Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (PPK) wg stanu na 31 grudnia 2020 roku

data aktualizacji