Informacje dotyczące egzaminów

data aktualizacji

Komisja Egzaminacyjna dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych planuje w 2023 roku przeprowadzenie egzaminów dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych w miesiącach:

  • lipiec
  • wrzesień
  • grudzień

Terminy egzaminów oraz przyjmowania zgłoszeń przestąpienia do egzaminu zostaną opublikowane każdorazowo przed egzaminem.


KOMUNIKAT W SPRAWIE EGZAMINU DLA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH I REASEKURACYJNYCH 

Stosownie do § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 879) ogłasza się, iż egzamin dla brokerów ubezpieczeniowych oraz egzamin dla brokerów reasekuracyjnych odbędzie się w dniu 18 lipca 2023 r.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dokonanie zgłoszenia za pomocą strony internetowej Komisji Nadzoru Finansowego https://egzaminy.knf.gov.pl/broker.jsp w terminie do 18 czerwca 2023 r. oraz uiszczenie opłaty egzaminacyjnej w wysokości 600 zł (sześćset złotych) na numer rachunku bankowego Komisji Nadzoru Finansowego

NBP Oddział Okręgowy w Warszawie
Nr 27 1010 0068 6800 0000 0000 0001

Osoba, która dokonała zgłoszenia otrzyma wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem dokonania zgłoszenia wraz z kodem płatności przypisanym do zgłoszenia. Uiszczając opłatę egzaminacyjną na w/w rachunek bankowy w tytule wpłaty należy wskazać kod płatności.

Godzina i miejsce przeprowadzenia egzaminu zostaną podane na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Informujemy, że UKNF nie ma podstaw do wystawiania faktur/rachunków. Zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa art. 15 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  ( j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312) w przypadku pobierania należnych opłat za przeprowadzone egzaminy, UKNF nie występuje dla tych czynności, ani jako podatnik, ani nie dokonuje sprzedaży, są to opłaty publicznoprawne. Stąd ani faktura, ani też rachunek nie są dowodami właściwymi dla udokumentowania pobieranych opłat. UKNF nie ma obowiązku wystawiania takich dokumentów. Pobieranie opłaty egzaminacyjnej reguluje Ustawa z 15 grudnia 2017 r. , o dystrybucji ubezpieczeń – art. 40 pkt 6.