Webinarium GMW pt. „Jak i czy inwestować za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych”, 23 marca 2021 roku

data aktualizacji

Webinarium skierowane było do uczniów szkół ponadpodstawowych. W spotkaniu mogli również wziąć udział m.in. doradcy metodyczni podstaw przedsiębiorczości lub wiedzy o społeczeństwie, nauczyciele przedmiotów ekonomicznych, nauczyciele kształcenia zawodowego oraz inni nauczyciele zainteresowani tematyką webinarium.

Celem webinarium było przekazanie słuchaczom podstawowych informacji odnośnie inwestowania za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się, czym są fundusze inwestycyjne, w jaki sposób możliwe jest inwestowanie za ich pośrednictwem oraz jakie zagrożenia wiążą się z tą formą inwestowania.

Spotkanie odbyło się w dniu 23 marca 2021 r. (w godz. 11:00 - 13:30).

Udział w webinarium był bezpłatny.