Projekty pomocowe - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego angażuje się w realizację projektów pomocowych, w szczególności finansowanych ze środków UE, zarówno w roli wykonawcy jak i beneficjenta pomocy.

Uczestnictwo UKNF w roli wykonawcy projektów pomocowych

Uczestnictwo UKNF w roli beneficjenta projektów pomocowych