Galeria zdjęć - Komisja Nadzoru Finansowego

Multimedia

Relacja z konferencji „Nowe wyzwania regulacyjne i nadzorcze w obszarze innowacji finansowych”

17 kwietnia 2024 roku odbyła się VI Konferencja Naukowa „Nowe wyzwania regulacyjne i nadzorcze w obszarze innowacji finansowych”.

Organizatorami konferencji byli: UKNF, Centrum Regulacji Usług i Technologii Finansowych – WPiA UW oraz Fundacja FinTech Poland.

Wystąpienie otwierające wygłosił Przewodniczący KNF, prof. UW, dr hab. Jacek Jastrzębski.

Po wystąpieniu otwierającym  głos zabrał Zbigniew Jacek Wiliński – Dyrektor  Departamentu Innowacji Finansowych FinTech. We wstępie do pierwszego panelu dyskusyjnego pt. „W jakim zakresie MiCAR będzie regulował kryptowaluty/kryptoaktywa”, Dyrektor Wiliński wskazał, że zadaniem departamentu, na którego czele stoi, jest doprowadzić do finalizacji procesu nadzoru nad kryptoaktywami. Jednocześnie zapewnił o kontynuacji programu Innovation Hub. Przypomniał też o innej inicjatywie UKNF – piaskownicy wirtualnej dla blockchain, z której korzystała część podmiotów. Dyrektor Wiliński zapewnił, że pomoc prawna oraz technologiczna ze strony UKNF dla tych podmiotów będzie kontynuowana.

Natalia Meredyk – kierownik w Departamencie Fintech – w tym samym panelu zaznaczyła, że to, jakie ostatecznie będzie miała brzmienie ustawa regulująca rynek krypto, okaże się dopiero w po jej publikacji w Dzienniku Ustaw. Komisja Nadzoru Finansowego została wskazana w regulacji jako organ odpowiedzialny za nadzór nad całym rynkiem. Jej zdaniem, UKNF robi wszystko, aby dobrze przygotować się do jak najlepszego nadzorowania tego rynku. Jak powiedziała, przede wszystkim działania UKNF skupiają się na tym, aby rynek ten był bardziej bezpieczny niż obecnie. Jednocześnie przypomniała o tym, że regulacje, które niedługo wejdą w życie, nie obejmą swoim zakresem całego rynku. Przepisy, które będą obowiązywać w Polsce, w zakresie obrotu i emisji kryptoaktywami, muszą być zgodne z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Zaznaczyła, że Urząd KNF bierze udział w pracach legislacyjnych związanych z wypracowaniem projektu ustawy, na poziomie krajowym i unijnym. Podejście do rynku kryptoaktywów w Polsce będzie podobne do tych z innych krajów UE, gdyż organy nadzoru w Unii Europejskiej, EBA i ESMA niejako narzucają wszystkim krajom te same regulacje.

  • „Należy pamiętać, że cała Unia Europejska będzie objęta podobnymi regulacjami. Są głosy ze strony rynku, że rynek jest zbyt uregulowany, ale trzeba pamiętać o tym, że wszystkie regulacje unijne, które w tym momencie są projektowane, czy też zostały już uchwalone, zmierzają do zapewnienia większego bezpieczeństwa każdego klienta. Oczywiście, nie obejmą w pełni wszystkich ryzyk, ale zmierzają do coraz większego zwiększenia bezpieczeństwa obrotu na rynku kryptoaktywów i jest to wyzwanie” – powiedziała Natalia Meredyk.

W trakcie dyskusji zaznaczyła też, że nie do końca zgadza się z opinią o szczególnym uprzywilejowaniu banków, w kontekście regulacji krypotoaktywów, ponieważ to właśnie na banki będą nałożone dodatkowe obowiązki i to one będą objęte największym zakresem regulacji. Wspomniała też o tym, że MICA nie reguluje całego obszaru krypto aktywów i Bitcoin jest jednym z takich przykładów, ponieważ on nie wejdzie w zakres regulacji MICA, więc nie można założyć, jak będzie zachowywał się rynek. Jak stwierdziła:

  • „To jest pytanie, na które w tym momencie nikt nie zna odpowiedzi, więc pamiętajmy o tym, że rynki zdecentralizowane pozostają poza regulacją MICA”.

Doradca Przewodniczącego KNF, prof. SGH, dr hab. Kamil Liberadzki, prowadził dyskusję w drugim panelu „Cyfrowe euro i inne CBDC w Europie – status prac nad regulacją oraz jej potencjalne skutki”. Zwrócił tu uwagę na to, że CBDC jest wręcz rewolucyjną nowością.

Uczestnicy tego panelu próbowali znaleźć odpowiedzi na takie pytania:

Kiedy możemy zacząć płacić cyfrowym euro?
Czy CBDC jest niepotrzebny, czy to może właśnie gotówka jest bezkonkurencyjna?
Czy Central Bank Digital Currency to jest wynalazek europejski?
Jak wygląda rozwój CBD i euro na tle świata?
Jakie są różnice między cyfrowym euro, oficjalnym pieniądzem elektronicznym, a kryptowalutą?

Podczas tego panelu dyskutowano również nad potencjalnymi zagrożeniami dla polskiej gospodarki, jakie może nieść wprowadzenie cyfrowego euro.

Trzeci panel „Sztuczna inteligencja i big data, a badanie zdolności kredytowej/ryzyka kredytowego – szanse i zagrożenia” rozpoczęło wprowadzenie Dyrektora Zarządzającego Pionem Nadzoru Bankowego, Emila Radziszewskiego, na temat sztucznej inteligencji i ogólnie technologii. Zwrócił on uwagę na to, że regulacje są swoistym mechanizmem obronnym przed potencjalnymi zagrożeniami. Dyskusja w tym panelu miała pomóc zdefiniować potencjalne problemy i zainspirować poszukiwanie kreatywnych rozwiązań.

Dyrektor Radziszewski zauważył, że:

  • „W Unii Europejskiej, z uwagi na wzrost regulacji, zaczyna się dyskusja na temat capacity organów zajmujących się egzekucją regulacji, głównie organów nadzorczych. To jest problem, w jaki sposób i do jakiego poziomu możemy organy administracji i organy nadzorcze wyposażać w obowiązki czy nakładać na nie obowiązki. Do jakiego poziomu one będą zdolne te obowiązki udźwignąć? Stąd wdrażanie narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, które mają wspierać nadzór przy realizacji zadań, nakładanych przez regulacje. Nie można wykluczyć sięgnięcia po wsparcie nadzoru przez sztuczną inteligencję”.

W konferencji wzięło udział około 250 osób.

Relacja z wydarzenia dostępna jest na kanale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=_RPtmWjIR4k