Wnioski o wpis, zmianę wpisu i wykreślenie wpisu z rejestru instytucji pożyczkowych - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Wzory wniosków o wpis, zmianę wpisu i wykreślenie wpisu z rejestru instytucji pożyczkowych dostępne są na stronie: https://www.knf.gov.pl/komunikacja/wnioski_formularze

Korzystanie z formularzy nie jest obowiązkowe, ale zalecane w celu uniknięcia wystąpienia nieprawidłowości.

Wnioski o wpis/zmianę/wykreślenie dotyczące rejestru instytucji pożyczkowych podlegają opłacie:

 • 600 złotych w przypadku wniosku o wpis do rejestru instytucji pożyczkowych,
 • 200 złotych w przypadku wniosku o zmianę wpisu lub wykreślenie wpisu w rejestrze instytucji pożyczkowych.

Opłaty należy uiścić na rachunek Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, nr rachunku: 48 1010 0068 6800 0000 0000 0011.

Wnioski mogą zostać złożone w formie:

 • papierowej - wysyłając na adres siedziby Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego: ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. poczt. 419,
 • elektronicznej:
  • korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na platformie ePUAP:/2447pvjake/SkrytkaESP
  • korzystając z podsystemu komunikacji CRP dostępnego pod adresem https://crp.knf.gov.pl/

   (z wyłączeniem wniosków o wpis i wykreślenie)

 Rejestr instytucji pożyczkowych dostępny jest na stronie: https://rpkip.knf.gov.pl/