Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Stanowisko UKNF dotyczące niektórych aspektów stosowania outsourcingu przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

UKNF opracował Stanowisko UKNF dotyczące niektórych aspektów stosowania outsourcingu przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Organ nadzoru oczekuje, że zakłady dostosują działalność do stanowiska:

a) do 31 grudnia 2024 roku – w odniesieniu do przeglądu i modyfikacji polityk (zasad) outsourcingu oraz uwzględnienia stanowiska w nowo zawieranych umowach outsourcingu,
b) do 31 marca 2025 roku – w odniesieniu do pozostałych umów outsourcingu.