81. Egzamin aktuarialny - 18 - 19 listopada 2019 r. - Komisja Nadzoru Finansowego