Raporty ZASI - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

W przypadku zarządzającego ASI prowadzącego działalność na podstawie wpisu do rejestru ZASI, znajduje zastosowanie roczna częstotliwość przekazywania sprawozdań okresowych ZAFI.

Sprawozdanie okresowe za dany rok obrotowy powinno zostać przekazane w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego. 

Wypełnienie obowiązku sprawozdawczego polega na przesłaniu drogą teletransmisji za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) przy wykorzystaniu formularza ZAFI_222c na kancelarię „Niepubliczna ZAFI”, w formie elektronicznej (pliki XML) sprawozdania zarządzającego ASI (plik typu: DATMAN) oraz sprawozdania dla każdej zarządzanej ASI (plik typu: DATAIF).