Global Money Week - Komisja Nadzoru Finansowego

Edukacja finansowa

Global Money Week

Kampania z zakresu edukacji finansowej

Obrazek tytułowy
Idea i cel GMW

Global Money Week (GMW) - Światowy Tydzień Pieniądza jest coroczną międzynarodową kampanią z zakresu edukacji finansowej na rzecz dbania o to, by dzieci i młodzież od najmłodszych lat zyskiwały świadomość finansową i stopniowo rozwijały wiedzę, umiejętności, a także kształtowały postawy i zachowania niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji finansowych i docelowo uzyskały finansowy dobrostan i finansową odporność.

Zasięg GMW

Od 2012 r. w GMW wzięło udział ponad 60 milionów dzieci i młodzieży ze 176 krajów na całym świecie, przy zaangażowaniu ponad 63 tysięcy instytucji, w tym instytucji publicznych, tj. banków centralnych, instytucji nadzorujących krajowe rynki finansowe, ministerstw finansów, ministerstw edukacji, a także szkół na wszystkich etapach edukacyjnych, uczelni wyższych, ośrodków badawczych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Organizator GMW

Organizatorem kampanii GMW jest Międzynarodowa Sieć ds. Edukacji Finansowej działająca przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - OECD/INFE.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pełni rolę koordynatora kampanii GMW na gruncie krajowym. Koordynacja GMW odbywa się w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku - CEDUR.

Zabezpiecz swoje pieniądze i swoją przyszłość (ang. Protect your money, secure your future)
Hasło przewodnie GMW 2024

Hasło przewodnie edycji GMW 2024, która odbyła się pomiędzy 18 a 24 marca, brzmiało: Zabezpiecz swoje pieniądze i swoją przyszłość (Protect your money, secure your future). Hasło przewodnie GMW 2024 skupia się na bezpiecznym gospodarowaniu pieniędzmi i podkreśla znaczenie odpowiedzialnego i świadomego podejścia do finansów osobistych poprzez rozumienie potencjalnych zagrożeń. Wśród tych zagrożeń można wymienić oszustwa finansowe takie jak podszywanie się pod inną osobę w celu wyłudzenia poufnych informacji (phishing), wykorzystywanie fikcyjnych pośredników usług finansowych (money muling) oraz oszustwa związane z zakupami w Internecie, a także zagrożenia związane z ochroną danych, np. kradzież tożsamości. Szczególnie często ofiarami oszustw finansowych padają osoby młode, co wynika z ich ograniczonych kompetencji finansowych i braku doświadczenia.

Baner GMW 2024
Zdobywaj wiedzę. Oszczędzaj. Zarabiaj (ang. Learn. Save. Earn)
Oficjalne hasło GMW

Oficjalne hasło GMW brzmi: Zdobywaj wiedzę. Oszczędzaj. Zarabiaj (ang. Learn. Save. Earn). Początkowe hasło przewodnie GMW 2017, aktualnie oficjalne hasło całej kampanii GMW, wyraża główny jej przekaz i wpisuje się w realizację jej celu poprzez zachęcanie dzieci i młodzieży do racjonalnego zarządzania swoimi pieniędzmi i do dzielenia się zdobytą wiedzą z rodziną i całą społecznością.

Kierunki rozwoju GMW

Kampania GMW jest skutecznym narzędziem do podnoszenia poziomu wiedzy i poszerzania zakresu kompetencji finansowych przyszłych uczestników rynku finansowego. Głównym założeniem kampanii GMW, które decyduje o jej rozwoju, jest wielopoziomowa współpraca pomiędzy instytucjami, praktykami edukacji finansowej i edukatorami zaangażowanymi bezpośrednio w pracę z dziećmi i młodzieżą, a także samymi adresatami GMW, na gruncie lokalnym i w wymiarze międzynarodowym.

Wydarzenia edukacyjne

Seminaria CEDUR

Seminaria CEDUR dla uczniów i nauczycieli