Interwencje produktowe organów nadzoru finansowego państw UE - Komisja Nadzoru Finansowego

Interwencje produktowe

Interwencje produktowe organów nadzoru finansowego państw UE

Interwencja produktowa Narodowego Banku Węgier (MNB) dotycząca ograniczeń w dystrybucji, obrocie oraz sprzedaży klientom detalicznym kontraktów na różnicę (CFD) oraz opcji binarnych

Interwencja produktowa Narodowego Banku Czech (CNB) dotycząca ograniczeń w dystrybucji, obrocie oraz sprzedaży klientom detalicznym kontraktów na różnicę (CFD) oraz opcji binarnych

Interwencja produktowa Centralnego Banku Irlandii (CBI) dotycząca ograniczeń w dystrybucji, obrocie oraz sprzedaży klientom detalicznym kontraktów na różnicę (CFD) oraz opcji binarnych

Interwencja produktowa Banku Litwy (LB) dotycząca ograniczeń w dystrybucji, obrocie oraz sprzedaży klientom detalicznym kontraktów na różnicę (CFD) oraz opcji binarnych

Interwencja produktowa Urzędu ds. Rynków Finansowych Holandii (AFM) dotycząca ograniczeń w dystrybucji, obrocie oraz sprzedaży klientom detalicznym kontraktów na różnicę (CFD) oraz opcji binarnych

Interwencja produktowa Urzędu ds. Rynku Finansowego Austrii (FMA) dotycząca ograniczeń w dystrybucji, obrocie oraz sprzedaży klientom detalicznym kontraktów na różnicę (CFD) oraz opcji binarnych

Interwencja produktowa Agencji ds. Rynku Papierów Wartościowych Słowenii (ATVP) dotycząca ograniczeń w dystrybucji, obrocie oraz sprzedaży klientom detalicznym kontraktów na różnicę (CFD) oraz opcji binarnych

Interwencja produktowa Urzędu Nadzoru Finansowego Szwecji (FI) dotycząca ograniczeń w dystrybucji, obrocie oraz sprzedaży klientom detalicznym kontraktów na różnicę (CFD) oraz opcji binarnych

Interwencja produktowa niemieckiego Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego (BaFin) dotycząca ograniczeń w dystrybucji, obrocie oraz sprzedaży klientom detalicznym kontraktów na różnicę (CFD) oraz opcji binarnych