Dane teleadresowe - Komisja Nadzoru Finansowego

KONTAKT

Dane teleadresowe

Data aktualizacji:

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

ul. Piękna 20
00-549 Warszawa
NIP 7010902185
REGON 382088467
godz. pracy 8:15-16:15

Biuro Podawcze

Biuro podawcze czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:15-16:00
Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się telefonicznie z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

Adres korespondencyjny Urzędu

ul. Piękna 20
00-549 Warszawa, skr. poczt. 419 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej UKNF

: /2447pvjake/SkrytkaESP
W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej UKNF należy wypełnić formularz Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Centrala UKNF

tel. +48 (22) 262-50-00
fax: +48 (22) 262-51-11
Pracownicy centrali pośredniczą w kontakcie między interesantami, a właściwym Departamentem UKNF.

Infolinia UKNF

tel. +48 (22) 262-58-00
e-mail: knf@knf.gov.pl
Pracownicy infolinii udzielają informacji w sprawach pozostających we właściwości Komisji oraz funkcjonowania rynku finansowego.

Dane kontaktowe do poszczególnych departamentów

Dane kontaktowe do poszczególnych departamentów znajdują się w dziale Struktura organizacyjna Urzędu Komisji

Skargi i wnioski na działalność Komisji Nadzoru Finansowego oraz postępowanie pracowników UKNF

e-mail: knf@knf.gov.pl
Przejdź do informacji nt. sposobów przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków na działalność Komisji Nadzoru Finansowego oraz postępowanie pracowników UKNF

Klauzula informacyjna RODO – umówienie na spotkanie w celu złożenia skargi lub wniosku (plik PDF)

Przekazywanie do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego informacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów działających na rynku finansowym

Informacje o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów działających na rynku finansowym mogą być przekazywane do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego: 
1) w formie pisemnej:
a) wysyłane na adres: ul. Piękna 20, skr. pocztowa 419, 00-549 Warszawa,

b) składane osobiście w kancelarii Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (adres j.w.),

2) drogą elektroniczną: 
a) wysyłane na adres e-mail knf@knf.gov.pl,

b) składane poprzez formularz na stronie ePUAP.

Przed przesłaniem sygnału zapoznaj się z:

Informacje o zasadach sporządzania zgłoszeń o nieprawidłowościach w działalności zagranicznych firm inwestycyjnych prowadzących w Polsce działalność maklerską bez otwierania oddziału i bez pośrednictwa przebywającego w Polsce agenta są dostępne w zakładce Przydatne informacje dla klientów rynku usług finansowych.

Informacje dotyczące: Pośrednictwa Kredytowego, Instytucji Płatniczych, SKOK
 • Pośrednicy kredytu konsumenckiego (wtorki i czwartki 9.30-11.00): +48 (22) 262-52-51/ +48 (22) 262-40-76  
 • Pośrednicy kredytu hipotecznego (wtorki i czwartki 13.00-15.30) +48 (22) 262-51-87/ +48 (22) 262-41-45 / +48 (22) 262-42-29 / +48 (22) 262-55-07 
 • Egzamin na pośrednika kredytu hipotecznego: +48 (22) 262-51-87 
 • Biura usług płatniczych (wtorki i czwartki 9.30-11.00) +48 (22) 262-42-98 
 • Instytucje płatnicze (KIP, MIP, AIS, PIS, AISP): +48 (22) 262-41-26

Pytania niezwiązane bezpośrednio z toczącymi się sprawami rejestrowymi prosimy kierować na adres e-mail: dbr@knf.gov.pl

Zawiadomienia banków krajowych o zamiarze prowadzenia działalności na terytorium EOG

1) drogą elektroniczną na adres:
a) skrzynka ePUAP: /2447pvjake/SkrytkaESP
b) e-mail: knf@knf.gov.pl

2) w formie pisemnej:
a) wysyłane na adres: ul. Piękna 20, skr. pocztowa 419, 00-549 Warszawa,
b) składane osobiście w kancelarii Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (adres j.w.)

Więcej informacji nt. przekazywania przez banki krajowe informacji o prowadzeniu działalności poza granicami RP

Egzaminy

tel. +48 (22) 262-44-17
e-mail: egzaminy@knf.gov.pl
Przejdź do informacji nt. egzaminów 

ESPI - Elektroniczny System Przekazywania Informacji

tel. +48 (22) 262-40-00; 728-321-645; 882-789-180
Pracownicy infolinii ESPI przyjmują zgłoszenia o awariach i nieprawidłowościach natury technicznej dotyczące działania ESPI.

Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru
 • Banki, Zakłady ubezpieczeń, PTE – tel. +48 (22) 262-50-21, +48 (22) 262-41-65
 • Rynek kapitałowy [grupy I-VII] – tel. +48 (22) 262-52-70, +48 (22) 262-50-21
 • Rynek kapitałowy [opłaty ryczałtowe] – tel. +48 (22) 262-53-18
 • SKOK - tel. +48 (22) 262-41-43, +48 (22) 262-41-65
 • Małe Instytucje Płatnicze, Dostawcy świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku – tel. +48 (22) 262-53-18
 • Biura Usług Płatniczych – tel. +48 (22) 262-41-65
 • Krajowe Instytucje Płatnicze, Krajowe Instytucje Pieniądza Elektronicznego – tel. +48 (22) 262-41-65
 • Pośrednicy Kredytu Hipotecznego – tel. +48 (22) 262-54-26
Pracownicy departamentu udzielają informacji dotyczących wpłat i opłat z tytułu kosztów nadzoru.