Q&A dot. stosowania Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez KNF (w zakresie sektora bankowego) - Komisja Nadzoru Finansowego

Metodyka oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych

Q&A dot. stosowania Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez KNF (w zakresie sektora bankowego)

1. Na jakiej podstawie prawnej bank ma pozyskiwać informacje od kandydata?

2. Bank nie ma dostępu do informacji dotyczących innego podmiotu, w którym kandydat był poprzednio zatrudniony. Jak w takim razie bank ma dokonać oceny rękojmi kandydata?

3. Czy bank uzyska dostęp do pełnej informacji posiadanej przez organ nadzoru?

4. Czy każdy proces weryfikacji oceny odpowiedniości prowadzony w UKNF jest prowadzony w formie postępowania administracyjnego?

5. Ile czasu trwa weryfikacja oceny odpowiedniości w UKNF?

6. Czy w każdym procesie weryfikacji oceny odpowiedniości organizowane jest spotkanie z osobą ocenianą?

7. Kiedy kandydat na funkcję wymagającą zgody (decyzji administracyjnej) KNF może rozpocząć pełnienie funkcji ? Czy w przypadku innych osób powoływanych do organów mogą one pełnić funkcje przed dokonaniem oceny?

8. Jakie są skutki negatywnej weryfikacji oceny odpowiedniości przez Nadzór? Co to oznacza dla osoby ocenianej, a co dla banku?

9. Czy konieczne jest korzystanie z formularzy dołączonych do Metodyki?

10. Jak przebiega proces oceny kandydata? Kto ocenia kandydata?