Seminaria - Komisja Nadzoru Finansowego

Seminaria CEDUR

Seminarium pt. „Rachunek podstawowy i przenoszenie rachunków (Dyrektywa PAD)”, 20 lutego 2019 roku

Data aktualizacji:

Seminarium skierowane było do pracowników spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, które należą do grupy podmiotów zobligowanych do świadczenia usługi prowadzenia podstawowego rachunku płatniczego oraz przeniesienia rachunku płatniczego.

Celem seminarium było zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi prowadzenia rachunku podstawowego oraz przenoszenia rachunków, które zostały wprowadzone do ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych nowelizacją z 30 listopada 2016 r. Program seminarium obejmował przedstawienie reguł świadczenia usługi podstawowego rachunku płatniczego (pojęcie, cechy, warunki zawarcia, odmowy zawarcia i rozwiązania umowy o prowadzenie rachunku, warunki odpłatności z tytułu korzystania z rachunku) oraz przedstawienie procedury przeniesienia rachunku płatniczego. 

Spotkanie odbyło się w dniu 20 lutego 2019 r. (w godz. 10:00 - 15:00) w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego przy Placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie. Uczestniczyło w nim 20 osób.

Udział w seminarium był bezpłatny.

Do pobrania

Program CEDUR 20-02-2019

plik .pdf, 421,4kB
Pobierz

Prezentacja CEDUR 20-02-2019

plik .pdf, 1,2MB
Pobierz