Wypełnianie obowiązków informacyjnych do UKNF przez zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi - Komisja Nadzoru Finansowego

Przekazywanie informacji przez podmioty nadzorowane

Wypełnianie obowiązków informacyjnych do UKNF przez zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi od dnia 1 stycznia 2024 roku

Data aktualizacji:

Zgodnie z obowiązującą treścią art. 222f ustawy „Informacje i dokumenty, których przekazanie realizuje obowiązek informacyjny nałożony na towarzystwo, fundusz inwestycyjny, likwidatora funduszu inwestycyjnego, depozytariusza i zarządzającego ASI, są przekazywane Komisji w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Komisję, w formacie danych zgodnym z formatem danych systemu teleinformatycznego Komisji udostępnionym na jej stronie internetowej".

Informacje przekazywane są w postaci elektronicznej za pomocą formularzy ESPI. 

Formularze, których przekazanie realizuje obowiązki informacyjne wynikające z obowiązujących przepisów, przekazywane są na kancelarię „Niepubliczna ZAFI”, zgodnie z Regulaminem korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji.

Formularze i pliki, do których przekazania zobowiązani są zarządzający ASI przekazywane są do KNF po zalogowaniu na konto operatora systemu reprezentującego zarządzającego ASI. Formularze są dostępne na stronie publikacji formularzy ESPI - https://espi.knf.gov.pl/emitent/.

Zasady korzystania z systemu ESPI są dostępne na stronie internetowej KNF - https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/espi.

W celu umożliwienia sprawnego i terminowego realizowania przez zarządzających ASI obowiązków informacyjnych, KNF publikuje poniżej zasady raportowania dla zarządzających ASI oraz zestawienie obowiązków informacyjnych, ich zakres, formę oraz termin ich realizacji wraz ze wskazaniem formularza.