Wyniki z egzaminu

data aktualizacji

Wnioski o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku sprawdzianu umiejętności, który odbył się w dniu 9 października 2022 r., należy składać w biurze podawczym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego do dnia 25 października 2022 r. włącznie. Jednocześnie należy złożyć wersję elektroniczną wniosku na adres: egzaminy@knf.gov.pl. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski należy kierować do Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej za pośrednictwem Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

Pełna treść Komunikatu nr 283