Rejestracja akcji

data aktualizacji

Dokonywanie wpisów do ewidencji następuje poprzez aplikację zamieszczoną na stronie rejestracjaakcji.knf.gov.pl.

Wpisów dokonują osoby upoważnione przez emitentów, po uprzednim uwierzytelnieniu profilem zaufanym.

Formularz wniosku o dostęp do ww. aplikacji dostępny jest na stronie formularzesea.knf.gov.pl

Wygenerowany elektronicznie wniosek należy podpisać zgodnie z reprezentacją emitenta przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, a następnie przesłać do UKNF za pośrednictwem systemu ePUAP.