Formularze oceny - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

BANKI, JEDNOSTKI ZARZĄDZAJĄCE SYSTEMAMI OCHRONY, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, TOWARZYSTWA EMERYTALNE

Przy prowadzeniu indywidualnych ocen odpowiedniości (zarówno pierwotnych, jak i wtórnych) w bankach zachęcamy do skorzystania z opcjonalnie uproszczonego, scalonego formularza oceny w jednym pliku oraz z formularza zawiadomienia banku - zmiana w składzie organu - przy wypełnianiu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w  art. 22 ust. 3 oraz art. 22a ust. 2 ustawy Prawo bankowe.

Formularze oceny pierwotnej

Formularze oceny wtórnej

Formularze oceny zbiorowej

Formularze - Komitet Audytu (dotyczą zarówno oceny pierwotnej, jak i wtórnej)

DOMY MAKLERSKIE

Formularze oceny pierwotnej

Formularze oceny wtórnej

Formularze oceny zbiorowej

TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Formularze oceny pierwotnej

Formularze oceny wtórnej