Nasze zespoły - Komisja Nadzoru Finansowego

O nas

Nasze zespoły

Poznaj nasze zespoły i wybierz ofertę pracy dopasowaną do Ciebie

Obrazek tytułowy
Obszar bankowy
Zajmujemy się nadzorem ostrożnościowym (analitycznym i inspekcyjnym) oraz licencyjnym nad największym sektorem rynku finansowego w Polsce – sektorem bankowym. Nadzorujemy również dostawców usług płatniczych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, pośredników kredytu hipotecznego oraz pożyczkowe platformy finansowania społecznościowego.
Obszar bankowy
Obszar ubezpieczeniowy

Zajmujemy się nadzorem ubezpieczeniowym, w tym nadzorem analitycznym i inspekcyjnym nad zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji, dystrybutorami ubezpieczeń i dystrybutorami reasekuracji. W ramach nadzoru monitorujemy wypłacalność, poziom ryzyka, jak również rentowność portfeli zakładów ubezpieczeń, prowadzimy prawną reglamentację działalności zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, brokerów, agentów oraz towarzystw, a także zajmujemy się identyfikacją i sankcjonowaniem praktyk rynkowych podmiotów nadzorowanych, naruszających interesy klientów rynku ubezpieczeniowego.

Działamy w ramach kilkunastu specjalistycznych zespołach. Zatrudniamy specjalistów od ubezpieczeń osobowych, majątkowych, reasekuracji i w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego. Specjalizujemy się w analizie ryzyk ubezpieczeniowych, aktuariacie, modelowaniu i walidacji modeli wewnętrznych, analizie danych, rachunkowości i sprawozdawczości ubezpieczeniowej oraz prawie ubezpieczeń, audycie, ochronie konsumenta i compliance.

Obszar ubezpieczeniowy_foto
Obszar kapitałowy
Rynek kapitałowy jest bardzo zróżnicowany. Zajmujemy się nadzorem nad rynkiem funduszy inwestycyjnych i emerytalnych (m.in. TFI i PTE), oraz firm inwestycyjnych (domy i biura maklerskie) nadzorem nad obrotem instrumentami finansowymi (m.in. transakcje na GPW). Zajmujemy się prospektami i nadzorem nad raportowaniem spółek publicznych (notowanych na GPW). Nadzór to nie tylko kontrola, to także wydawanie zezwoleń, stanowisk i wytycznych dla rynku. Współpracujemy z ESMA (European Securities and Market Authority) i nadzorami wszystkich krajów UE.
obszar kapitałowy
Obszar prawny i regulacyjny
Wykonujemy zadania z zakresu obsługi prawnej KNF i UKNF. Koordynujemy prace legislacyjne, opiniujemy regulacje ostrożnościowe, opracowujemy standardy księgowe, prowadzimy postępowania sankcyjne i karne oraz zarządzamy ryzykiem braku zgodności.
Obszar prawny i regulacyjny
Wsparcie
Zajmujemy się zapewnieniem sprawnego funkcjonowania KNF i Urzędu KNF. W szczególności prowadzimy obsługę finansową, odpowiadamy za proces zakupowy, zapewniamy obsługę kadrową i administracyjną pracowników, dbamy o skuteczną komunikację i bezpieczeństwo. Zajmujemy się tworzeniem prognoz dotyczących rynku finansowego. Analizujemy unijne i międzynarodowe inicjatywy legislacyjne oraz koordynujemy praktyki stosowane w ramach ESG.
wsparcie
Technologie i IT
Dbamy o nieprzerwane działanie usług teleinformatycznych. Zapewniamy bezpieczeństwo danych przetwarzanych przez UKNF, wspieramy rozwój innowacyjności na rynku finansowym i podejmujemy działania w obszarze technologii finansowych.
Technologie i IT
Oferty pracy