Rejestr podmiotów - Komisja Nadzoru Finansowego

Crowdfunding

Rejestr podmiotów, które uzyskały zezwolenie w UE

Data aktualizacji:

ESMA prowadzi rejestr podmiotów, które uzyskały zezwolenie na świadczenie usług finansowania społecznościowego na cele gospodarcze zgodnie z Rozporządzeniem UE 2020/1503. Lista wskazuje rodzaj crowdfundingu (inwestycyjny, pożyczkowy, model hybrydowy) jaki dostawca usług finansowania społecznościowego będzie świadczył oraz usługi komplementarne. W rejestrze można również znaleźć listę krajów, w których platforma zamierza świadczyć usługi transgranicznie.

Link do rejestru podmiotów: https://www.esma.europa.eu/document/register-crowdfunding-services-providers