Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w II kwartale 2021 roku

data aktualizacji