethereal Group LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, działający pod nazwą handlową „Aviz Group” za pośrednictwem platformy internetowej www.avizgroup.world podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
92 Eubi Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 485342 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 oraz 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
93 Ewa Miszewicz - Doradztwo Handlowe, Finansowe i Marketingowe z siedzibą w Zielonej Górze NIP 9291002734 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
94 Ewelina Wdowiak z siedzibą w Dąbrowie Górniczej NIP 6292148154 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
95 eXbino.com - marka należąca do Seymour BV zarejestrowanej w Curacao (uprzednio Seymour Marketing Ltd zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
96 F.H.U. Arkadiusz Wasilewski z siedzibą w Koszalinie NIP 8421513965 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
97 Family Office Center sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 542997 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
98 Family Office s.c. Joanna Lipińska, Marek Lewandowski z siedzibą w Warszawie NIP 5272797340 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 23 sierpnia 2023 r. uprawomocnił się wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa VIII Wydział Karny z dnia 13 kwietnia 2023 r. warunkowo umarzający postępowanie karne. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
99 Fidelis Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 718172 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
100 Fin Exchange (prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://www.finexchnge.com, której właścicielem jest spółka Market Star Ltd.) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
101 Finance-Invest prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://finance-invest.org podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
102 Financial Intermediation Daniel Markowski z siedzibą w Koczale NIP 8431436634 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
103 Finanse Tomasz Wiśniewski NIP 5991889789
REGON: 381242535
Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
104 Finberg Group Corp oraz Finberg Group PLC, działające za pośrednictwem platformy Finberg Group pod adresem www.finberggroup.ltd podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art.178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF
105 Fincloud  (działający za pośrednictwem platformy internetowej https://www.fincloud.center) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
106 Finero Corp Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii - działający za pośrednictwem platformy handlowej Finero funkcjonującej pod adresami www.finero.co.uk oraz www.finero.co.uk/?lang=pl podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
107 First Class Financial Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 414295 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 4 września 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie IX Wydział Karny Odwoławczy utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z 12 kwietnia 2023 roku warunkowo umarzający postępowanie. Wyrok Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy jest prawomocny. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
108 Flinq Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 697169 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
109 Foksal Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 499662 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
110 Forex Network sp. z o.o. (obecnie NXF sp. z o.o.) KRS 571865 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
111 Forex Network sp. z o.o. Sp. k. (obecnie NXF sp. z o.o. sp. k.) KRS 573801 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
112 Forex TB Ltd. (www.patronfx.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
113 FPCounsulting (prowadzący działalność za pośrednictwem platform internetowych https://fpcounsulting.com, https://fpcounsultin.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
114 Fraktal Trader LLC z siedzibą w USA podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
115 Fraktal Trader S.C. z siedzibą w Warszawie brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot
116 Fraktal Trader sp. z o.o. International sp. k. z siedzibą w Łodzi KRS 729257 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot
117 Fraktal Trader sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi KRS 719643 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot
118 FT Szkolenia S.C. z siedzibą w Cieszynie NIP 5482686807 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
119 FX Global Asset Management Ltd zarejestrowany na terenie Belize podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
120 FXBFI Broker Financial Invest Ltd. (https://www.101investing.com/) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 14 lipca 2022 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Postanowienie jest prawomocne. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
121 Galaxy Trade (działalność prowadzona za pomocą platform inwestycyjnych: galaxytrade.cc, galaxytrade.co i koleds.capitalmowertor.site) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 16 sierpnia 2023 r. uprawomocniło się postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 16 czerwca 2023 r. o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art.178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
122 Gaweł K. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
123 GCB London, prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://www.gcblondonltd.com/pl podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 oraz 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
124 GCG International działający za pośrednictwem stron: gcginternational.com, gcginternational.net, gcginternational.org, których właścicielem jest Sage Global Ltd z siedzibą w Republice Wysp Marshalla podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 28 lutego 2023 r. Zastępca Prokuratora Regionalnego w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 9 grudnia 2022 r. o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, 3 oraz 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
125 Gerda Broker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Alpha Bridge Broker sp. z o.o.) KRS 455245 Prokuratura Regionalna w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
126 GET-Z Edyta Torkandam-Zdziebiorska z siedzibą w Michałowie-Grabinie NIP 5272343515 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
127 GKFX Financial Services Ltd. sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie KRS 466373 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
128 Global Markets OOD sp. z o.o. Oddział w Polsce KRS 397516 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 16 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Woli w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o utrzymaniu w mocy postanowienia Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu postępowania. Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
129 GlobalMaxis (działalność prowadzona za pośrednictwem platformy internetowej globalmaxis.com/pl) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Krakowie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
130 GO RISE MARKETS (platforma inwestycyjna) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 29 lipca 2021 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
131 Gold Team FX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 869136 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
132 Golden Hill Corporate sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie KRS 726013 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
133 Golub GetHouse sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 345746 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
134 Good Investments LTD;
BSSIP LTD;
Good Solution Investments Limited
(w zw. z funkcjonowaniem strony kanga.exchange)
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
135 Goodfinn sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku KRS 533835 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
136 Great Private Commercial Brokers z siedzibą w Dubaju podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
137 Great Private Equity sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 571985 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
138 Green Trade Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 629979 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
139 Grey Matter Enterprise Ltd with its registered office in Monachium - (prowadzący działalność poprzez platformę internetową www.solidinvest.co) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 25 sierpnia 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
140 Grzegorz Konstanty T.–Z. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
141 Grzegorz Łabiński z siedzibą we Wrocławiu NIP 9121768561 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
142 GTD Market sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie KRS 589194 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
143 GW Global solutions LTD z siedzibą w St. Vincent i Grenadyny (podmiot odpowiada za realizację transakcji na instrumentach finansowych na platformie forex prowadzonej na stronie https://ezcfds.com/) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Łodzi Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
144 Handel - Pośrednictwo - Usługi Marek Padło z siedzibą w Bogumiłowicach
oraz
Padło Ubezpieczenia sp. z o.o. z siedzibą w Bogumiłowicach
NIP 8731247021
KRS 721569
Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
145 Head Asset Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie HAS sp. z o.o.) KRS 608646 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
146 Heba Tech LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny (wykonujący czynności przy użyciu platformy internetowej www.chartrize-trade.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 25 stycznia 2024 roku uprawomocniło się postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 20 grudnia 2023 roku o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
147 Helena Knapczyk-Trzmielewska CFO 24, Psychoterapia ku życiu z siedzibą w Krakowie NIP 6771668064 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
148 Home & Business Financial Distribution Dariusz Cyganek z siedzibą w Warszawie NIP 5212080199 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
149 Horizon Group Consulting (prowadzący działalność pod stroną www.horizongroupconsulting.com) podmiot nie są zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
150 HossaFX (działający z wykorzystaniem strony internetowej hossafx.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
151 http://www.binarino.com/ podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 10 czerwca 2015 r. uprawomocniło się wydane w dniu 29 maja 2015 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
152 https://www.marketcfd.com/ brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
153 Idea Bank SA z siedzibą w Warszawie KRS 26052 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
154 Idea Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 723170 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
155 Ideal Trade (działający za pośrednictwem platformy internetowej https://www.idealtrade.co) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
156 IGM Holdings - prowadzący działalność pod stroną www.igmholdings.com

Cento GX - prowadzący działalność pod stroną www.centogx.com

Fx Point - za pośrednictwem którego usługi świadczyły podmioty posługujące się nazwami Grey Matter Enterprise Ltd, prowadzący działalność pod stroną www.fxpoint.co 

