Rzeczywisty czas na złożenie zapisu - Komisja Nadzoru Finansowego

Emitenci

Rzeczywisty czas na złożenie zapisu

Data aktualizacji:

Jedną z form promowania emisji jest informowanie o dostępności czasowej oferowanych papierów wartościowych. Wskazywanie, że czas na ich nabycie jest ograniczony, pomijając jednocześnie informację o rzeczywistym okresie trwania subskrypcji, ma często na celu nakłonienie inwestorów do podjęcia natychmiastowej decyzji inwestycyjnej. 

Takie działanie może zostać zakwalifikowane jako nieuczciwa praktyka rynkowa.

Emitenci obowiązani są do rzetelnego informowania o zasadach i terminach składania zapisów na akcje:

  • możliwość skrócenia okresu subskrypcji musi mieć swoje umocowanie w uchwale emisyjnej;
  • w przypadku spółek akcyjnych maksymalny okres, w którym spółka może przyjmować zapisy na akcje reguluje KSH i wynosi 3 miesiące (nie dotyczy obejmowania udziałów w sp. z o.o.);
  • informacja o okresie subskrypcji jest obowiązkowym elementem dokumentu ofertowego;
  • informacje przedstawiane na stronie emisji czy w mediach społecznościowych dotyczące rozpoczęcia lub zakończenia subskrypcji powinny być spójne z datami wskazanymi w dokumencie ofertowym.