PPK - Komisja Nadzoru Finansowego

Dane statystyczne

Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (PPK) wg stanu na 31 grudnia 2020 roku

Data aktualizacji:
Do pobrania

WAN funduszy zdefiniowanej daty 31.12.2020

plik .xlsx, 52kB
Pobierz