Formularz wniosku

data aktualizacji

W związku z wejściem w życie pod koniec lipca 2022 r. przepisów ustawy z 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, dostawcy usług finansowania społecznościowego mogą już ubiegać się w Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na świadczenie tych usług. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników rynku, przygotowana została robocza wersja formularza wniosku, który może być wykorzystany przy ubieganiu się o udzielenie zezwolenia. Formularz został przygotowany w oparciu o treść projektu regulacyjnych standardów technicznych do Rozporządzenia 2020/1503 (RTS licencyjny), który jeszcze nie wszedł w życie. Ostateczne wersje formularzy zostaną opublikowane po wejściu w życie RTS licencyjnego.

Zwracamy uwagę na wymóg dołączania do wniosku, o którym mowa w art. 12 ust. 1 Rozporządzenia 2020/1503 opisów wymaganych rozwiązań zamiast przedstawienia regulaminów czy procedur podmiotów.