Podmioty zarządzające sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego