Seminaria szkoleniowe CEDUR

Jednym z działań realizowanych w ramach projektu CEDUR jest organizacja seminariów szkoleniowych, webinariów, warsztatów i konferencji, których odbiorcami są w szczególności podmioty podlegające nadzorowi KNF, przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, instytucje ochrony praw nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego oraz środowisko szkolne. Prelegentami podczas wydarzeń są głównie pracownicy Urzędu KNF. Tematyka spotkań w zależności od grupy odbiorców koncentruje się przede wszystkim na bieżących kwestiach związanych z nadzorem nad rynkiem finansowym, zmianach w otoczeniu regulacyjnym, a także na wykrywaniu przestępstw na rynku finansowym oraz ochronie praw nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego.

W okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2022 r. w ramach projektu CEDUR w zorganizowanych 1025 bezpłatnych spotkaniach wzięło udział ponad 122,6 tys. słuchaczy.

Harmonogram seminariów szkoleniowych CEDUR na 2023 rok

Najbliższe seminaria

Drukuj