Zestawienie podmiotów zagranicznych prowadzących działalność w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Komisja Nadzoru Finansowego

Zestawienie zawiadomień dotyczących prowadzenia działalności w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty zagraniczne mające siedzibę na terytoriach państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – w rozumieniu art. 59d ustawy z 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim.

Zgodnie z art. 59d Ustawy, podmiot mający siedzibę na terytoriach państw należących do EOG może prowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w art. 59a ust. 2–4 Ustawy. Tryb składania zawiadomienia uregulowany jest w art. 59d ust. 1b Ustawy.

Loading...