Inspektor Ochrony Danych - Komisja Nadzoru Finansowego

KONTAKT

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Data aktualizacji:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Aleksandra Piotrowska-Marzęta
e-mail: iod@knf.gov.pl

Zastępca Inspektora Ochrony Danych
Patrycja Kowalczyk
e-mail: iod@knf.gov.pl