Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

III edycja Seminarium „Ryzyko i regulacje w sektorze bankowym”

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:
19 kwietnia 2024 roku, w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego odbędzie się III edycja Seminarium „Ryzyko i regulacje w sektorze bankowym”. 

Tematem tegorocznego Seminarium będzie znaczenie rynku financial bonds dla rozwoju sektora finansowego w Polsce.

Regulacje ostrożnościowe, polityka nadzoru wobec banków, firm inwestycyjnych oraz zakładów ubezpieczeń, jak też potrzeby polskiej gospodarki wymagają skokowego rozwoju ilościowego i jakościowego rynku papierów dłużnych emitowanych przez banki, zakłady ubezpieczeń oraz firmy inwestycyjne. W odniesieniu do banków, rozwój rynku papierów dłużnych wynika z konieczności spełnienia wymogów MREL, WFD, podniesienia funduszy własnych oraz finansowania hipotek stałoodsetkowych. W przypadku zakładów ubezpieczeniowych, konieczność rozwoju rynku papierów dłużnych determinowana jest natomiast wejściem w życie IRRD (skutkującym w przyszłości wprowadzeniem analogicznego wymogu do MREL), rekapitalizacją oraz zarządzaniem ryzykami katastroficznymi.

Program seminarium oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie Europejskiego Kongresu Finansowego, który jest współorganizatorem wydarzenia.

Transmisja będzie dostępna na kanale YouTube Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.