Dostawcy usług w zakresie udostępniania informacji (ARM, APA,CTP) - Komisja Nadzoru Finansowego

Zgodnie z art. 131a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, świadczenie usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego wydanego na wniosek zainteresowanego podmiotu.

Rodzaje dostawców usług w zakresie udostępniania informacji:

  • zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy (ARM) – podmiot posiadający zezwolenie Komisji na świadczenie usług polegających na pośrednictwie w przekazywaniu Komisji, innym właściwym organom nadzoru lub Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych informacji o transakcjach, przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zagraniczne firmy inwestycyjne lub inne podmioty zagraniczne świadczące usługi inwestycyjne na terytorium Unii Europejskiej lub prowadzące działalność inwestycyjną przez utworzenie oddziału w Unii Europejskiej; 
  • zatwierdzony podmiot publikujący (APA) - podmiot posiadający zezwolenie Komisji na świadczenie usług polegających na pośrednictwie w podawaniu do publicznej wiadomości informacji dotyczących obrotu przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zagraniczne firmy inwestycyjne lub inne podmioty zagraniczne świadczące usługi inwestycyjne na terytorium Unii Europejskiej lub prowadzące działalność inwestycyjną przez utworzenie oddziału w Unii Europejskiej;
  • dostawca informacji skonsolidowanych (CTP) – podmiot posiadający zezwolenie Komisji na gromadzenie informacji dotyczących obrotu dla określonych instrumentów finansowych, pochodzących z rynku regulowanego, alternatywnego systemu obrotu lub zorganizowanej platformy obrotu, lub zatwierdzonego podmiotu publikującego, konsolidację tych danych w formę elektronicznego strumienia danych bieżących, ich dalsze udostępnianie oraz podawanie do publicznej wiadomości.