Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych - Komisja Nadzoru Finansowego

Zamówienia Publiczne

Dostawa i wdrożenie systemu klasy Data Governance do zarządzania danymi, w tym katalogowania danych i zarządzania jakością danych oraz zarządzania procesami Data Governance

Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu klasy Data Governance do zarządzania danymi, w tym katalogowania danych i zarządzania jakością danych oraz zarządzania procesami Data Governance

Tryb zamówienia: nieograniczony

Termin składania ofert: 10 listopada 2023

Numer postępowania: DZA-DZAZZP.2610.30.2023

Data Rodzaj dokumentu Pobierz
07 sierpnia 2023 Ogłoszenie o zamówieniu (pdf 133 kB)
07 sierpnia 2023 Specyfikacja Warunków Zamówienia (pdf 849 kB)
07 sierpnia 2023 Załącznik do SWZ (zip 80 kB)
07 sierpnia 2023 Załącznik do SWZ (docx 156 kB)
04 września 2023 Sprostowanie do ogłoszenia (pdf 55 kB)
04 września 2023 Modyfikacje (pdf 171 kB)
13 września 2023 Sprostowanie do ogłoszenia (pdf 72 kB)
13 września 2023 Modyfikacje (pdf 154 kB)
28 września 2023 Sprostowanie do ogłoszenia (pdf 72 kB)
28 września 2023 Modyfikacje (pdf 154 kB)
09 października 2023 Sprostowanie do ogłoszenia (pdf 72 kB)
09 października 2023 Modyfikacje (pdf 154 kB)
30 października 2023 Sprostowanie do ogłoszenia (pdf 78 kB)
30 października 2023 Pytania, wyjaśnienia i modyfikacje (pdf 706 kB)
10 listopada 2023 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (pdf 480 kB)
10 listopada 2023 Dodatkowe informacje w postępowaniu (pdf 537 kB)
19 marca 2024 Informacja o unieważnieniu (pdf 101 kB)