24Trading - za pośrednictwem którego usługi świadczyły podmioty posługujące się nazwami Grey Matter Enterprise Ltd, prowadzący działalność pod stroną www.24trading.co

BTC Capital Group - prowadzący działalność pod stroną www.btccapitalgroup.com

Everest Markets - prowadzący działalność pod stroną www.everestmarkets.com

York BTC - prowadzący działalność pod stroną www.yorkbtc.com

York PRO - prowadzący działalność pod stroną www.yorkpro.com

Astra Horizon - prowadzący działalność pod stroną www.astrahorizon.com

Fino Markets - prowadzący działalność pod stroną www.finomarkets.com

Quantum Market - prowadzący działalność pod stroną www.quantummarket.net
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 24 marca 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy 24Trading)

23 sierpnia 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy York BTC)

1 czerwca 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy Fino Markets)

1 czerwca 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy Quantum Market)

19 września 2022 r. Zastępca Prokuratora Regionalnego w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 30 czerwca 2022 r. o odmowie wszczęcia dochodzenia (dotyczy Astra Horizon)

24 lutego 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy BTC Capital Group)

5 kwietnia 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy Everest Markets) 3 listopada 2022 r. Zastępca Prokuratora Regionalnego w Warszawie wydał postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 27 września 2022 r. o ponownej odmowie wszczęcia dochodzenia (dotyczy York Pro)
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
157 IL Trade sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie KRS 573293 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
158 Imperium Ltd (FXImperium) działający z wykorzystaniem strony internetowej www.fximperium.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
159 Impressive Areas, działający poprzez www.impressiveareas.com i www.impressivearea.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
160 Incandecent Consulting LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, działający za pośrednictwem platformy internetowej Capartners dostępnej pod adresem https://cappartners.ltd/pl oraz platformy internetowej Capital Alliance Partners dostępnej pod adresami https://capartners.ltd/pl oraz http://capartners.world/pl podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
161 Incendiary Group LTD, Cynosure Consulting Ltd - prowadzące działalność pod adresami: www.primecapital.pro, www.meteortrade.co, www.meteortrade.pro, www.majortrade.pro, www.majortrade.co, www.majortrade.world, www.trade-union.pro oraz www.influxfinance.pro podmioty nie są zarejestrowane w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
162 Infinite Investment Wójcik i Wspólnicy Sp. k. (obecnie W & Associates J. Wójcik Sp. k.) z siedzibą w Gdyni KRS 377746 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 20 grudnia 2016 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o umorzeniu postępowania. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1, 5 oraz 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
163 Infinity4X (działający za pośrednictwem platformy internetowejwww.infinity4x.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
164 Initium Maciej Chodyna z siedzibą w Markach NIP 5541864571 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
165 Integral 2DJ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 544334 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
166 International Market Service Board - (działalność prowadzona za pomocą platformy inwestycyjnej: im-sb.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art.178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
167 International Payments 5000 Ltd. z siedzibą w Estonii (działalność prowadzona za pomocą platformy Trade5000) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
168 Invest Kingdom - prowadzący działalność za pośrednictwem stron internetowych https://investkingdom.com oraz https://investkingdom.net podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
169 Invest Private Consulting Damian Pietrzak z siedzibą w Łodzi NIP 7712364050 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
170 Investment Boutique Poland (investment-boutique.pl) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
171 Investo Kancelaria Inwestycyjna sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie KRS 414890 Prokuratura Okręgowa w Warszawie W dniu 2 maja 2017 r. zostało wydane przez Komendę Stołeczną Policji postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1, 4, 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
172 INVESTPARK.BIZ sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej KRS 650778 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
173 IQ Global Evolution LTD (platforma inwestycyjna Market Pluse – https://marketpluse.com/) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złozone przez UKNF.
174 Iron Eagle sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie KRS 559035 Prokuratura Okręgowa w Kielcach Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
175 Jacek Gess z siedzibą w Warszawie NIP 5262480268 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
176 Jacek K., Kacper K., Maciej M., Marek P. (osoby fizyczne nieuwidocznione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie W dniu 18 października 2016 r. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli zostało wydane prawomocne postanowienie o utrzymaniu w mocy postanowienia Komendy Stołecznej Policji o umorzeniu postępowania. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
177 Jan T. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach 17 maja 2022 r. wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach jest prawomocny. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
178 JDP Group LLC - działający za pośrednictwem platformy inwestycyjnej sureinvest.org podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
179 Jet Capitals (jetcapitals.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
180 JHG Group sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie KRS 708259 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
181 Joanna Ochman z siedzibą w Rudzie Śląskiej REGON 385028980 Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
182 Jolanta T. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
183 JonGroce Limited z siedzibą Kingstown - działający z wykorzystaniem strony internetowej agricoletrade.com Lokalny rejestr spółek - 24827 IBC 2018 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2,4,5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
184 Joshua Consulting Ltd z siedzibą w Londynie podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
185 Kamil Kulig z siedzibą w Warszawie NIP 6842455879 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
186 Kamil M. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
187 Kamil Ś. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
188 Kancelaria Doradcza Piotr Popławski z siedzibą w Szreniawie NIP 6971011127 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
189 Kancelaria Finansowa Nikodemus - Finance Tomasz Lisiecki NIP 9670625646 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
190 Kancelaria Finansowa Pyffel & Partners sp. z o. o. (obecnie - Finansowa Kancelaria sp. z o. o.) z siedzibą w Warszawie KRS 319529 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie 17 września 2019 r. wydał wyrok skazujący w sprawie prowadzonej pod sygn. akt III K 428/19. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
191 Kancelaria Onepoint sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach KRS 444327 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
192 Kancelaria Twój Majątek sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu KRS 603073 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
193 Kapitałowy Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 572140 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
194 Karol K., Konrad K., Daniel S., Agnieszka M., Adrian Ł., Aleksander H., B. (osoby fizyczne nieuwidocznione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
195 Kazmierczak Dariusz Ventus z siedzibą w Dąbrowie Górniczej NIP 5891045922 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
196 KFG Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 833322 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
197 KFG SA z siedzibą w Rzeszowie KRS 795490 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
198 KLG S.A. z siedzibą w Katowicach KRS 505251 Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
199 Kraj Maklerów, prowadzący działalność za pośrednictwem stron https://kraj-m.com/terms.html oraz https://kraj-maklerow.com oraz Traderzy Bez Granic, prowadzący działalność za pośrednictwem strony https://tbg-lmtd.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
200 Krisimarks Eood z siedzibą w Bułgarii (wykonujący czynności przy użyciu platformy internetowej www.starmarkets.io) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
201 Krzysztof S. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
202 Labor Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 491246 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
203 Lamelle Financial Consultants Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem platformy inwestycyjnej (nazwa handlowa: „Lamelle Financial”) funkcjonującej pod adresem: www.lamellefinancialconsultants.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
204 Lasota Solutions Łukasz Lasota NIP 7491948426
REGON: 520093594
Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
205 Level Up Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie New Capital sp. z o.o.) KRS 474352 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
206 Lion's House Investments Banking sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Easy Invest sp. z o.o.) NIP 5252694022 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
207 Lite Gap prowadzący działalność za pośrednictwem strony www.litegap.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postanowieniem z 22 sierpnia 2023 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie z 28 kwietnia 2023 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie jest prawomocne. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
208 Logoscript sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie KRS 68553 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
209 Luten X LLC prowadząca działalność z wykorzystaniem strony: www.swiseinvest.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postanowieniem z 27 grudnia 2023 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy zatwierdzone przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów w Warszawie postanowienie z dnia 20 września 2023 roku o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
210 LV Grow Markets (https://lvgrowmarkets.com/pl - platforma inwestycyjna) Podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 29 lipca 2021 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
211 Magdalena Sałata Beauty&SPA z siedzibą w Warszawie NIP 1132521021 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
212 Magdalena W. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
213 Makler Company Sebastian Toczek NIP 7732373968 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 7 czerwca 2017 r. wydano postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
214 Mane Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 595602 Prokuratura Krajowa Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
215
Mango Group LLC prowadzący działalność pod nazwą handlową XFortunes, m.in. poprzez stronę internetową https://www.x-fortunes.com/
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 ustawy o obrocie. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
216 Marcus Invest sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku KRS 522795 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
217 Marek C. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6 w zw. z art. 72 pkt 1 i 2 oraz w zw. z art. 76 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
218 Marek Federak z siedzibą w Mińsku Mazowieckim NIP 8221972243 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
219 Marek Grabowski FX Zone NIP 9581476452 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 28 października 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku wydał prawomocne postanowienie o umorzeniu postępowania. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
220 Marek Roszczak NIP 6991736230
REGON: 300176706
Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
221 Margin Elite (platforma inwestycyjna - marginelite.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 2 września 2021 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa utrzymał w mocy postanowienie prokuratora z dnia 29 czerwca 2021 r. o umorzeniu dochodzenia (sygn. akt XIV Kp 1769/21). Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
222 Marketlin Ltd. oraz Duo Stream Ltd. wykonujące czynności przy użyciu platformy internetowej fenix-funds.pro podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
223 MarketOnUs Ltd z siedzibą przy Ajeltake Road, Ajeltake Island, MH 96960 Majuro, Republika Wysp Marshalla (strona internetowa: fxonus.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
224 Marketrip (platforma inwestycyjna - https://marketrip.com/, https://marketrip.co/ oraz strona http://marketrip.site) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
225 Markets Expert - prowadzący działalność pod adresami: www.marketsxpert.com, www.marketsxpert.co, markets-expert.com, www.mktsxprt.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przeniesiona do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów) Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
226 Marshall Advanced Innovation z siedzibą w Londynie (podmiot działający również pod nazwą handlową KSF Trade) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
227 Marshall Software z siedzibą w Anquilli (podmiot działający również pod nazwą handlową KSF Trade) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
228 Master Class Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 603627 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
229 Maxbit LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny działający za pośrednictwem platformy internetowej Quotex podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 19 lipca 2023 r. uprawomocniło się postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 28 lutego 2023 r. o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
230 Maxi Services Ltd (działalność prowadzona za pośrednictwem platformy Maxitrade) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postanowieniem z dnia 30 czerwca 2021 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła postępowanie przygotowawcze. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
231 Medco Finance Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii prowadzący działalność za pośrednictwem strony internetowej www.medcofinance.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
232 Melgreg Services OU z siedzibą w Estonii, CM Cryptomarket (działalność prowadzona pod nazwą handlową Cryptopmarket, www.cryptop-market.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 22 sierpnia 2021 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa – Wola w Warszawie del. do Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
