Dni sesyjne

zgodnie z art. 69 ust. 1a Ustawy o ofercie publicznej