Jasna komunikacja - Komisja Nadzoru Finansowego

Emitenci

Jasna komunikacja

Data aktualizacji:

Projekty w crowdfundingu zazwyczaj finansowane są przez dużą liczbę osób inwestujących stosunkowo niewielkie kwoty. Zachętę dla większej inwestycji może stanowić informacja o przyznaniu inwestorowi nagrody za objęcie pakietu akcji. 

Promując obejmowanie pakietów akcji można wpaść w pułapkę dezinformacji. Stanie się tak w sytuacji gdy emitenci będą informować o uprawnieniach, które akcjonariusze nabywają z mocy prawa, jedynie w kontekście promowania pakietów akcji. Może doprowadzić to do mylnego przekonania, że zakup akcji w mniejszej ilości (czy np. pojedynczej akcji) pozbawi inwestorów tych uprawnień. 

Aby rzetelnie informować o prawach akcjonariuszy należy odrębnie wskazywać na prawa, które będą im przysługiwać:

  • z mocy prawa, z tytułu uzyskania statusu akcjonariusza (bez względu na liczbę objętych akcji);
  • dodatkowo, z uwagi na postanowienia statutu (bez względu na liczbę objętych akcji);
  • tylko w przypadku objęcia danego pakietu akcji.