233 Merkury Finanse Maciej Szczepaniak z siedzibą w Warszawie NIP 5262321280 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
234 MIB 700 administrowana przez Blue Seal Limited z siedzibą w Republice Vanuatu podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
235 Michał F. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złozone przez UKNF.
236 Michał Frys Smart Money Network z siedzibą w Warszawie NIP 5213219742 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
237 Michał G. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
238 Michał Kowalik z siedzibą w Warszawie NIP 8392879237 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
239 Michał Zajączkowski z siedzibą w Warszawie NIP 1181971149 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
240 Militanis Capital sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu KRS 567615 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
241 Mirosław L. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
242 MM Finanse Michał Malinowski z siedzibą w Łodzi NIP 7292565303 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
243 Mofino sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 603581 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
244 MoneyNetInt z siedzibą w Wielkiej Brytanii - www.tradereu.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
245 Monfex działalność prowadzona z wykorzystaniem stron internetowych: www.monfex.com i www.investmarket.info podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
246 My Height sp. z o. o. (w KRS jako Fawis sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie) KRS 424373 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
247 My Safe Market z siedzibą w Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH 96960 (www.mysafemarket.com) Podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
248 MyProfitLive TRADING (działający również pod nazwą Myprofitlive Services LLC), prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://myprofitlive.com/ podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
249 Nekstra Ltd. podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
250 Nescom Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 550956 Prokuratura Krajowa Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
251 Netglobalit (prowadzący działalność za pośrednictwem platform internetowych: https://netglobalit.com oraz trade.netglobalit.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
252 Netmore sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie KRS 575952 Prokuratura Krajowa Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
253 Netwide Invest SA z siedzibą w Warszawie KRS 393954 Prokuratura Krajowa Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
254 Next Trade Ltd z siedzibą w Republice Vanuatu (działalność prowadzona pod nazwami handlowymi Olympus Markets oraz Aspen Holding) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie (postępowanie dołączone do postępowania Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie) Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
255 Nieustalone osoby działające za pośrednictwem platformy MBIEX, działającej przez stronę mbiex.net/pl podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
256 Niro Trade (platforma inwestycyjna – nirotrade.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Łodzi) Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
257 Noble Brothers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - www.tradereu.com KRS 603971 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
258 Nova Giełda Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku /komplementariusz spółki Nova Gielda Inwestycje Limited Partnership z siedzibą w Larnace, wpisanej do rejestru handlowego Republiki Cypryjskiej pod nr. HE 12535/ KRS 596730 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
259 Nova Giełda sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie /działająca z wykorzystaniem stron internetowych novagielda.pl oraz gieldain.pl/ KRS 556560 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
260 Nuntius Chrimatistiriaki Anonimos Eteria Parochis Ependitikon Ipiresion SA Odział w Polsce - nazwa handlowa Nuntius Brokerage&Investment Services SA (działalność prowadzona za pomocą platform: www.keystock.com, www.fxglobal24.com, www.keyoption.com) KRS 576636 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
261 Obligacje Społeczne Prosta SA z siedzibą w Warszawie KRS 923860 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
262 Oktawian O. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
263 Olesiński Piotr z siedzibą w Kutnie NIP 7751047342 Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Rejonowej w Kutnie) Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
264 Oliver Harbour LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny działający za pośrednictwem platformy internetowej Stocklinity dostępnej pod adresem https://www.stocklinity.com/ podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
265 Olympus Holding (platforma inwestycyjna www.olympusholding.co) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
266 OMC Markets z siedzibą w Sofii podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
267 P.H.U. „RachNet” Jerzy Pucek z siedzibą w Świebodzinie NIP 9271035268 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
268 Palo Market (platforma inwestycyjna działająca pod adresem palomarket.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
269 Pareto Invest sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu KRS 351038 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
270 Paulina B. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Wyrokiem z dnia 23 września 2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie warunkowo umorzył postępowanie karne. Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
271 Paulina Ruszkowska – Consulting z siedzibą w Warszawie NIP 1181950756 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
272 Paweł J. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie 27 lipca 2016 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie zatwierdził wydane postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
273 Paweł Michałowski NIP 8821769289
REGON: 020693565
Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
274 Paweł S. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Regionalna w Warszawie Wyrokiem z dnia 7 kwietnia 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie warunkowo umorzył postępowanie karne. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
275 PHU Sigma Wnętrzak Paweł z siedzibą w Katowicach REGON 072822890 Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
276 Piotr Baranik Agencja Finansowo-Ubezpieczeniowa z siedzibą w Krakowie NIP 6771642739 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
277 Piotr G. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Wyrokiem z dnia 30 października 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu warunkowo umorzył postępowanie karne. Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
278 Piotr Mysza z siedzibą w Warszawie NIP 6342715248 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
279 Piotr N. brak danych Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
280 Piotr Sałata z siedzibą w Warszawie NIP 4960181907 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
281 Piotr Z. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
282 Pix Point Consulting LTD oraz Pix Consulting Limited, świadczące usługi za pośrednictwem platformy Pix Pal Pro prowadzącej działalność za pośrednictwem strony internetowej pixpalpro.com podmioty nie są zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
283 Platforma Ancor Capital, prowadząca działalność za pośrednictwem strony internetowej www.ancorc.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
284 Platforma Beaumont działająca przez stronę beaumont.com.co podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z w art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
285 platforma Forus Capital działająca z wykorzystaniem strony internetowej www.foruscapital.ltd podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
286 Platforma General Trust Group - prowadząca działalność za pośrednictwem strony www.generaltg.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
287 Platforma handlowa MSP Limited - działający pod adresem www.msp-lmtd.net podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
288 platforma internetowa www.topeu.com/pl podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
289 Platforma inwestycyjna Goldflame (działalność prowadzona za pośrednictwem strony goldflame.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
290 Platforma inwestycyjna posługująca się adresami www.rxptraders.com oraz www.rxptrades.com (nazwy handlowe: „RXP Traders”, „RXP Trades” oraz „RXP Trade”) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
291 Platforma inwestycyjna posługująca się adresami www.stonecoin.biz oraz www.stonecapitals.com (nazwy handlowe: „Stone Capitals” lub „Stonecapitals”); platforma wcześniej funkcjonująca za pośrednictwem stron www.orlentrend.com oraz www.orlentrend.net (pod nazwą handlową „Orlentrend”), a także za pośrednictwem strony internetowej www.akselinvest.pro (nazwa handlowa „Akselinvest”) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF
292 Platforma inwestycyjna posługująca się adresem strony internetowej www.am-szmaragd.com (nazwa handlowa: „Agencja Maklerska Szmaragd”, „AM-Szmaragd” lub „AMS”) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
293 Platforma inwestycyjna posługująca się adresem strony internetowej www.capital-invest.world oraz www.cfd.capital-invest.world (nazwa handlowa: „Capital-Invest” lub „CFD Capital-Invest”) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
294 Platforma inwestycyjna posługująca się adresem strony internetowej www.leveragesix.com (nazwa handlowa „LeverageSix”) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
295 Platforma inwestycyjna Trade Xl prowadzona przez Black Parrot Limited z siedzibą na Wyspach Marshalla podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
296 Platforma inwestycyjna Trending Graphs (http://trendinggraphs.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
297 Platforma Relchart działająca z wykorzystaniem strony https://relchart.com/ brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
298 Platformy Vexchange i Venture Xchange działające z wykorzystaniem strony internetowej www.venturesexchanges.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
299 Podstrony w ramach domeny https://focusnews365.com/ brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie 28 czerwca 2022 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Postanowienie jest prawomocne. Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
300 Podstrony w ramach domeny https://news24zoom.com/ brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie 28 czerwca 2022 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Postanowienie jest prawomocne. Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
301 Polski Holding Inwestycyjny SA z siedzibą w Poznaniu KRS 526768 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
302 Power House Private Banking z siedzibą w Poznaniu (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
303 Pośrednictwo Finansowe Kreditor Piotr Juncewicz z siedzibą w Kostrzyniu NIP 7642023733 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
304 Pośrednictwo Finansowe Krzysztof Poniatowski z siedzibą w Klaudynie NIP 5222470499 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
305 Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Anna Ciesielska z siedzibą w Kłodawie NIP 5992330587 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
306 Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe Maciej Strzelichowski z siedzibą w Młoszowej NIP 6281053852 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
307 PRBS Gestion Group LLC z siedzibą w Beachmont Kingstown, Saint Vincent i Grenadyny (działalność prowadzona pod nazwami handlowymi Pariba Group oraz Partner Groupe) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4, 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
308 Pride Inwestycje Kapitałowe sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie KRS 552230 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie 20 lipca 2023 roku wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie jest prawomocny. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
309 primeu.net, primeu.com podmioty nie są zarejestrowane w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
310 Profit Doradcy Finansowi sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi KRS 312333 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
311 Prometheus Ltd. z siedzibą w Beachmont Kingstown, Saint Vincent i Grenadyny (działający pod marką handlową DowMarkets, właściciel platformy dowmarkets.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
312 Prowadzący działalność za pomocą stron: fenixsecurities.org/pl, capital-trade.eu/pl, vitacapitals.com, platform.vitacapitals.pro podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
313 PRV Jakub Kołtuniak NIP 1231104786 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
314 Quantum Consulting z siedzibą w Poznaniu (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie 10 października 2016 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie zatwierdził postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złozone przez UKNF.
315 Rafał K. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie 11 października 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. II Aka 303/20) utrzymał w mocy wyrok skazujący Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 listopada 2019 r. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
316 RDP Media Ltd sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie działająca na rzecz Blue Seal Ltd z siedzibą w Republice Vanuatu KRS 634786 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
317 REDPINE CAPITAL LTD z siedzibą na Cyprze podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
318 Regium Asset Management AG z siedzibą w Szwajcarii podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 5 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy postanowienie z dnia 5 października 2016 r. o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
319 RK - BUD Invest sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie KRS 516905 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
320 Robert Biernat z siedzibą w Rudzie Śląskiej REGON 240316786 Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
321 Robert Gess R.P. Invest z siedzibą w Warszawie NIP 5262136654 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
322 Rud i Batory Kancelaria Finansowa s.c. z siedzibą w Warszawie NIP 7010372149 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
323 Safe Investment Group LLC - prowadzący działalność pod adresami: www.rcebanque.com, www.rcebanque.tech, www.capital-group.ltd oraz www.capital-group.tech podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
324 SanaKo Service Ltd, posługujący się stroną finvestings.com/pl podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postanowieniem z 23 lutego 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie prokuratora z 14 października 2022 r. o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
325 Save Capital Invest LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii (działający pod nazwą handlową SaveCapitalInvest za pośrednictwem platformy internetowej https://savecapitalinvest.com)

