Edukacja finansowa - Komisja Nadzoru Finansowego

Edukacja finansowa

Edukacja finansowa

Obrazek tytułowy

Działania edukacyjne w zakresie rynku finansowego są realizowane w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego głównie w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku - CEDUR. W ramach projektu CEDUR prowadzona jest działalność szkoleniowa, wydawnicza oraz programy edukacyjne, takie jak podcast UKNF „Finanse pod nadzorem” oraz konkurs o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. 

Działalność edukacyjna realizowana w ramach projektu CEDUR skierowana jest do następujących grup odbiorców:
  • podmiotów podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego
  • przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
  • instytucji ochrony praw nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego, w tym miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów
  • nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego
  • środowiska szkolnego
  • seniorów i ich opiekunów


 

Wydarzenia edukacyjne

Seminaria CEDUR

Seminaria CEDUR dla uczniów i nauczycieli