Seminaria CEDUR - Komisja Nadzoru Finansowego

Edukacja finansowa

Seminaria CEDUR

Obrazek tytułowy
Jednym z działań realizowanych w ramach projektu CEDUR jest organizacja seminariów szkoleniowych, webinariów, warsztatów i konferencji, których odbiorcami są: podmioty podlegające nadzorowi KNF, przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, instytucje ochrony praw nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego (w tym miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów), uczniowie i nauczyciele oraz seniorzy i ich opiekunowie.  Prelegentami podczas wydarzeń są głównie pracownicy Urzędu KNF. Tematyka spotkań w zależności od grupy odbiorców koncentruje się przede wszystkim na przedstawieniu: bieżących kwestii związanych z nadzorem nad rynkiem finansowym, zmian w otoczeniu regulacyjnym, wykrywanych przestępstw na rynku finansowym, cyberzagrożeń oraz zagadnień z zakresu ochrony praw nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego. Udział w wydarzeniach CEDUR jest bezpłatny.
 
W okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2023 r. w ramach projektu CEDUR zorganizowano 1128 bezpłatnych spotkań. Według szacunkowych danych wzięło w nich udział ponad 187,8 tys. słuchaczy.
 
W sprawie seminariów CEDUR prosimy o kontakt e-mail: cedur@knf.gov.pl.
Wydarzenia edukacyjne

Seminaria CEDUR

Seminaria CEDUR dla uczniów i nauczycieli