Wnioski i formularze składane do UKNF - Komisja Nadzoru Finansowego

W aplikacji dostępne są informacje nt. wniosków składanych do UKNF, w przypadku których możliwe było opracowanie gotowych formularzy. Wykorzystanie przez wnioskodawcę formularza nie jest obowiązkowe, wniosek do KNF można również złożyć w innej formie pisemnej.