Grandis Capital Trade LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii (działający pod nazwą handlową GrandisCapitalTrade za pośrednictwem platformy internetowej https://grandiscapitaltrade.com)
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 5 sierpnia 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o umorzeniu postępowania. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
326 Seabreeze Partners Ltd prowadzący działalność za pośrednictwem platform:
www.simpleway.trade,
www.simpleway.world,
www.simpleway.one,
www.invest-flow.io,
www.investflow.trade,
www.maxiplus.trade,
www.tetra-invest.co,
www.tetra-invest.world,
www.winmarket.io,
www.profitassist.io
oraz www.igfb.one
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
327 Sebastian Wiedera Doradztwo Finansowe z siedzibą w Ujściu (obecnie Sebastian Wiedera Finanse) NIP 7642392583 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
328 Sempiternus Polska Grupa Inwestycyjna Dawid Orpych z siedzibą w Dąbrowie Górniczej NIP 6292209269 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
329 Seremar sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku KRS 575855 Prokuratura Krajowa Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
330 Seven Financial Group, prowadzący działalność za pośrednictwem stron internetowych http://trad.sevenfinansialgroup.com oraz https://sevenfinancialgroup.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
331 Sferis Doradztwo Finansowo-Ubezpieczeniowe Sebastian Kranc z siedzibą w Robakowie NIP 6181939639 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
332 Share Oracle Ltd. (platformy inwestycyjne Nava Gates – www.navagates.org oraz Shift Holdings - www.shift-holdings.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 30 maja 2022 r. asesor Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów w Warszawie wydał postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. Postanowienie jest prawomocne. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
333 Simple Assets Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie 29 października 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
334 Singa Biznes sp. z o.o. (uprzednio Singa Finance) z siedzibą w Warszawie KRS 641033 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 w zw. z art. 72 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
335 Smart Trader University sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach KRS 528547 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
336 Soft Update Ltd (prowadzący działalność pod stronami: www.traderprof.com, www.traderprof.club, www.traderprof.today, www.traderprof.online, www.traderprof.biz, www.traderprof.review, www.traderprof.blog, www.traderprof.website, www.traderprof.best, www.traderprof.live oraz www.traderprof.xyz) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
337 Solutio Jarosław Jaskuła z siedzibą w Bronisinie Dworskim NIP 7262465896 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
338 Spot Capital Markets Ltd (działalność prowadzona za pośrednictwem strony https://nobleoption.com/pl) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
339 SPT Media LLC prowadzący działalność pod stroną www.thecointrust.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
340 Status Market (działalność prowadzona za pośrednictwem platformy internetowej statusmarkets.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
341 Strona internetowa https://investingops.com/investment/pl/taboola-amz brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie 28 czerwca 2022 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Postanowienie jest prawomocne. Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
342 Supreme sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 618867 Prokuratura Regionalna w Warszawie 22 maja 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dnia 30 maja 2022 r. o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
343 Swissone Group Ltd. (działalność prowadzona za pośrednictwem platformy www.lexatrade.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
344 Sylwester Kowalski z siedzibą w Warszawie NIP 9512285803 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
345 Sylwia Borucka-Kazmierczak Olimpus z siedzibą w Dąbrowie Górniczej NIP 9211374937 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
346 Sylwia Gurka-Sobieszczańska S.G.S. z siedzibą w Warszawie NIP 5211289520 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
347 Szarmach Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 908262 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
348 Szymon K. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
349 Sławomir K. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
350 Sławomir Kruk Pośrednictwo Finansowe z siedzibą w Gryficach NIP 8571056736 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
351 Taurus Investments Wealth Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 724254 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
352 Taylor Inwestycja i Handel (Switzerland) AG, prowadzący działalność poprzez platformę internetową tih-lmtd.com/index.html podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
353
Teletrade Polska sp. z o.o. przy użyciu platform: teletrade.eu, teletrade.org, teletrade-dj.com oraz esperio.org
brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
354 The Pacifica Group Limited (platforma inwestycyjna – www.thepacifica-group.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
355 TJB Trading Ltd z siedzibą w Luksemburgu podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 28 kwietnia 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
356 Tomasz I. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
357 Top Forex - marka firmy inwestycyjnej Goldenburg Group Limited z siedzibą w Limassol na Cyprze (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie 20 grudnia 2017 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
358 TOPINVEST Renata Kaczmarek z siedzibą w Poznaniu NIP 7822088533 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
359 Total Investments sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku KRS 418015 Prokuratura Okręgowa w Warszawie W dniu 21 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku wydał w sprawie wyrok skazujący. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
360 Trademarker Cyprus Ltd z siedzibą w Limassol podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
361 Treasurer sp. z o.o. KRS 719293 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
362 Treasurer sp. z o.o. sp. k. KRS 719325 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
363 Treasury Assistance Przemysław Lisikiewicz NIP 9111788450
REGON 365566428
Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
364 Treasury Broker sp. z o.o. KRS 877195 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
365 Treasury Maciej Sobków NIP 9730866202
REGON 381428814
Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
366 TRS Markets Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii (działający pod nazwą handlową TRS Markets za pośrednictwem platformy internetowej https://www.trsmarkets.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
367 U Trade sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 535840 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
368 Ultimate Financial Solution - prowadzący działalność za pośrednictwem strony ultimatefinancialsolution.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
369 UNI-CO, prowadzący działalność za pośrednictwem stron internetowych https://uni-co.io, https://uni-co.ltd, https://uni-co.tech, https://uni-co.org podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
370 Units Capital Ltd (prowadzący działalność z wykorzystaniem strony www.unitscapital.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
371 Universal Markets z siedzibą w Beachmont, Kingstown, Saint Vincent i Grenadyny (www.umarkets.io/pl, www.umarkets.com, www.umarketspro.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
372 Universe  - działalność prowadzona m.in. poprzez stronę internetową https://universe.co.com/ podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 oraz 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
373 UnixBroker (Z Line Corporation LTD) - https://unixbroker.com/ podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 25 lutego 2022 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
374 Usługi Finansowe Anna Antkiewicz z siedzibą w Bylice-Kolonia NIP 6661524938 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
375 Usługi Finansowe Aurelia Rychlicka z siedzibą w Poznaniu NIP 9720011580 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
376 Usługi Finansowe Sebastian Kłonowski z siedzibą w Warszawie NIP 5252151480 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
377 Usługi Konsultingowe Artur Swendrak z siedzibą w Warszawie NIP 7691760207 Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Płocku) Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF (podjęcie prawomocnie umorzonego dochodzenia).
378 Usługi Pośrednictwa Finansowego Maciej Nowak z siedzibą w Sulejówku NIP 9520011204 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
379 Vantage Global Limited z siedzibą w Vanatu działający za pośrednictwem platformy Klimex Capital Markets posługującej się stroną internetową https://www.klimexcm.com/

