Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Wyniki klientów na rynku Forex za rok 2023

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przedstawia wyniki klientów na rynku Forex za rok 2023 oraz cztery poprzednie lata. Bazują one na metodologii opartej o zrealizowany wynik per saldo klienta na koniec roku kalendarzowego, będący efektem transakcji zrealizowanych w danym roku na platformach transakcyjnych umożliwiających inwestowanie w pozagiełdowe instrumenty pochodne.

Z analizy wynika, że większość aktywnych klientów (73%) traci na transakcjach na tego typu instrumentach. W 2023 roku zmniejszył się odsetek klientów, którzy ponieśli stratę. Spadł zarówno średni zysk, jak i średnia strata przypadająca na klienta. 

Do pobrania

Wyniki klientów na rynku Forex za rok 2023

plik .pdf, 301,4kB
Pobierz