Rozporządzenie DORA - Komisja Nadzoru Finansowego

Dla rynku

Rozporządzenie DORA

Obrazek tytułowy

Od 17 stycznia 2025 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2554 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014, (UE) nr 909/2014 oraz (UE) 2016/1011 (Rozporządzenie DORA), którego celem jest zwiększenie operacyjnej odporności cyfrowej podmiotów finansowych oraz uregulowanie świadczenia usług ICT na rynku finansowym. 

Rozporządzenie DORA zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 14 grudnia 2022 r. Z dniem rozpoczęcia stosowania stanie się ono istotnym elementem krajobrazu regulacyjnego cyberbezpieczeństwa na rynku finansowym.

Mając na uwadze przybliżenie tematyki związanej z Rozporządzeniem DORA na tej stronie publikowane będą materiały informacyjne i edukacyjne dotyczące omawianego Rozporządzenia.

W przypadku pytań prosimy o kierowanie ich na adres: konsultacje.dora@knf.gov.pl
New obszary DORA