Propozycje programowe UKNF - Komisja Nadzoru Finansowego

Webinaria dla środowiska szkolnego

W ramach GMW 2024 UKNF zrealizował cykl webinariów dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nauczycieli oraz rodziców i opiekunów. Webinaria zostały zorganizowane w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku - CEDUR.

Szczegółowa propozycja webinariów:

18 marca 2024 roku:
9:00-10:05 - „Cyberoszuści atakują – jak nie dać się okraść w Internecie” – dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych
11:00-12:05 - „Skąd się biorą pieniądze w banku? Czy inflacja jest dobra dla naszego portfela” 
13:00-14:05 - „Jak chronione są środki klientów instytucji finansowych” – webinarium realizowane we współpracy z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym

19 marca 2024 roku
9:00-10:05 - „Rozmawiamy o rynku kapitałowym – jak kształtować dojrzałe postawy inwestorskie”
11:00-12:05 - „Cyberoszuści atakują – jak nie dać się okraść w Internecie” – dla uczniów szkół ponadpodstawowych
13:00-14:05 - „Spirala zadłużenia – jak w nią nie wpaść” – webinarium realizowane we współpracy z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym

20 marca 2024 roku
9:00-10:25 - „Inwestowanie dla początkujących”
11:00-12:05 - „Sztuczna inteligencja – możliwości i zagrożenia z perspektywy klienta banku”
13:00-14:05 - „Konsumencka lekcja asertywności - JUST SAY NO!” – webinarium realizowane we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

21 marca 2024 roku
9:00-10:20 - „Pułapki myślenia – jak dokonywać racjonalnych decyzji inwestycyjnych”
11:00-12:25 - „System emerytalny w Polsce – sposoby zabezpieczenia spokojnej starości”
17:00-18:05 - „Dziecko w sieci – cyberbezpieczeństwo z perspektywy rodzica” – dla rodziców i opiekunów

22 marca 2024 roku
9:00-10:05 - „Bezpieczny telefon – jak chronić się przed cyberprzestępcami”
11:00-12:20 - „Świadomy inwestor na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) – co warto wiedzieć o inwestowaniu na GPW i ryzyku inwestycyjnym”

Dyplomy
Szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze oraz biblioteki publiczne biorące udział w kampanii GMW, a także koordynatorzy GMW otrzymają dyplomy. Warunkiem otrzymania dyplomu jest:

  • zgłoszenie udziału w GMW za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego
  • potwierdzenie udziału za pośrednictwem formularza podsumowującego udział w Kampanii.
Kontakt
W przypadku pytań dotyczących uczestnictwa w kampanii Global Money Week, prosimy o kontakt:
e-mail: cedur@knf.gov.pl, tel. 22 262 56 66, 22 262 48 59