Nazwa seminarium Adresaci Data
Nowy wzór kwartalnego sprawozdania z działalności sprzedażowej – zmiany w obowiązku informacyjnym rynek kapitałowy 16-02-2022
Praktyczne aspekty raportowania sprawozdań rocznych (FI-R, P-FI-R, FIZ-R-E) rynek kapitałowy 02-03-2022
Manipulacja instrumentami finansowymi oraz ujawnianie i wykorzystywanie informacji poufnych – rodzaje i motywy nadużyć, mechanizmy działania i metody wykrywania naruszeń na rynku (seminarium dla funkcjonariuszy organów ścigania) przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania 16-03-2022
„Moje pierwsze płatności” – podstawowe zagadnienia dotyczące elektronicznych metod płatności środowisko szkolne 21-03-2022
Zrozumieć działalność banku i operacje bankowe środowisko szkolne 21-03-2022
Brać kredyt czy nie brać? – oto jest pytanie. Co powinien wiedzieć młody człowiek zanim podpisze umowę kredytową środowisko szkolne 22-03-2022