Nadzór nad instytucjami pożyczkowymi - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:
Od 1 stycznia 2024 roku działalność instytucji pożyczkowych w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego podlega nadzorowi sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie z przepisami rozdziału 5ab ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1028 z późn. zm.).