3P Consulting Group sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

KRS 867429
Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
380 Vea sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 640348 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 w zw. z art. 72 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
381 VIE FINANCE A.E.P.E.Y. SA wykorzystująca platformę internetową pod nazwą handlową Fortissio, tj. www.fortissio.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Łodzi Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i ust. 4 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
382 Violet Earl Asset Management Ltd (strona internetowa: violetearl.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
383 Vortex Assets - Black Parrot Limited z siedzibą na Wyspach Marshalla podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
384 Waldemar Z. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Krajowa Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
385 Warsaw Asset House sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 619101 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
386 Wellbe NB Aliance LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny (prowadzący działalność za pośrednictwem platform www.metastocks.org oraz www.metastocks.in) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
387 WGT SA KRS 75360 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 25 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF (ponowne zawiadomienie zostało złożone przez UKNF ze względu na fakt, że działalność podmiotu jest kontynuowana).
388 WGT SA KRS 75360 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 12 maja 2017 r. uprawomocnił się wyrok skazujący wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
389 WiseBanc podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
390 Wojciech Ciesielski z siedzibą w Warszawie NIP 8882704189 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
391 www.mit-ic.net i www.mit-ic.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
392 www.rivafinancialsystems.com i www.blueprintglobalpartners.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
393 Xvector LTD z siedzibą w St. Vincent i Grenadyny (właściciel domeny https://ezcfds.com/) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Łodzi Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
394 Zakład Ekspertyz Gospodarczych sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach KRS 247827 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 1 września 2016 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydane zostało postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 8 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
395 Łukasz J. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6 w zw. z art. 72 pkt 1 i 2 oraz w zw. z art. 76 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
396 Łukasz S. oraz Maciej D. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF
397 „Bartosiak” Michał Bartosiak z siedzibą Markach NIP 1251300119 Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Regionalnej w Warszawie) Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie wydał 8 listopada 2022 r. wyrok skazujący w sprawie prowadzonej pod sygn. akt V K 486/22. Wyrok jest prawomocny. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (wykonywanie działalności bez wpisu do rejestru agentów firm inwestycyjnych)

