Nazwa seminarium Adresaci Data
Wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych przez Komisję Nadzoru Finansowego w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego seminaria o charakterze międzysektorowym 22-09-2020
Działalność funduszy inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności funduszy inwestycyjnych otwartych i zamkniętych. Fundusze inwestycyjne oraz sekurytyzacyjne – identyfikowanie posiadaczy, obowiązki sprawozdawcze, nadzór państwa przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania 23-09-2020
Sprawozdawczość towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych – zmiany w sposobie raportowania do KNF wynikające m.in. z #PIN rynek kapitałowy 29-09-2020
Zasady przeprowadzania kontroli w podmiotach sektora funduszy inwestycyjnych nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego rynek kapitałowy 30-09-2020
Działalność firm inwestycyjnych środowisko szkolne 08-10-2020
Jak bezpiecznie i świadomie korzystać z innowacji technologicznych w usługach finansowych środowisko szkolne 09-10-2020