Wytyczne i stanowiska organów nadzoru

data aktualizacji

Wytyczne i stanowiska UKNF

Wytyczne i stanowiska europejskich urzędów nadzoru

Stanowisko Wspólnego Komitetu Europejskich Organów Nadzoru  dotyczące wymagań informacyjnych w stosunku do transakcji sekurytyzacyjnych w UE

Dokument konsultacyjny dotyczący utworzenia ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji syntetycznych