Strona główna - Komisja Nadzoru Finansowego

Złożenie przez Karola Zarajczyka wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

Data aktualizacji:

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje o złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji z 26 lutego 2024 roku nakładającej na Karola Zarajczyka – byłego członka Zarządu Ursus SA w upadłości z siedzibą w Warszawie – nr KRS: 0000013785  („Spółka”)

  • karę pieniężną w wysokości 220 000 zł

za opóźnienie podania przez Spółkę do publicznej wiadomości informacji poufnej o podjęciu przez Zarząd Spółki 11 września 2018 roku decyzji w sprawie złożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, w związku z utratą płynności finansowej przez Spółkę, co stanowiło naruszenie art. 17 ust. 4 rozporządzenia MAR.

W związku ze złożeniem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja z 26 lutego 2024 roku nie jest ostateczna.