Lp. Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) Właściwa prokuratura Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* Informacje istotne
1 Bartosz G. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
2 Great Private Commercial Brokers z siedzibą w Dubaju podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
3 Great Private Equity sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS: 571985 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
4 Master Class Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 603627 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 2a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
5 MIA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 617435 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
6 Noble Global Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 619562 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 2a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
7 Regium Commodity Trading Advisor sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (od 1 kwietnia 2011 r. pod firmą Regium Financial Consulting Services Sp. z o.o.) KRS 312968 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 11 kwietnia 2014 r. uprawomocniło się wydane w dniu 18 grudnia 2013 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 287 i art. 290–296 ustawy o funduszach inwestycyjnych

Lp. Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) Właściwa prokuratura Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* Informacje istotne
1 Arbitrage Dividend Fund sp. z o.o. KRS 983671 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 287 ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
2 Atlantic Global Asset Management SA z siedzibą w Republice Zielonego Przylądka podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
3 Autoken P.S.A. KRS 966602 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
4 Global Estate Found OÜ z siedzibą w Tallinie
Connect&Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - (podmioty działające za pośrednictwem strony investo.tech)
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

KRS 303214
Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 287 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
5 Jakub K. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 296 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF
6 Kancelaria Prawno-Egzekucyjna „Dusi Grosz” sp. z o.o. KRS 965901 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 296 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
7 Philson Spółdzielnia Inwestycyjna z siedzibą w Szczecinie KRS 561816 Prokuratura Okręgowa w Warszawie (postępowanie połączone z postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu) Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
8 Pracownia Finansowa sp. z o.o. (aktualnie INWE sp. z o.o.) KRS 488555 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
9 Pracownia Nowych Technologii sp. z o.o. sp.k. KRS 664223 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
10 Questra Holding Inc. z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
11 Questra World Global S.L. z siedzibą w Hiszpanii podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
12 Simple Assets Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie 29 października 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 296 w zw. z art. 41 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
13 Tenset Ltd z siedzibą w Londynie
Tenset SHPK z siedzibą w Tiranie
podmioty działające za pośrednictwem strony internetowej: www.tenset.io oraz www.tenset.io/pl
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
14 Wantuch Investment brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Wyrokiem z 7 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał prawomocny wyrok (sygn. akt IV Ka 1630/22) utrzymujący w mocy wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie z 19 maja 2022 r. (sygn. akt II K 450/22/S) warunkowo umarzający postępowanie karne. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 296 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
15 WIWN.PL Orzechowski spółka komandytowa KRS 602924 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 296 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dokonanie oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego/memorandum informacyjnego/dokumentu informacyjnego lub dokonanie emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków)

Lp. Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) Właściwa prokuratura Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* Informacje istotne
1 Aderlo Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS: 955282
NIP: 5492466214
REGON: 521268860
Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 99 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 37b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
2 Akcja Złota SA z siedzibą w Warszawie KRS 843564 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 99 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF
3 Anderson Holding sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach KRS 416988 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 99 ust. 2a w zw. z art. 99 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
4 Bio-Investor Ltd podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 21 stycznia 2016 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 99 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych . Zawiadomienie złożone przez UKNF.
5 Canapharm P.S.A. KRS 966477 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 99 ust. 1 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
6 Dom Inwestycyjny "Taurus" SA z siedzibą w Częstochowie KRS 425814 Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie) Zawiadomienie z art. 99 ust. 2a w zw. z art. 99 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych . Zawiadomienie złożone przez UKNF.
7 Europejski Holding Inwestycyjny sp. z o.o. KRS 770675 Prokuratura Okręgowa w Gliwicach Postępowanie w sprawie o czyn z art. 99 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania, które w zakresie czynu wskazanego zostało wszczęte przez prokuratora z urzędu.
8 Grupa Produkcyjna Adrenalina SA z siedzibą w Warszawie KRS 389933 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 20 maja 2015 r. uprawomocniło się wydane w dniu 8 maja 2015 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 99 ust. 2 w zw. z art. 99 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych . Zawiadomienie złożone przez UKNF.
9 Investo Kancelaria Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 414890 Prokuratura Okręgowa w Warszawie W dniu 2 maja 2017 r. zostało wydane przez Komendę Stołeczną Policji postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 99 ust. 3 oraz ust. 2 w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
10 Nova Giełda Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Płocku /komplementariusz spółki Nova Giełda Inwestycje Limited Partnership z siedzibą w Larnace, wpisanej do rejestru handlowego Republiki Cypryjskiej pod nr. HE 12535/ działająca z wykorzystaniem strony internetowej gieldain.pl KRS 596730 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 99 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
11 Opulentia SA z siedzibą w Warszawie w upadłości likwidacyjnej KRS 383825 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 18 kwietnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 6 grudnia 2022 r. Zawiadomienie z art. 99 ust. 2a w zw. z art. 99 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
12 Platynowe Inwestycje SA z siedzibą w Płocku KRS 126288 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Wyrokiem z dnia 17 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Płocku (sygn. akt V Ka 699/20) utrzymał w mocy wyrok skazujący Sądu Rejonowego w Płocku z dnia 25 września 2020 r. (sygn. akt II K 528/19). Zawiadomienie z art. 99 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
13 Prefa Group SA z siedzibą w Poznaniu KRS 490390
NIP 8971795331
Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 99 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 37b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
14 Zbigniew S. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie 3 grudnia 2015 r. uprawomocniło się wydane w dniu 20 listopada 2015 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 99 ust. 3 w zw. z art. 99 ust. 1 pkt 2 oraz w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 56a i art. 57 ustawy o giełdach towarowych (prowadzenie giełd towarowych bez zezwolenia)

Lp. Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) Właściwa prokuratura Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* Informacje istotne
1 Marek Szymkowiak "Sator" REGON 331251088 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 57 w zw. z art. 38 ust. 2 pkt 2 i 4 w zw. z art. 37 ust 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
2 WGT SA KRS 75360 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 29 lutego 2008 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Sródmieścia wydał prawomocne postanowienie o umorzeniu śledztwa. Zawiadomienia z art. 57 ustawy o giełdach towarowych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (przed 1 stycznia 2016 r. - art. 225 ustawy o działalności ubezpieczeniowej) (wykonywanie czynności ubezpieczeniowych lub działalności reasekuracyjnej bez zezwolenia)

Lp. Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) Właściwa prokuratura Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* Informacje istotne
1 "OMAR" Marek Orzechowski z siedzibą w Białymstoku NIP 5421018939 Prokuratura Rejonowa Białystok - Południe Postępowanie w sprawie o czyn z art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
2 Cintaf Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 683202 Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów w Warszawie Zawiadomienie z art. 430 ust. 1 w zw. z art. 430 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
3 Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie KRS 163975 Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz Postępowanie w sprawie o czyn z art. 430 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 47 i art. 48 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (nieuprawnione wykonywanie działalności agencyjnej, czynności agenta ubezpieczeniowego oraz prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub w zakresie reasekuracji bez wymaganego zezwolenia)

Lp. Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) Właściwa prokuratura Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* Informacje istotne
1 Council sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu KRS 534300 Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Stare Miasto Zawiadomienie z art. 47 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 47 ust. 2 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
2 Insurance Link sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 669690 Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe Zawiadomienie z art. 47 oraz art. 48 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
3 LYNX sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie KRS 438782 Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście 2 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. Zawiadomienie z art. 47 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 1 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 89 i art. 90 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (przed 23 lutego 2018 r. - art. 47 i art. 48 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym)

Lp. Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) Właściwa prokuratura Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* Informacje istotne
1 Anita R. brak danych Prokuratura Rejonowa Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
2 Anna J. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Rejonowa Katowice-Wschód w Katowicach Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
3 Bartosz O. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Rejonowa Katowice-Wschód w Katowicach Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
4 Direct Financial Services Poland sp. z o.o. sp. k. z siedzibą Warszawie KRS 366785 Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
5 Działalność gospodarcza prowadzona pod firmą „ANDRZEJ RYĆ” w miejscowości Turka NIP 9460001425 Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
6 Everest Finanse SA KRS 541824 Prokuratura Rejonowa Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Zawiadomienie oraz wpis dotyczą zdarzenia z 2019 roku, które nie jest związane z obecnie prowadzoną działalnością Everest Finanse SA jako instytucji pożyczkowej.
7 Grant Ubezpieczenia sp. z o.o. sp. j. KRS 865665 Prokuratura Rejonowa w Śremie Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
8 Horyzont-In sp. z o.o. KRS 521704 Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Lubelskim Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
9 Horyzont-In Sławomir Wojtas NIP 9211270451 Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Lubelskim Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
10 Idea Online sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu KRS 416276 Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
11 Mariusz S. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) Prokuratura Rejonowa w Śremie Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
12 Polins sp. z o.o. z siedzibą w Żychlinie KRS 588978 Prokuratura Okręgowa w Łodzi (sprawa przekazana do Prokuratury Rejonowej w Kutnie) Zawiadomienie z art. 89 ust. 2 w zw. z art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
13 Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Marlena Krześniak z siedzibą w Zielonej Górze NIP 9291010604 Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Krzyki-Zachód we Wrocławiu (sprawa została przekazana do Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze) 11 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze wydał prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie (sygn. akt II K 177/21) Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
14 Rejestracja Pojazdów Tomasz Niemiec NIP 6911698416 Prokuratura Rejonowa w Legnicy Prokurator Prokuratury Rejonowej w Legnicy w dniu 27 grudnia 2023 r. wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Legnicy o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne. Zawiadomienie z art. 90 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art 59h i art. 59i ustawy o kredycie konsumenckim (prowadzenie działalności w charakterze instytucji pożyczkowej lub w charakterze pośrednika kredytowego bez wymaganego wpisu do rejestru)

Lp. Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) Właściwa prokuratura Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* Informacje istotne
1 360DA LTD, prowadzący działalność za pośrednictwem strony internetowej https://kredytnadowolnycel.pl podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście Zawiadomienie z art. 59i ustawy o kredycie konsumenckim. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
2 Bank Expresse Finances (Expresse Finances banque, Expresse-Finances Bank) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 59i ustawy o kredycie konsumenckim. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
3 Bon Belweder sp. z o.o. KRS 628950 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 59h ustawy o kredycie konsumenckim. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
4 Capital Direct sp. z o.o. KRS 461607 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 59h ustawy o kredycie konsumenckim. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
5 Colorfull Management Ltd z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście Zawiadomienie z art. 59i ustawy o kredycie konsumenckim. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
6 Obsug Krtarnowk SAS podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Poznaniu Zawiadomienie z art. 59h ustawy o kredycie konsumenckim. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
7 Wolkaz Obsug SAS podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Poznaniu Zawiadomienie z art. 59h ustawy o kredycie konsumenckim. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 150 i art. 151 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego)

Lp. Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) Właściwa prokuratura Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* Informacje istotne
1 1. CERTO Kancelaria M. Janowicz – Stradomska i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie
2. LoanMe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
3. Ulgaoddlugu.pl sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
4. XL Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
1. KRS 399383

2. KRS 544100

3. KRS 874075

4. KRS 896090
Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
2 1. Digital Market sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

2. Dgtmarket Ltd z siedzibą w Londynie

1. KRS 520326


2. Company no. 11332321 - https://beta.companieshouse.gov.uk
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku 8 września 2021 r. prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku utrzymał w mocy postanowienie z dnia 23 czerwca 2021 r. prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gdańsku o umorzeniu postępowania. Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
3 1. Nevonet sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego NevBit.com)

