Zestawienie notyfikacji dotyczących działalności transgranicznej unijnych instytucji płatniczych na terytorium RP - Komisja Nadzoru Finansowego

Austria (6 notyfikacji)
Belgia (19 notyfikacji)
Bułgaria (6 notyfikacji)
Chorwacja (5 notyfikacji)
Cypr (10 notyfikacji)
Czechy (13 notyfikacje)
Dania (8 notyfikacji)
Estonia (4 notyfikacje)
Finlandia (7 notyfikacji)
Francja (31 notyfikacja)
Grecja (3 notyfikacje)
Hiszpania (26 notyfikacji)
Holandia (39 notyfikacji)
Irlandia (20 notyfikacji)
Islandia (2 notyfikacje)
Lichtenstein (1 notyfikacja)
Litwa (34 notyfikacje)
Luksemburg (14 notyfikacje)
Łotwa (2 notyfikacje)
Malta (15 notyfikacji)
Niemcy (24 notyfikacje)
Norwegia (5 notyfikacji)
Portugalia (3 notyfikacje)
Rumunia (5 notyfikacji)
Słowacja (9 notyfikacji)
Szwecja (14 notyfikacje)