Limit wpłat na IKE w 2023 roku

data aktualizacji

Wysokość limitu kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w 2023 r. wynosi 20 805 zł (M.P. z 2022 r. poz. 1008).
Limity wpłat na IKE obowiązujące w poprzednich latach:
2022 r. - 17 766 zł
2021 r. - 15 777 zł
2020 r. - 15 681 zł
2019 r. - 14 295 zł
2018 r. - 13 329 zł
2017 r. - 12 789 zł
2016 r. - 12 165 zł
2015 r. - 11 877 zł
2014 r. - 11 238 zł
2013 r. - 11 139 zł
2012 r. - 10 578 zł
2011 r. - 10 077 zł
2010 r. - 9 579 zł
2009 r. - 9 579 zł
2008 r. - 4 055 zł
2007 r. - 3 697 zł
2006 r. - 3 521 zł
2005 r. - 3 635 zł
2004 r. - 3 435 zł