Webinarium GMW pt. „Brać kredyt czy nie brać?” – oto jest pytanie. Co powinien wiedzieć młody człowiek zanim podpisze umowę kredytową, 22 marca 2021 roku

data aktualizacji

Webinarium skierowane było do uczniów szkół ponadpodstawowych, przede wszystkim młodzieży w wieku 17-19 lat.
W spotkaniu mogli również wziąć udział m.in. doradcy metodyczni podstaw przedsiębiorczości lub wiedzy o społeczeństwie, nauczyciele przedmiotów ekonomicznych, nauczyciele kształcenia zawodowego oraz inni nauczyciele zainteresowani tematyką webinarium.

Celem webinarium było zapoznanie młodych ludzi u progu dorosłości z zobowiązaniami wynikającymi z umowy kredytowej, z różnymi rodzajami kredytów oraz klauzulami umów kredytowych.

Spotkanie odbyło się w dniu 22 marca 2021 r. (w godz. 11:30 - 14:00). 

Udział w webinarium był bezpłatny.