2. Nevonet Ltd z siedzibą w Londynie
1. KRS 502069
2. Company no. 11903929 - https://beta.companieshouse.gov.uk
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
4 Abucoins sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu KRS 689296 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
5 ADA Express sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 924462
NIP 7011053452
Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
6 Amaro Kasprowicz Robert z siedzibą w Bydgoszczy NIP 9531435652 Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz - Północ 15 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, III Wydział Karny warunkowo umorzył postępowanie karne. Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
7 Amethyst UE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu KRS 750733 Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Stare Miasto Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 117f ust. 2 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
8 Androbayt Polska sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Toruniu (serwis – bitmaszyna.pl) KRS 326213 Prokuratura Okręgowa w Toruniu Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
9 BDIKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 677125 Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście – Północ Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 117f ust. 2 w zw. z art. 117h ust. 3 u.u.p. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
10 Beatcoin.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego Coinbe.net) KRS 668333 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
11 Bezpieczny Przelew sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu KRS 448689 Prokuratura Rejonowa Poznań - Grunwald 5 kwietnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał prawomocny wyrok umarzający postępowanie (sygn. akt XVII Ka 314/19) Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
12 BitBay sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach KRS 373405 Prokuratura Okręgowa w Katowicach 12 maja 2023 roku uprawomocniło się wydane 15 czerwca 2022 roku przez Prokuratora Prokuratury Regionalnej w Katowicach postanowienie o umorzeniu śledztwa. Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
13 Bitelon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego Bitelon.com) KRS 513619 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie V Wydział Karny wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie V Wydział Karny jest prawomocny. Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
14 BitMarket24 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego BitMarket24) KRS 500891 Prokuratura Okręgowa w Krakowie Postanowieniem z 11 stycznia 2023 r. Sąd Rejonowy w Zamościu utrzymał w mocy postanowienie z 30 maja 2022 r. prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
15 Bitstar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 492015 Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota w Warszawie Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
16 BM24 LTD z siedzibą w Londynie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego BitMarket24) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Krakowie Postanowieniem z 11 stycznia 2023 r. Sąd Rejonowy w Zamościu utrzymał w mocy postanowienie z 30 maja 2022 r. prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
17 BP Remit Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce KRS 791149 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
18 BP Remit Limited z siedzibą w Londynie podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
19 BTCDuke sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu KRS 574049 Prokuratura Okręgowa w Toruniu Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
20 Coinroom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 621487 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
21 CurrencyApi Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii (serwis – bitmaszyna.pl) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Toruniu Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
22 Dawid Zbiżek "E-Prepaid" NIP 7922305504 Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
23 Donata Lewandowska Agencja Finansowa Tanie Opłaty NIP 6441624744 Prokuratura Rejonowa Sosnowiec Południe (sprawa przekazana do Prokuratury Rejonowej Sosnowiec - Północ w Sosnowcu) Postanowieniem z dnia 27 listopada 2014 r. Prokuratura Rejonowa Sosnowiec - Północ w Sosnowcu umorzyła postępowanie przygotowawcze. Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
24 E-BUSINESS PARTNER sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (właściciel domeny kantor.pl) KRS 243555 Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów w Warszawie Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
25 ENDERG Szymon Lewandowski NIP 8571934958 Prokuratura Rejonowa Gryfice Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
26 ePłatności sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Andrychowie KRS 655383 Prokuratura Rejonowa w Wadowicach Wyrokiem z dnia 31 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał prawomocny wyrok (sygn. akt IV Ka 1882/21) utrzymujący w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Wadowicach z dnia 6 lipca 2021r. (sygn. akt II K 722/20) warunkowo umarzający postępowanie karne. Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (dotyczy działalności przedsiębiorcy jako biura usług płatniczych, spółka była wpisana do rejestru biur usług płatniczych w okresie od dnia 11 kwietnia 2018 r. do dnia 10 lipca 2019 r.). Zawiadomienie złożone przez UKNF.
27 GT Solar sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie KRS 814443 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
28 Hala Tech SA z siedzibą w Warszawie KRS: 620067
NIP: 7811928981
Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 117f ust. 2 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
29 Homepay sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie KRS 406590 Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) Zawiadomienie z art. 150 i art. 151 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
30 Ingensum sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 373781 Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów w Warszawie Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
31 International Transfer Arkadiusz Radwański - "Intransfer24" NIP 6871869247 Prokuratura Rejonowa Kraków-Podgórze 31 maja 2022 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie wydał prawomocny wyrok (sygn. akt II AKa 103/20 ) częściowo zmieniający wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z 12 grudnia 2019 r. (sygn. akt III K 237/18). Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
32 IWISHER sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie KRS 550086 Prokuratura Rejonowa w Lublinie Wyrokiem z dnia 27 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy Lublin - Wschód (sygn. akt III K 1109/16) warunkowo umorzył postępowanie karne. Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 w zw. z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
33 Jax Pay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 419059 Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów w Warszawie Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
34
KLIK-24 Limited (podmiot zarejestrowany na terytorium Wielkiej Brytanii)
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
35 KLIK-24 sp. z o.o. KRS 847322 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
36 Libellium sp. z o.o. z siedzibą Warszawie KRS: 722276
NIP: 5213817408
Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
37 Monero Emilia Biegańska sp.j. z siedzibą w Nakle nad Notecią KRS: 613054
NIP: 5581864034
Prokuratura Rejonowa w Nakle nad Notecią Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
38 Monetivo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu KRS 592145 Prokuratura Rejonowa Poznań-Grunwald Wyrokiem z dnia 24 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu (sygn. akt VIII K328/19) warunkowo umorzył postępowanie karne. Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
39 My Paid sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie KRS 404168 Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie) (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu) Postępowanie w sprawie o czyn z art. 151 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
40 Net Kantor sp. z o.o. z siedzibą w Kicinie KRS 804157 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
41 Oleh V. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Krakowie 25 kwietnia 2023 r. uprawomocnił się wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie z 17 kwietnia 2023 r. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
42 Patrycja Kojder-Orent TANIA KASA  z siedzibą w Skwierzynie NIP 5961093324 Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim) Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu wydał w dniu 28 grudnia 2022 r. wyrok warunkowo umarzający w sprawie prowadzonej pod sygnaturą II K 556/21. Wyrok jest prawomocny. Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
43
PAYHOST Dominik Drosiński (wcześniej: HOSTFIRE Dominik Drosiński)
NIP: 8322089694
REGON: 520273824
Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
44 Paynet 24 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu KRS 779070 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
45 Play Kantor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 839373 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
46 Remitex Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku KRS 871162
NIP 5833412545
Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 118 ust. 2 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
47 Rootpay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 651136 Prokuratura Rejonowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
48 Royal Line sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu KRS 782431 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
49 RPDP Robert Paszkowski z siedzibą w Warszawie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego rushpay.pl) NIP 1182105129 Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota w Warszawie 9 grudnia 2022 r. uprawomocnił się wyrok Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2022 r. Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (dotyczy działalności przedsiębiorcy jako biura usług płatniczych, podmiot był wpisany do rejestru biur usług płatniczych od dnia 26 maja 2017 r. do dnia 5 sierpnia 2019 r.) Zawiadomienie złożone przez UKNF.
50 Runwill sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 723273 Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
51 Sekrata sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (działająca poprzez sekrata.pl) KRS 364664 Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim Wyrokiem z dnia 10 marca 2021 r. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim (sygn. akt II K 826/20) warunkowo umorzył postępowanie karne. Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
52 TNN Finance SA z siedzibą w Sosnowcu KRS 411953 Prokuratura Rejonowa w Sosnowcu Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
53 Top Kantor sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu KRS 745488 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
54 TrustFund.pl (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Rejonowa Łódź-Górna 26 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa utrzymał postanowienie o umorzeniu postępowania. Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 w zw. z art. 150 ust. 2 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
55 Tygrysia Maska sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu KRS 733149 Prokuratura Okręgowa w Toruniu Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
56 W1 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie KRS 532416 Prokuratura Okręgowa w Krakowie Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
57 Waluteo sp. z o.o. prowadząca działalność poprzez serwis https://waluteo.pl KRS 674256 Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
58 Walutomat sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu KRS 606019 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
59 Walutonet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 791787 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Uwagi

1 Zgodnie z art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem Komisja podaje do publicznej wiadomości informacje o złożonych przez siebie zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 215 i art. 216 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, art. 171 ust. 1–3 ustawy – Prawo bankowe, art. 56a i art. 57 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, art. 89 i art. 90 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, art. 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, art. 287 i art. 290–296 ustawy o funduszach inwestycyjnych, art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, art. 150 i art. 151 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych lub art. 59h i art. 59i ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim lub art. 37 i art. 38 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

2 Zgodnie z art. 6b ust. 6 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja informuje także o postępowaniach karnych prowadzonych z urzędu lub w wyniku zawiadomienia złożonego przez podmiot inny niż Komisja, w przypadku których Przewodniczący Komisji skorzystał z uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.

Wyszukiwarka podmiotów

* Stosownie do art. 6b ust. 5 oraz ust. 6 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym informacje o zawiadomieniach o popełnieniu przestępstwa oraz o postępowaniach, do których na prawach pokrzywdzonego przystąpił Przewodniczący KNF uzupełnia się o wzmianki o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia o prawomocnym orzeczeniu sądu.

Niezależnie od powyższych informacji zamieszczanych w ramach „Listy ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego”, zachęcamy aby w przypadku wątpliwości upewnić się, czy dany podmiot posiada zezwolenie KNF.

Świadczenia pieniężne, do spełnienia których zobowiązują się podmioty nie posiadające zezwolenia KNF nie są objęte państwowymi gwarancjami, w szczególności: Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), systemu rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) czy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

Informacje o podmiotach, wobec których istnieje podejrzenie, że prowadzą działalność bez wymaganego przepisami prawa zezwolenia, mogą być kierowane do KNF na adres: ostrzezenia@knf.gov.pl.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera

Zapisujesz się do kategorii Ostrzeżenia publiczne. Jeśli chcesz otrzymywać wiadomości również z innych kategorii

Przejdź do wyboru kategorii newslettera
captcha
Odsłuchaj kod:
0:00 0:00
Regulamin subskrypcji newslettera (plik PDF)